Zpět na úvodní stránku

Uplynulé domácí akce roku 2009

2009

Leden 2009

 • 12.-14. 1. 2009
  17. mezioborový seminář Třeboň ´09
  Témata: Pneumokokové infekce; sepse; biologická léčba
  Hlavní organizátoři: Manželé Žampachovi
  Podrobnosti

 • 20.-23. 1. 2009
  11. PG kurz sepse a MODS, Ostrava
  Hlavní organizátor: Prim. R. Kula
  Program (ve formátu .pdf)
  Odkaz na ČSFPS (Česko-slovenské fórum pro sepsi)

 • 24. 1. 2009
  2. konference infekčních nemocí ČGPS 2009, Praha
  Téma: Infekční nemoci v gynekologii
  Hlavní organizátor: As. J. Záhumenský
  Program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti

Únor 2009

 • 3. 2. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekční komplikace transplantací
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 3. 2. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Mykotické infekce – spolupráce laboratoře a kliniky
  Pořádá: SEM
  Koordinátor: Dr. K. Mencl
  Program

Březen 2009

 • 3. 3. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce na JIP
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM ČLS)

 • 3. 3. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Problematika virových hepatitid
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. Němeček, dr. Částková, dr. Dlhý
  Program (na stránce SEM ČLS)

 • 12. 3. 2009; 14,00
  Jubilejní seminář ke 30. výročí brněnské regionální pobočky ČSSM, Brno
  Místo: Chirurgická posluchárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53 (budova M1 – přístup z Pekařské ulice nebo z Mendlova náměstí)
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátoři: prof. Votava, prof. Smola
  Program (ve formátu .doc)

Duben 2009

 • 7. 4. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce traumatologicky nemocných
  Pořádá: SLM
  Koordinátorky: Dr. Žemličková, dr. Hedlová
  Program (na stránce SLM)

 • 7. 4. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější
  Pořádá: SEM
  Koordinátor: Dr. F. Stejskal
  Program

 • 15. 4. 2009; 10,00-12,30
  Mezinárodní seminář Evropský vakcinační týden 2009 v Senátu Parlamentu ČR, Praha
  Téma: Očkování
  Organizuje: Kancelář WHO v ČR
  Program a pozvánka (ve formátu .doc).

 • 18. 4. 2009
  Doškolovací kurz 1. LF UK, Praha
  Téma: Problematika infekčních chorob
  Pořádá: 1. LF UK
  Koordinátor: Prof. P. Chalupa
  Program (na stránce III. KITN 1. LF UK)

 • 22. 4. 2009
  XIX. kongres ČLS JEP pro lékaře v praxi Zoonózy - nákazy s přírodní ohniskovostí
  Hotel Olympik, Praha
  Pořádá: ČLS JEP
  Prezidenti kongresu: Prof. Blahoš, prof. Krištúfek
  Webová stránka kongresu

 • 25. 4. 2009
  Postgraduální kurz CHTS ČIS a 3. LF UK, Praha
  Téma: Invazivní mykotické infekce - možnosti moderní diagnostiky a doporučené postupy v terapii 2009
  Pořádá: CHTS ČIS
  Koordinátor: Dr. J. Haber
  Program
  Podrobnosti na stránce Chemoterapeutické sekce ČIS a agentury Meritis

Květen 2009

 • 5. 5. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pacienti s komunitními infekcemi v péči praktických lékařů pro děti a dospělé a ambulantních specialistů
  Pořádá: SLM
  Koordinátoři: Prim. Bergerová, prim. Jindrák
  Program (na stránce SLM)

 • 5. 5. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Zoonózy
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. M. Príkazská, dr. P. Satrán, dr. J. Bardoň
  Program (na stránce SEM)

Červen 2009

 • 2. 6. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pneumokoky
  Pořádá: SEM
  Koordinátoři: Dr. P. Křížová, prof. R. Prymula
  Program (na stránce SEM)

 • 11.-13. 6. 2009
  XIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Bratislava
  Témata: Rezistence na antiinfektiva; hepatitidy; infekce u uživatelů drog; tropická a cestovní medicína a vakcinace
  Hlavní organizátor: Doc. K. Holečková
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Přihláška k aktivní účasti (ve formátu .doc)
  Program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti na www.infektologia.sk a www.samedi.sk

  Hotel Barónka, Bratislava

 • 18. 6. 2009; 9,00-16,00
  Czech FLU preparedness workshop, hotel Holiday Inn, Na Pankráci 15/1684, Praha
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost JEP ve spolupráci s Evropskou vědeckou pracovní skupinou pro chřipku (ESWI)
  Pozvánka, program, návratka (ve formátu .pdf)

 • 19.-20. 6. 2009
  1. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS
  Kongresové centrum Nemocnice na Homolce, Praha
  Pořádá: SLM
  Podrobnosti (na stránce 1. výročního zasedání SLM)

 • 24.-25. 6. 2009
  9. antibiotické dny, Mělník
  Témata: Antibiotická léčba (24.6.); doporučené postupy (25.6. uzavřená akce pro zvané)
  Hlavní organizátor: Prim. J. Galský

  Mělnický zámek

Září 2009

 • 22.-24. 9. 2009
  23. Pečenkovy epidemiologické dny, Jihlava
  Pořadatel: SEM ČLS
  Hlavní organizátor: MUDr. Alena Dvořáková
  Podrobnosti (na stránce SEM)

Říjen 2009

 • 1.-3. 10. 2009
  V. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové
  Pořádají: Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Vakcinační centrum ...
  Organizátoři a kontaktní osoby: Prof. Prymula, doc. Chlíbek, prof. Špliňo, Mgr. Komárková, p. Vrbová
  Pozvánka a další informace na stránce www.pmfhk.cz

 • 6. 10. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pacienti s komunitními infekcemi v péči praktických lékařů pro děti a dospělé a ambulantních specialistů
  Pořádá: SLM
  Koordinátorky: Dr. Urbášková, Dr. Heinigeová
  Program (na stránce SLM)

 • 6. 10. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce v graviditě a perinatálním období
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Doc. V. Marešová, doc. V. Dostál
  Program

 • 12.-13. 10. 2009
  Hradecké virologické dny, Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Velké nám. 32
  XIV. celostátní konference virologů Témata: Virové gastroenteritidy, emergentní virové infekce
  Pořádá: FN HK

 • 29.-31. 10. 2009
  Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (2. ročník), XVII. moravsko-slovenské mikrobiologické dny, Regionální centrum, Olomouc
  Témata: klinická mikrobiologie, infekční nemoci, intenzivní medicíny, infekční epidemiologie, očkování
  Prezident kongresu: Prof. M. Kolář
  Oficiální program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti na www.kmin.eu.

  Olomouc

Listopad 2009

 • 3. 11. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pacienti s těžkými a epidemiologicky závažnými infekcemi
  Pořádá: SLM
  Koordinátorky: Prim. Bébrová, prim. Horová, prim. Žampachová
  Program (na stránce SLM)

 • 3. 11. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Kazuistiky v infekčním lékařství
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: As. S. Plíšek, prim. J. Galský
  Program

 • 10. 11. 2009; 9,30
  Odborná konference (konzultační den) SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10, velká posluchárna v budově 11, 1. p.
  Téma: Diagnostika a prevence STDs
  Pořádají: NRL pro papilomaviry ÚHKT, NRL pro syfilis a NRL pro chlamydie SZÚ

 • 11. 11. 2009; 13,00-17,00
  Sympózium v síni Coriových, U nemocnice 5, Praha 2
  Téma: Surveillance a budoucnost epidemiologie u příležitosti 100 let od narození profesora Karla Rašky
  Pořádá: 1. LF UK, SEM
  Bližší informace

 • 28. 11. 2009; 8,30
  Kurz 1. LF UK v posluchárně Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN, Kateřinská 32, Praha 2
  Téma: Novinky v cestovní medicíně a očkování cestovatelů
  Pořádá: 1. LF UK
  Koordinátor: As. F. Stejskal
  Program

Prosinec 2009

 • 1. 12. 2009; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Nemocní s imunodeficitem různého původu, nedonošenci v neonatologické intenzivní péči
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Prim. O. Nyč
  Program (na stránce SLM)

 • 1. 12. 2009; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátorka: Dr. D. Malotová
  Program (na stránce SEM ve formátu .doc)

 • 9. 12. 2009, 9,00-15,00
  XV. jednodenní konference (konzultační den) "Problémy toxoplasmózy"
  Místo: Velká posluchárna SZÚ, Praha
  Témata: Oční a kongenitální toxoplasmóza
  Hlavní organizátor: Dr. Kodym
  Program (ve formátu .doc)

 

Zpět
Uplynulé domácí akce
Úvodní stránka

SIL © 2009