Zpět na úvodní stránku

Pohotovostní zásoba antiinfektiv pro Českou republiku

24. 10. 2013

Úvod

      Do seznamu jsou zařazeny léčivé přípravky, které splňují následující kritéria:

  • používají se vzácně, průměrný počet pacientů je menší než 50/rok za celou ČR
  • jsou určeny k léčbě závažných, život ohrožujících infekcí
  • nejsou v ČR registrovány
  • léčbu je potřeba podat neodkladně, v řádu hodin až dnů (nelze čekat na vyřízení formalit spojených s mimořádným dovozem).

Do přehledu nejsou zařazeny neregistrované přípravky s relativně vysokou spotřebou (stovky případů ročně v ČR) – konkrétně např. streptomycin, albendazol, sulfadiazin, pyrimetamin, antitetanický globulin apod. Tyto léky bude nutné učinit snáze dostupnými, ale vzhledem k vysoké spotřebě zde bude nutné zvolit jinou cestu než pohotovostní zásobu. Rovněž zde nejsou uvedena antivirotika proti infekci HIV a virovým hepatitidám. Tato léčiva jsou distribuována jako tzv. centrové léky. Do seznamu by se naopak mělo dostat i.v. antivirotikum proti chřipce, jakmile bude na trhu dostupné.

Seznam léčiv navržených do pohotovostní zásoby

Tabulka: Pohotovostní zásoba antiinfektiv

Léčivo Obchodní název (příklady) Počet balení na 1 léčebnou kúru
ANTISÉRA
antibotulinní sérum Botulismus Antitoxin 3 ampule à 250 ml
antirabické sérum Favirab 3-4 ampule à 2000 IU/5 ml
sérum proti viru varicely a zosteru Varitect, Varitect CP 1 amp à 5 ml (pro novorozence)
ANTITUBERKULOTIKA
rifampicin i.v. Eremfat 20 amp à 600 mg
isoniazid i.v. Tebesium, Isoniazid Ampoules 20 amp à 250 mg
cykloserin Cykloserin 1 balení à 100 tbl à 250 mg
capreomycin Cabastat 30 lag à 1 g
clofazimin Lamprène 1 balení à 100 tbl à 50 mg
ANTIMYKOTIKA A ANTIPARAZITIKA
pentamidin Pentacarinat 20 amp à 300 mg
chininum dihydrochloricum Quinimax 9-15 ampulí à 250 mg/2 ml
stiboglukonát sodný Glucantime 10-14 balení à 5 amp à 1,5 g/5 ml
primachin Primaquine 1 balení à 100 tbl à 15 mg
praziquantel Cesol, Biltricide 1 balení à 6 tbl

      Očekáváme, že pohotovostní zásoba bude obsahovat množství léku, které bude stačit na léčbu 3 pacientů – tedy trojnásobek množství uvedeného v posledním sloupci. Je nutné zajistit, aby se pohotovostní zásoba plynule doplňovala, v neodkladné návaznosti na spotřebu tak, aby léky byly stále k dispozici pro nemocné.

Zajištění pohotovostní zásoby

      Pohotovostní zásobu antiinfektiv zajišťuje Toxikologické informační středisko a Středisko speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách Kliniky pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, s možností využití jejich konsignačního skladu v Olomouci.

Kontakt

Toxikologické informační středisko
              Na Bojišti 1
              Praha 2
Telefon: (nonstop) 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02
Webová stránka: www.tis-cz.cz

Středisko speciální zdravotní péče (SSZP) o osoby ozářené při radiačních nehodách při Klinice pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
              Na Bojišti 1
              Praha 2
Telefon: 224 964 512
Webová stránka: www.preventivni-pece.cz


Zdroj

  • Zápis ze schůze výboru SIL, která se konala 21. 3. 2013 v Nemocnici Na Bulovce


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 24. 10. 2013