Zpět na úvodní stránku

Uplynulé domácí akce roku 2016

2016

Leden 2016

 • 21. 1. 2016; 14,00
  Seminář Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha
  Téma: CorMatrix - nová biologická náhrada trikuspidální chlopně
  Pořádá: Infekční klinika NNB
  Přednáší Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (IKEM)

  Seminář Kliniky infekčních, tropických a parazitárních nemocí Nemocnice Na Bulovce

 • 23. 1. 2016
  7. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP. Praha
  Téma: Pohlavně přenosné choroby - mezioborová spolupráce
  Hlavní organizátor: Dr. Čepická Líbalová

  7. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP, 23. 1. 2016

  Pozvánka, přihláška a podrobnosti zde:
  www.congressprague.cz/kongresy/sin2016.html

 • 26. 1. 2016; 14,00
  Seminář Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice, Praha-Střešovice
  Téma: The Impact of Infectious Disease Experts in Staphylococcus aureus Bacteremia
  Pořádá: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
  Přednáší Prof. Dr. med. Frank M. Brunkhorst
  Pozvánka

 • 26.-29. 1. 2016
  18. ročník Colours of Sepsis (dříve Postgraduální kurz Sepse a MODS), Clarion Congress Hotel Ostrava
  Témata: Těžká sepse, součástí je 3. postgraduální kurz sester v intenzivní péči a 13. sympozium Aktuality v dětské intenzivní péči
  Organizační koordinátor: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Fakultní nemocnice v Ostravě
  Předseda organizačního výboru: Prim. Kula
  Podrobnosti a přihláška (na stránce www.sepseostrava.cz)

  18. ročník Colours of Sepsis

Únor 2016

 • 3.-5. 2. 2016
  Třeboň ´16, 24. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
  Hlavní organizátoři: prim. Chmelík, dr. Chrdle, dr. Šůs
  Témata: Střevo a spol., Patogeny na cestách, Malá škola léčby infekcí v obtížných situacích
  Podrobnosti a přihláška na www.tmos.cz

  Mezioborový seminář Třeboň 2016

Březen 2016

 • 1. 3. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Intenzivní péče v infektologii - zajímavé kazuistiky
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Džupová, doc. Plíšek
  Program (ve formátu .pdf)

Duben 2016

 • 5. 4. 2016; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Klinická mikrobiologie v intenzivní medicíně
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Prof. Kolář
  Program (ve formátu .pdf na stránce SLM)

 • 5. 4. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Parazitologie: Ektoparaziti člověka
  Pořádá: SEM, SIL, ČPS (Česká parazitologická společnost)
  Koordinátor: Doc. Votýpka
  Program (ve formátu .pdf)

 • 16. 4. 2016
  Klostridiový den - 2. ročník, Velká posluchárna SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10
  Témata: Léčba klostridiové střevní infekce, rezistence Clostridium difficile, molekulární epidemiologie a střevní mikrobiom
  Pořádá: ČIS, SIL, SLM
  Organizátoři: Doc. Kohout, dr. Vejmelka (Interní klinika FTN Praha)
  Podrobnosti a přihláška (na stránce FORSAPI s. r. o.)

 • 19.-20. 4. 2016
  XXIII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno
  Témata: Surveilance infekcí spojených se zdravotní péčí, multirezistentní nemocniční patogeny, dezinfekce v nemocničních podmínkách, ochrana zdraví zaměstnanců při práci s cytostatiky, různé
  Pořádá: SNEH
  Odborná ředitelka konference: Dr. Kolářová
  Podrobnosti (na stránce SNEH)

 • 28. 4. 2016; 14,00 (registrace), 15,00 (zahájení)
  Seminář ČLK v Ústavu pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, Praha 4
  Téma: Horečka ZIKA
  Pořádá: ČLK
  Podrobnosti (ve formátu .pdf)

Květen 2016

 • 3. 5. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce spojené se zdravotní péčí
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Dr. Jindrák, dr. Šťastník
  Program (na stránce SEM)

 • 4.-6. 5. 2016
  Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Černý Důl
  Pořádá: SIL
  Organizátoři: Prof. Beneš, doc. Plíšek

 • 16.–20. 5. 2016
  XII. české a slovenské parazitologické dny 2016, hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou
  Pořádá: Česká parazitologická společnost (ČPS), Slovenská parazitologická společnost (SPS), SEM
  Hlavní organizátor: doc. Ditrich
  Podrobnosti (na stránce ČPS)

 • 26. 5. 16, 10,00-18,00
  Nadnárodní konference Vysoce nebezpečné nákazy, Nemocnice Na Bulovce, posluchárna Gynekologicko-porodnické kliniky (pavilon 15), Praha
  Pořádá: Nemocnice Na Bulovce v Praze
  Pozvánka (ve formátu .png)

 • 3. 6. 2016; 13,00
  Přednáška v Ústřední vojenské nemocnici, Praha-Střešovice
  Téma: Ebola outbreak in West Africa: a diagnostic perspective
  Přednáší: Dr. Ashcroft
  Pořádá: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
  Podrobnosti

Červen 2016

 • 7. 6. 2016; 9,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Cestovní medicína - aktuální problematika
  Pořádá: SLM
  Koordinátor: Doc. Čermák
  Program (ve formátu .pdf na stránce SLM)

 • 7. 6. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Infekce u sociálně slabých vrstev obyvatel a migrantů
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Hobstová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 15.-17. 6. 2016
  XX. česko-slovenský kongres
  o infekčních nemocech
  , Karlovy Vary
  Témata: Trendy v antiinfekční léčbě; diferenciální diagnostika exantémů; návrat preventabilních infekcí; varia
  Pořádá: SIL, SSI
  Hlavní organizátor: Prim. Poustková
  Podrobnosti

  XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Grandhotel Pupp, Karlovy Vary

 • 6. 9. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Právní a sociální aspekty péče o pacienty s infekčními nemocemi
  Pořádá: SIL, SEM
  Koordinátoři: Doc. Dostál, prim. Kümpel
  Program (ve formátu .pdf)

Září 2016

 • 7.-9. 9. 2016
  27. kongres Československé společnosti mikrobiologické (ČSSM), TOP hotel Praha
  Témata: Všechny oblasti základní a aplikované mikrobiologie
  Pořádá: ČSSM
  Podrobnosti (na stránce ČSSM)

  27. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Praha

 • 21.-23. 9. 2016
  27. Pečenkovy epidemiologické dny, hotel Flora, Olomouc
  Pořádá: SEM, LF UP v Olomouci
  Hlavní organizátor: Dr. Vlčková
  Podrobnosti na pecenkovydny2016.bpp.cz/cs/

  27. Pečenkovy epidemiologické dny

Říjen 2016

 • 4. 10. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Tuberkulóza a mykobakteriózy
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátorky: Dr. Zemanová, dr. Svobodová, dr. Amlerová
  Program (ve formátu .pdf)

 • 6.-8. 10. 2016
  XII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové
  Pořádá: Česká vakcinologická společnost
  Podrobnosti na www.vakcidny.cz

  XII. hradecké vakcinologické dny, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 6.-8. 10. 2016

 • 20. 10. 2016
  Mělnický infektologický den, hotel Ludmila, Mělník
  Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
  Koordinátorka: Prim. Zítová
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

  Mělnický infektologický den

Listopad 2016

 • 1. 11. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Exantematické infekce a jejich prevence
  Pořádá: SEM, SIL
  Koordinátoři: Prof. Pazdiora, dr. Trmal, dr. Krbková
  Program (ve formátu .pdf)

 • 5. 11. 2016
  Seminář o antibiotické léčbě
  Pořádá: KIPTN 3. LF UK a NNB, SIL
  Organizátor: Prof. Beneš
  Téma: Antibiotická léčba v různých klinických situacích
  Pozvánka
  Program (ve formátu .pdf)

 • 8. 11. 2016; 14,50
  Slavnostní seminář k 50. výročí založení infekčního oddělení, Havířov (Kulturní dům Radost)
  Pořádá: Infekční oddělení NsP Havířov
  Koordinátor: Prim. Mifek
  Pozvánka a program (ve formátu .pdf)

Prosinec 2016

 • 1. 12. 2016; 9,00-14,00
  3. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň (FN Plzeň-Bory)
  Pořádá: Infekční klinika FN a LF UK v Plzni
  Koordinátor: Doc. Sedláček

 • 6. 12. 2016; 13,30
  Seminář v Lékařském domě, Praha
  Téma: Aktuality v mikrobiologii
  Pořádá: ČSSM
  Koordinátor: Doc. Růžička, dr. Matějů
  Program (ve formátu .pdf)

 • 16.- 18. 12. 2016
  Setkání hepatologů v Husově boudě, Krkonoše
  Pořádá: SIL
  Organizátor: Doc. Plíšek

 

Zpět
Uplynulé domácí akce
Úvodní stránka

SIL © 2017