Zpět na úvodní stránku

Kapitoly z resuscitace: Defibrilace

Nácvik defibrilace pomocí webového simulátoru
J. Kulichová, H. Rozsypal, 24. 5. 2010

Úvod

     Elektrická defibrilace a kardioverze jsou léčebné metody využívající elektrického impulsního proudu adekvátní energie k obnově koordinované srdeční činnosti.
     Termín defibrilace je vyhrazen pro elektroimpulsoterapii fibrilace komor/ komorové tachykardie (VF/VT), termín kardioverze je vztažen na ostatní tachyarytmie.


Defibrilovatelné poruchy rytmu

     Ventikulární fibrilace (VF) nebo ventrikulární tachykardie (VT) bez hmatného pulsu

 • 1. výboj 150-200 J - bifázický nebo 360 kJ - monofázický
  ihned následuje kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2 min
  poté krátce přeruš KPR a zkontroluj monitor (max. na 5 s!)
  trvá-li VF/VT dej
 • 2. výboj 200 J - bifázický nebo 360 kJ - monofázický
  opět ihned následuje KPR 2 min.
  poté opět krátce přeruš KPR a zkontroluj monitor
 • 3. výboj
  pokračuj v KPR 2 min.
  zkontroluj rytmus
  dej adrenalin 1 mg i.v. + amiodaron (Sedacoron) 300 mg i.v., následuje
 • 4. výboj
  po výboji pokračuj v KPR 2 min.
  zkontroluj rytmus
 • 5. výboj
  po výboji pokračuj v KPR 2 min.
  zkontroluj rytmus
  dej adrenalin 1 mg i.v. + amiodaron - bolus 150 mg a pokračuj kontinuální infuzí 900 mg/24 hod.
 • opakuj výboj - KPR - kontrola rytmu - výboj - KPR - kontrola rytmu - adrenalin (1 mg i.v. po každém sudém výboji), pokračuj do objevení se známek života nebo smrti.


Nedefibrilovatelné poruchy rytmu

     Srdeční elektrická aktivita bez hmatného pulsu (PEA, dříve elektromechanická disociace) nebo asystolie

 • zahaj KPR v poměru 30 kompresí a 2 vdechy (30 : 2) 2 min.
 • zajisti žilní vstup a podej adrenalin 1 mg i.v.
 • zajisti dýchací cesty tak rychle, jak je možné, aby mohla probíhat masáž srdce 100/min (max. 120/min.) bez přerušování na dýchání (UPV v rytmu 10-12 D/min)
  pokračuj v KPR 2 min.
  poté kontroluj rytmus a adrenalin 1 mg i.v. - podávej po 2 cyklech (tj. po 4-5 min)
  opakuj KPR 2 min. - kontrola rytmu - KPR 2 min. - kontrola rytmu a adrenalin
 • je-li přítomen organizovaný rytmus, pokus se nahmatat pulz
  pokračuj v KPR do objevení se známek života.

     Poznámka: Atropin se v resuscitaci již nepoužívá. Je lékem u bradykardie <60/min. v dávce 0,5 mg i.v., opakovat max. do 3 mg i.v., ale ne jako bolus.


Defibrilátor


Nácvik na trenažéru

     Nyní si nacvičte defibrilaci na simulátoru! Postupujte podle instrukcí tak, že kliknete na příslušné místo na obrázku. Při pomalém připojení k internetu počítejte s krátkými prodlevami reakcí.

Pokračovat

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 5. 2010, aktualizace 13. 9. 2013