Zpět na úvodní stránku

Uplynulé domácí akce roku 2015

2015

Leden 2015

 • 12.-14. 1. 2015
  Třeboň ´15, 23. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Hlavní organizátor: prim. Chmelík
  Témata: Infekce vyvolané mykobakteriemi, stafylokoky, malá škola: antibiotika na multirezistentní bakterie
  Podrobnosti na www.tmos.cz

  Třeboň 15

 • 27.-30. 1. 2015
  17. ročník Colours of Sepsis (dříve Postgraduální kurz Sepse a MODS), Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Těžká sepse, součástí je 2. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 12. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

  17. ročník Colours of Sepsis

Únor 2015

 • 3. 2. 2015; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Národní standardní vyšetřovací postupy (NSVP): mykologická diagnostika
  Pořádá: SLM
  Koordinátoři: Doc. Buchta, Dr. Mallátová
  Program (ve formátu .pdf na stránce SLM)

 • Přesun termínu konání z 3. 2. 2015; 13,30 na náhradní termín 19. 5. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Vysoce nebezpečné nákazy
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Prim. Roháčová, prim. Chmelík, doc. Plíšek

Březen 2015

 • 3. 3. 2015; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Prevence a kontrola multirezistentních baktérií v nemocnici
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Dr. Jindrák
  Program (na stránce SLM)

 • 3. 3. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Alimentární infekce
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Petráš, dr. Ambrožová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 9. 3.-13. 3. 2015
  Předatestační kurz v oboru infekční lékařství, Plzeň
  Organizátor: Doc. Sedláček
  Program

Březen 2015

 • 21. 3. 2015
  Sympozium Nová éra léčby virových hepatitid 2015, Břevnovský klášter, Praha
  Pořádá: Gilead, ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

  Nová éra léčby virových hepatitid 2015

Duben 2015

 • 7. 4. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Lékařská parazitologie
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Fajfrlík, dr. Stejskal
  Pozvánka (ve formátu .pdf)

 • 8.-10. 4. 2015
  XVII. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL (uzavřená akce)
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek
  Pracovní verze programu

 • 11. 4. 2015
  Pracovní den pro klostridiové infekce, Praha
  Téma: Laboratorní a klinické problémy infekce vyvolané Clostridiem difficile
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Pozvánka (ve formátu .pdf)
  Program (ve formátu .docx)
  Přihláška (ve formátu .docx)

Duben 2015

 • 5. 5. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce spojené se zdravotní péčí
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Jindrák, dr. Šťastník
  Program (ve formátu .pdf)

 • 16. 5. 2015
  Odborný seminář Chronické hepatitidy v roce 2015, Park Inn Prague, Praha
  Pořádá: Bristol-Myers Squibb, ČHS
  Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

  Chronické hepatitidy v roce 2015

 • 19. 5. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha (přeložený z 3. 2. 2015)
  Téma: Vysoce nebezpečné nákazy
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Prim. Roháčová, prim. Chmelík, doc. Plíšek
  Program

 • 20.– 22. 5. 2015
  Konference Aktuální problémy lékařské parazitologie, Velké Karlovice
  Pořádá: SEM a Sekce lékařské parazitologie ČPS
  Program (ve formátu .pdf)

 • 20.– 22. 5. 2015
  Mezikrajský seminář epidemiologů 2015, Hotel Aurum, Černý Důl
  Pořádá: SEM
  Organizuje: protiepidemický odbor KHS Královéhradeckého kraje (Dr. Beranová)
  Program (ve formátu .pdf)

 • 26. 5. 2015; 10,00
  Odborný seminář, Konferenční centrum hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha
  Téma: Diagnostika virových hepatitid
  Pořádá: SEM
  Koordinátor: Dr. Pavlík
  Program (ve formátu .pdf)

 • 28. 5. 2015; 10,00-18,00
  Mezinárodní konference - Problematika HIV/AIDS, Posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15), Nemocnice Na Bulovce, Praha (Budínova 67/2, Praha 8)
  Pořádá: Nemocnice Na Bulovce, Praha
  Koordinátorka: Dr. Vrbovská
  Pozvánka (ve formátu .gif)
  Program (ve formátu .gif)

 • 27.- 29. 5. 2015
  XLIII. májové hepatologické dny 2015, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary
  Pořádá: ČHS
  Koordinátor odborného programu: Doc. Urbánek
  Podrobnosti (na stránce www.congressprague.cz)

  XLIII. májové hepatologické dny

Červen 2015

 • 2. 6. 2015; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Virové respirační infekce
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Prim. Žampachová
  Program (na stránce SLM)

 • 2. 6. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Rizika cestování a volnočasových aktivit
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Prof. Beran, dr. Stejskal
  Program (ve formátu .pdf)

 • 4.-5. 6. 2015
  XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů, Konferenční centrum Masarykovy univerzity, Brno
  Pořádá: MÚ LF MU, FN u sv. Anny v Brně, ČSSM
  Odborný garant: Doc. Růžička
  Hlavní organizátor: Mgr. Mahelová
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.med.muni.cz/tomdny)

  XXIV. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů

 • 9. 6. 2015; 9,00
  Konzultační den Novinky v diagnostice a prevence HPV infekcí; Epidemiologie a diagnostika polyomavirových onemocnění
  3. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2, 1. patro, Charvátův sál
  Pořádá: SEM
  Koordinátorka: Dr. Tachezy
  Program (ve formátu .pdf)

 • 10.-12. 6. 2015
  XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, hotel Holiday Inn, Trnava, Slovensko
  Témy: Aktuálne problémy antiinfekčnej liečby a nozokomiálnych infekcií, nové trendy a budúcnosť liečby chronických infekcií, manažment vysokovirulentných nákaz, výzvy a nástrahy medziodborovej spolupráce, budúcnosť infektológie
  Pořádá: SSI, SIL, Infekčná klinika NsP Trnava
  Prezident: Prof. Strehárová
  Podrobnosti na www.infektologia2015.sk

  XIX. slovensko-český kongres o infekčných chorobách, Trnava, Slovensko

Září 2015

 • 23.-25. 9. 2015
  Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) (5. ročník), Špindlerův Mlýn
  Témata: Současné možnosti preventivní medicíny, infekce GIT a jater, virové infekce - hrozba 21. století, bakteriální rezistence a antibiotická léčba, varia - kazuistiky
  Pořádá: SIL, SEM, SLM, LF UK v Hradci Králové
  Prezident: Doc. Plíšek
  Podrobnosti (na stránce www.congressprague.cz)
  Pozvánka (ve formátu .pdf)

  Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE)

Říjen 2015

 • 1.-3. 10. 2015
  XI. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Podrobnosti na www.vakcidny.cz

  XI. hradecké vakcinologické dny

 • 6. 10. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Onemocnění přenášená vektory
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Doc. Kříž, dr. Vlčková, dr. Chmelík, dr. Krbková
  Program (ve formátu .pdf)

 • 15. 10. 2015; 13,00
  Odborná vzdělávací akce, hotel Ludmila, Mělník
  Téma: Vybrané kapitoly z infekce a vakcinologie
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Dyrhonová
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

Listopad 2015

 • 3. 11. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma:Virové hepatitidy
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Prof. Husa, dr. Němeček, doc. Plíšek
  Program (ve formátu .pdf)

 • 7. 11. 2015; 9,00-16,00
  Antibiotický seminář
  Budova děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87
  Pořádá: KIPTN 3. LF UK a NNB, SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Témata: Infekční endokarditida, spondylodiscitida, uroinfekce, dávkování antibiotik při použití eliminačních metod, beta-laktamázy a další.
  Pozvánka (ve formátu .doc)
  Přihláška (ve formátu .doc)
  Program (ve formátu .doc)

Prosinec 2015

 • 1. 12. 2015; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Zajímavé kazuistiky a méně obvyklá agens
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Prim. Bergerová
  Program (na stránce SLM)

 • 1. 12. 2015; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátor: Doc. Růžička, dr. Matějů
  Program (ve formátu .pdf)

 • 1. 12. 2015; 9,00-14,00
  2. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, FN Plzeň-Bory, pav. č. 4
  Pořádá: Infekční klinika FN Plzeň
  Organizátor: Doc. Sedláček
  Program (ve formátu .pdf)

 

Zpět
Uplynulé domácí akce
Úvodní stránka

SIL © 2016