SIL ČLS JEP
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

Kalendář akcí

Červen 2023

● 1.-2. 6. 2023 (registrace účastníků od 14,00)
OREA Hotel Angelo, Praha
Vzdělávací akce Virology news 2023
Pořádá: SIL, Gilead
Hlavní organizátor: Prim. Dlouhý
Pozvánka a program (pdf)
Přihlašovací formulář
Podrobnosti na https://www.virologynews.cz

● 6. 6. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Molekulární epidemiologie infekčních onemocnění
Pořádá: SEM
Koordinátorky: P. Křížová, J. Kozáková
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář (po přímém přenosu bude seminář dále dostupný pouze pro členy SEM, SIL a SLM v jejich archivech; e-mailové rozeslání certifikátů 3 týdny od konání akce)
Link na on-line přenos bude upřesněn

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

Říjen 2023

● 3. 10. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: HIV/AIDS
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátor: M. Zlámal

● 5.-7. 10. 2023
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc

KMINE 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc

● 5.-7. 10. 2023
XVIII. hradecké vakcinologické dny, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
Pořádá: ČVS
Hlavní organizátoři: Prof Chlíbek, dr. Malíková, prof. Smetana, P. Závodná
Podrobnosti: https://www.vakcidny.cz/

XVIII. hradecké vakcinologické dny, kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Listopad 2023

● 4. 11. 2023
Antibiotický den
Odborný garant: SIL
Organizátoři: H. Bartoš, M. Štefan

● 7. 11. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Novinky v lékařské mikrobiologii
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátoři: J. Hrabák, J. Amlerová

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

● 23.-24. 11. 2023
9. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR, SZÚ
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2023

● 5. 12. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: SEM, ČSSM
Koordinátor: F. Růžička

Uplynulé akce

Rychlé odkazy

 

Tabulky, skórovací systémy, kalkulačky Laboratorní diagnostika Léčba infekčních nemocí
Doporučené postupy Očkování Opatření, legislativa

 


Aktuality

Odklad konečného termínu příhlášení prací do soutěže o Kredbovu cenu

M. Štefan, 30. 5. 2023

Prodlužujeme termín příhlášení odborných prací publikovaných v roce 2022 (článek v odborném časopise nebo monografie/učebnice) do tradiční soutěže o Kredbovu cenu. Přihlášky prosím zasílejte do 30. 6. 2023 na adresu vědeckého sekretáře SIL: marek.stefan@homolka.cz. Od příštího roku bude termín pro podání přihlášek vždy do 30. 4. Děkujeme za spolupráci.

Vzpomínka na bývalého primáře infekčního oddělení docenta Poljaka

L. Rožnovský, 24. 5. 2023
 

doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.

Dne 20. května 2023 zemřel ve věku 96 let nestor ostravské a československé infektologie

doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.

Docent Poljak pracoval na infekčním oddělení v Ostravě-Porubě od 70. let minulého století, dlouhodobě byl primářem oddělení a současně krajským odborníkem pro obor infekčních chorob, docenturu získal v roce 1988, kdy obhájil dizertační práci o klíšťové encefalitidě. I po odchodu do starobního důchodu v 90. letech se nadále aktivně zajímal o dění na klinice, pravidelně se zúčastňoval klinických seminářů, na kterých nás udivoval svými rozsáhlými teoretickými znalostmi a cennými postřehy z klinické praxe, a to nejen z oboru infekční lékařství. Docent Poljak dlouhodobě vyučoval infekční lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, byl autorem několika učebních textů, z nichž nejcennější je kniha „Manuál infekčních nemocí“ z roku 2000, která se stala srozumitelnou učebnicí mediků nejen olomoucké univerzity...


... více

Nárůst streptokokových infekcí u dětí včetně závažných manifestací

Z. Blechová, 20. 5. 2023

V souvislosti s prezentovanými případy invazivních streptokokových infekcí u dospělých bychom chtěli upozornit na atypické závažné průběhy v dětské populaci. Důsledkem téměř tři roky trvajících pandemických restrikcí došlo ke zvýšené vnímavosti dětí k virům a bakteriím. V posledním roce způsobilo atypické mimosezónní epidemie s vyšší než prepandemickou incidencí více patogenů. Současný nárůst infekcí způsobených streptokoky skupiny A se objevil na pozadí zvýšené cirkulace respiračních virů, zejména RSV a chřipky.

... více

Nové infekční oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc

5. 5. 2023

V lednu tohoto roku bylo ve Fakultní nemocnici Olomouc otevřeno nové infekční oddělení. Vedením byla pověřena primářka MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D. Začíná v menším formátu, do budoucna je však plánováno vytvoření kliniky. Z prostorových důvodů jsou jednotlivá pracoviště infekčního oddělení na třech místech: Zatím jsou pacientům k dispozici moderní lůžková část (v budově D) a dvě ambulance - akutní ambulance (v modrém monobloku A nad Oddělením urgentního příjmu) a chronická ambulance společně s administrativním centrem oddělení (v pavilonu H2 vedle Centra pro léčbu bolesti). Části oddělení jsou tedy ve třech různých budovách, které se ale nacházejí nedaleko sebe v centrální části nemocničního areálu. Budoucí klinika má být umístěna v připravované novostavbě budovy F. Nyní lůžková část disponuje osmnácti lůžky na devíti dvoulůžkových pokojích. Každý z pokojů má kompletní sociální zázemí, ke komfortu pacientů přispívají mimo jiné i televize a balkony na všech pokojích. Čtyři pokoje jsou vybaveny hepafiltry.

Nové oddělení poskytuje diagnostiku a léčbu přenosných nemocí a také odborné konziliární služby ostatním zdravotnickým pracovištím nemocnice. Funguje v nepřetržitém režimu pro všechna akutní vyšetření a příjmy. Objednávání pacientů do ambulance probíhá v pracovní dny od 9 do 12 hodin na telefonním čísle 588 446 464.

Zdroj:

Praha

Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2
Praha 8
180 81
Přednosta Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FNB:
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
tel.: 266 082 472 (717), fax: 283 840 504
e-mail: hanus.rozsypal@bulovka.cz
Přednosta Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FNB:
doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.
tel.: 266 082 471 (620), 283 840 517, fax: 283 840 504
e-mail: dusan.picha@bulovka.cz
Přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FNB:
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
tel.: 266 082 708, fax: 266 082 707
e-mail: benes.infekce@seznam.cz
Primářka: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
tel.: 266 082 625 (642), fax: 283 840 504
e-mail: hana.rohacova@bulovka.cz

Klinika infekčních nemocí 1. lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice, Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
Přednosta:
Prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
tel.: +420 973 208 576
e-mail: michal.holub@uvn.cz
Primář:
MUDr. Milan Zlámal
tel.: +420 973 203 667
e-mail: milan.zlamal@uvn.cz

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
Praha 5
150 18
Přednosta: MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
tel.: 2 2443 6900/6901
e-mail: milan.trojanek@lfmotol.cuni.cz
Primář: MUDr. Martin Tulach
tel.: 224 439 439 (6900), fax: 224 436 920
e-mail: martin.tulach@fnmotol.cz

Ústí nad Labem

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Na Kabátě 285
Ústí nad Labem
401 13
Primář:
MUDr. Pavel Dlouhý
tel.: 477 112 600, 603
fax: 477 112 610 nebo 472 774 286
e-mail: pavel.dlouhy@mnul.cz

Liberec

Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
Liberec 1
460 63
Primář:
MUDr. Adam Vitouš
tel.: 485 312 293
e-mail: adam.vitous@nemlib.cz

Plzeň

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
ul. dr. E. Beneše 13
Plzeň
305 99
Přednosta:
Doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
tel.: 377 402 263
fax: 377 402 172
e-mail: sedlacek@fnplzen.cz

Liberec

Infekční oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
Liberec 1
460 63
Primář:
MUDr. Adam Vitouš
tel.: 485 312 293
e-mail: adam.vitous@nemlib.cz

Karlovy Vary

Infekční oddělení Nemocnice v Karlových Varech
Bezručova 19
Karlovy Vary
360 66
Primářka:
MUDr. Jaroslava Poustková
tel.: 353 115 300
e-mail: jaroslava.poustkova@kkn.cz

Tábor

Infekční oddělení Nemocnice Tábor, a.s.
kpt. Jaroše 2000
Tábor 3
390 03
Primářka:
MUDr. Jana Sysová
tel.: 381 252 121
e-mail: jana.sysova@nemta.cz

Hradec Králové

Infekční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
Hradec Králové
500 05
Přednosta:
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.
tel.: 495 833 244
fax: 495 514 880
e-mail: prasilp@lfhk.cuni.cz
Zástupce přednosty:
MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
tel.: 495 832 604,
495 832 116,
495 832 028
495 833 854
e-mail: kaplaj@lfhk.cuni.cz, kaplajar@fnhk.cz

Pardubice

Infekční oddělení Pardubické nemocnice
Kyjevská 44
Pardubice
530 03
Primář:
MUDr. Šárka Kropáčková
tel.: 466 014 601
e-mail: sarka.kropackova@nempk.cz

České Budějovice

Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 41
České Budějovice
370 01
Primář:
MUDr. Aleš Chrdle
tel.: 387 874 600, 387 874 641
fax: 386 461 941
e-mail: chrdle@email.cz

Mělník

Infekční oddělení Nemocnice s poliklinikou Mělník
Pražská 528
Mělník
276 90
Primářka:
MUDr. Jitka Zitová
tel.: odd.: 315 639 255,
amb.: 315 639 256 a
315 639 253
jitka.zitova@mediterra.cz

Havlíčkův Brod

Infekční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
Husova 2624
Havlíčkův Brod
580 22
Primář:
MUDr. Jiří Kubát
tel.: 569 472 111 (219)
e-mail: jiri.kubat@onhb.cz

Nové Město na Moravě

Infekční oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
Žďárská 610
Nové Město na Moravě
592 31
Primář:
MUDr. Miloslav Šťastník
tel.: 566 801 390
e-mail: e-mail: m.stastnik@seznam.cz

Jihlava

Infekční oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
Jihlava
586 33
Primářka:
MUDr. Romana Kumštarová
tel.: 567 157 361
e-mail: kumstarovar@nemji.cz

Třebíč

Infekční oddělení Nemocnice Třebíč
Purkyňovo nám. 2
Třebíč
674 35
Primář:
MUDr. Zbyšek Pospíšil
tel.: 568 809 111
e-mail: zbysek.pospisil@nem-tr.cz

Opava

Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě
Olomoucká 86
Opava
746 79
Primář:
MUDr. Petr Kümpel
tel.: 553 766 111 (340), fax: 553 216 386
e-mail: petr.kumpel@
petr.kumpel@snopava.cz

Ostrava

Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU
tř.17.listopadu 1790
Ostrava-Poruba
708 52
Přednosta:
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
tel.: 597 374 278
e-mail: ludek.roznovsky@fno.cz
Primářka:
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
tel.: 597 374 295
e-mail: lenka.petrousova@
gmail.com

Havířov

Infekční oddělení Nemocnice Havířov
Dělnická 24
Havířov-Město
736 00
Primář:
MUDr. Ivo Mifek
tel.: 596 491 655
fax: 596 814 112
e-mail: prim.infekce@nsphav
.cz

Prostějov

Infekční oddělení Nemocnice AGEL Prostějov
Mathonova ulice 291/1
Prostějov
796 04
Primář:
MUDr. Zdeněk Prokeš
tel.: 582 315 331
e-mail: zdenek.prokes@npv.agel.cz

Olomouc

Infekční oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
Olomouc
779 00
Primářka:
MUDr. Jana Kleinerová, Ph.D.
tel.: 588 445 621
e-mail: jana.kleinerova@fnol.cz

Brno

Klinika infekčních chorob LF Masarykovy univerzity
Jihlavská 20
Brno-Bohunice
639 00
Přednosta:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
tel.: 5 4719 2201, -2221, -2213
e-mail: husa.petr@fnbrno.cz
Primářka:
MUDr. Radana Pařízková
tel.: 532 232 262
fax: 547 192 380
e-mail: parizkova.radana@fnbrno.cz

Klinika dětských infekčních nemocí FN
Černopolní 9
Brno-Černá Pole
662 63
Přednostka:
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
tel.: 532 234 229
e-mail: lkrbkova@fnbrno.cz
Primář:
MUDr. Tomáš Habanec
tel.: 532 234 245
fax: 532 234 561
e-mail: thabanec@fnbrno.cz

Znojmo

Infekční oddělení Nemocnice Znojmo
Dr. Janského 11
Znojmo
669 02
Primářka:
MUDr. Yvona Šrámková
tel.: 515 215 601, -605
e-mail: yvona.sramkova@nemzn.cz

Uherské Hradiště

Infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, a.s.
Purkyňova 365
Uherské Hradiště
686 68
Primářka:
MUDr. Barbora Šumíčková
tel.: 572 529 650
fax: 572 553 480
e-mail: sumicek@nemuh.cz

Kyjov

Infekční oddělení Nemocnice Kyjov
Stražovská 976
Kyjov
697 33
Primář:
MUDr. Josef Blažek
tel.: 518 601 354
e-mail: blazek@nemkyj.cz

Břeclav

Infekční oddělení nemocnice
U Nemocnice 1
Břeclav
690 00
Primář:
MUDr. Daniel Fuchs
tel.: 519 315 111 (kl. 395-6-7)
fax: 519 372 112
e-mail: fuchs@nembv.cz

... pracoviště zde

Atestace z oboru infekční lékařství 2. května 2023 v Plzni

D. Sedláček, 2. 5. 2023

Dne 2. května 2023 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni atestační zkoušky z oboru infekční lékařství. Členy komise byli prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka, MUDr. Petr Prášil, Ph.D., přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové a doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc., přednosta KINCM FN a LF UK Plzeň a předseda atestační komise. Členové komise zkoušeli jak praktickou, tak teoretickou část atestační zkoušky. Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., emeritní přednosta Kliniky infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové, zástupce za ČLK, se pro úraz nemohl atestace zúčastnit.

Atestace z oboru infekční lékařství 2. května 2023 v Plzni

... více

Kultivační nálezy a případy invazivních streptokokových infekcí v Nemocnici Strakonice, a.s.

E. Šimečková, J. Fleischmannová, R. Chalupa, V. Hána, M. Zbořil, 21. 3. 2023

Za poslední 3 měsíce vidíme v laboratoři významný nárůst počtu streptokokových kultivačních nálezů - převládají ve výtěrech z krku a středouší.

Invazivní závažné streptokokové infekce s neobvyklým průběhem jsme zaznamenali za poslední 2 měsíce také u dospělých pacientů:

Žena, 59 let, bez komorbidit, 28. 12. 2022 ve večerních hodinách přivezena RZP na chirurgické oddělení k observaci po autonehodě. Již před nehodou pociťovala příznaky respiračního infektu a bolest pravého ramene. Vstupně zjištěno CRP 13 mg/l, horečka 38,5 °C, v krevním obraze výrazná leukopenie a trombocytopenie, zvýšená hladina neutrofilních tyčí.

Invazivní streptokokové infekce

... více

Diskuse k výskytu závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, H. Rozsypal, 7. 3. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
    v posledních měsících stoupá výskyt závažných infekcí vyvolaných Streptococcus pyogenes v USA, v Evropě, ale i v České republice. Stoupající incidence streptokokových infekcí různé závažnosti byla zaznamenána především u dětí, ale postiženi mohou být i dospělí jedinci.

V současné době vyzvala vedoucí NRL pro streptokoky v SZÚ, MUDr. J. Kozáková, pracovníky mikrobiologických laboratoří, aby posílali kmeny S. pyogenes, které byly zachyceny od pacientů i invazivní streptokokovým onemocněním.

Jméno růže

... více

Upozornění na výskyt závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, O. Džupová, 28. 2. 2023

Vážení kolegové,
    v letošním roce jsme zaznamenali několik případů neobvykle závažných onemocnění způsobených pyogenními streptokoky (Streptococcus pyogenes):

     ● 36letá žena byla přijata pro 4 dny trvající respirační infekci, zvracení, průjmy a narůstající dušnost. PCR vyšetření potvrdilo podezření na chřipku A; RTG nález prokázal lobární pneumonii. Velmi rychle se rozvinulo respirační selhání a septický šok, který se přes veškerou intenzivní péči nepodařilo zvrátit. Pacientka zemřela za 19 hodin od příjmu. Z hemokultury byl izolován S. pyogenes.

Invazivní streptokokové infekce

... více


Epidemiologické aktuality

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 17-18/2023

A. Hozák, 16. 5. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

 

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Členové výboru SIL:
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Členové revizní komise SIL:
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Doc. MUDr. Václav Dostál
 

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
 
Sekce a pracovní skupiny:
Sekce tropického a cestovního lékařství
Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracovní skupina pro intenzivní péči v infektologii
Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

Logo SIL

Garant odborného obsahu a webmaster: H. Rozsypal
© SIL ČLS JEP, 29. 5. 2023

 

Prohlášení o skutečnosti, že jako čtenář a uživatel webové stránky jste odborným pracovníkem ve zdravotnictví, bude v souladu s paragrafem 2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy vyžadováno v příspěvcích obsahujících srovnávací reklamu na léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.