Zpět na úvodní stránku

Uplynulé domácí akce roku 2011

2011

Leden 2011

 • 25.-28. 1. 2011
  13. PG kurz sepse a MODS, hotel Clarion, Ostrava
  Hlavní organizátor: Prim. R. Kula
  Téma: Těžká sepse; 9. minisympózium intenzivní péče v pediatrii
  Finální program (.pdf)

Únor 2011

 • 1. 2. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce dýchacích cest, pneumonie
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 1. 2. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Virové gastroenteritidy
  Pořádá: SEM
  Koordinátor: Doc. Pazdiora
  Program (na stránce SEM)

 • 18-19. 2. 2011
  3. výroční zasedání SLM, nemocnice na Homolce, Praha
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

Březen 2011

 • 1. 3. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Indikace k mikrobiologickému vyšetření infekcí močových cest
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 1. 3. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lymeská borrelióza
  Pořádá: SIL
  Koordinátor: Prim. Dlouhý
  Program

 • 24.-26. 3. 2011
  Antibiotický kurz pro kliniky
  (1. blok)
  Hotel Akademie Naháč, Chocerady
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Beneš
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Zvací dopis (ve formátu .doc)
  Přihláška na stránce www.studiojede.cz

Duben 2011

 • 1.-2. 4. 2011
  ESCMID Conference: The Impact of Vaccines on Public Health, Praha
  Pořádá: ESCMID
  Podrobnosti (na stránce ESCMID)

 • 1. 4. 2011
  Odborný seminář Pandemie chřipky - zkušenosti a jejich dopady na krizovou připravenost zdravotnictví, Brno
  Pořádá: Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (www.skpz.cz)
  Pozvánka s programem (ve formátu .doc)
  Přihláška (ve formátu .doc)
  Odložen na 3. května 2011

 • 5. 4. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vyšetření klinického materiálu: Závažné infekce kůže a měkkých tkání
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Dr. Scharfen
  Program (na stránce SLM)

 • 5. 4. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie: Parazitární neuroinfekce
  Pořádá: SEM
  Koordinátor: Dr. Kodym
  Program (ve formátu .doc)

 • 13.-15. 4. 2011
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  (uzavřená akce)
  Hlavní organizátor: Dr. Plíšek

Květen 2011

 • 3. 5. 2011
  Odborný seminář Pandemie chřipky - zkušenosti a jejich dopady na krizovou připravenost zdravotnictví, Brno
  Pořádá: Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP (www.skpz.cz)

 • 3. 5. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce hematoonkologických pacientů
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 3. 5. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pneumonie
  Pořádá: SIL
  Koordinátoři: Doc. Marešová, doc. Beneš
  Program

 • 19.-21. 5. 2011
  5. česko-slovenská mezioborová konference lékařské mykologie, Pardubice
  Pořádá: Mykologická sekce ČSSM, Mykopatologická sekce České dermatovenerologické společnosti, Slovenská mykopatologická spoločnosť, Pardubická krajská nemocnice a.s., Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
  Předseda organizačního výboru: Dr. Mencl
  Program (ve formátu .pdf)
  Přihláška (ve formátu .doc)

 • 25.-27. 5. 2011
  Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami, Centrum biologické ochrany, Těchonín
  Pořádá: SIL, Ústřední vojenský zdravotní ústav - Centrum biologické ochrany Těchonín
  Č. akce: 26451
  Organizátor: MUDr. Juraj Szanyi
  Přihlášení e-mailem u hlavního organizátora: JSzanyi@seznam.cz

 • 27.-28. 5. 2011
  Kongres pediatrů a dětských sester a XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie v Olomouci
  Pořádá: Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc a Sdružení Šance
  Program (ve formátu .pdf)

Červen 2011

 • 1.-3. 6. 2011
  XV. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Turiec, Martin
  Témata: nozokomiální nákazy, infekce zažívacího traktu, neuroinfekce, varia
  Hlavní organizátoři: Prim. Krkoška, Doc. Šimeková
  Webová stránka kongresu www.cambal.net/infektologia

 • 7. 6. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Kultivační vyšetření u novorozenců. Infekce novorozence
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Dr. Nyč
  Program (na stránce SLM)

 • 7. 6. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Importované nákazy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Dlhý, dr. Stejskal
  Program

 • 16.-18. 6. 2011
  Antibiotický kurz pro kliniky
  (2. blok)
  hotel Tři věžičky, Střítež u Jihlavy
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Beneš
  Pozvánka
  Program
  Další informace na stránce www.studiojede.cz

Září 2011

 • 14. 9. 2011; 14,00
  Symposium v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, sál H
  Téma: Mikrobiální hrozba pro bezpečí pacientů v nemocnicích - jak najít řešení?
  Pořádá: Kancelář WHO ČR a Národní muzeum
  Pozvánka (ve formátu .pdf)

 • 21.-23. 9. 2011
  Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (3. ročník), Parkhotel, Plzeň
  Témata: HIV/AIDS a ostatní sexuálně přenosná onemocnění; Infekce v dětském věku; Tuberkulóza; Rezistence na antibiotika, antivirotika, antimykotika, antiparazitika; Přírodně ohniskové nákazy; Gastrointestinální infekce; Varia
  Pořádá: SEM, SLM, SIL, MÚ Plzeň
  Prezident kongresu: Dr. Fajfrlík
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .pdf)
  Podrobnosti na www.kmin2011.cz  Fotografie z uplynulého kongresu (na stránce KMIN)

 • 29. 9.-1. 10. 2011
  VII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Podrobnosti na www.vakcidny2011.org

Říjen 2011

 • 4. 10. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vyšetření likvoru u neuroinfekcí
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 16. 10. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Pertuse
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Fabiánová, dr. Blechová
  Program (na stránce SEM)

 • 19.-21. 10. 2011
  Kurz Péče o pacienty s vysoce nebezpečnými nákazami, Centrum biologické ochrany, Těchonín
  Pořádá: SIL, Ústřední vojenský zdravotní ústav - Centrum biologické ochrany Těchonín
  Organizátor: MUDr. Juraj Szanyi
  Přihlášení e-mailem u hlavního organizátora: JSzanyi@seznam.cz
  Oznámení

Listopad 2011

 • 1. 11. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Přímý průkaz původců STD. Kultivační metody, metody molekulární mikrobiologie. Infekce genitálního traktu
  Pořádá: SLM
  Program (na stránce SLM)

 • 1. 11. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Streptokoky a pneumokoky
  Pořádá: SEM
  Koordinátorky: Dr. Křížová, doc. Jelínková
  Program

 • 24.-26. 11. 2011
  Antibiotický kurz pro kliniky
  (3. blok)
  hotel Akademie Naháč, Chocerady
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Beneš
  Pozvánka
  Další informace na stránce www.studiojede.cz

Prosinec 2011

 • 6. 12. 2011; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekční průjmy
  Pořádá: SLM
  Koordinátorka: Dr. Horová
  Program (na stránce SLM)

 • 6. 12. 2011; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátoři: Dr. Matějů, doc. Růžička
  Program (na stránce SEM)

 • 8. 12. 2011; 9,00-15,00
  XVII. jednodenní konference (konzultační den)
  Problémy toxoplasmózy
  velká posluchárna (budova 11, 2.p., č. dv. 104/105) Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10
  Pořádá: NRL pro toxoplasmózu CEM SZÚ
  Odborný garant: Dr. Kodym
  Pozvánka a program (na stránce SZÚ)

 • 17.-18. 12. 2011
  Seminář na Husově boudě, Krkonoše
  Téma: Virové hepatitidy
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Dr. Plíšek

 

Zpět
Uplynulé domácí akce
Úvodní stránka

SIL © 2011