Novinky v klasifikačním systému a kódování pro účely vykazování
dle DRG na lůžkových infekčních odděleních

MUDr. Jana Kulichová,
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha


 
Diagnosis-related group, DRG, klasifikační systém DRG je systém klasifikace klinických případů (v poslední české verzi) do již více než 1000 skupin, majících podobné nároky na výši zdrojů a podobnou medicínskou povahu.

Skupiny se přiřazují pomocí seskupovacího programu ("grouperu") podle
  • diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10)
  • přítomnosti komplikací nebo přidružených onemocnění vyžadujících diagnostické či léčebné procedury
  • kódů ze Seznamu zdravotních výkonů a provedených (především operačních) výkonů.
Dle vyhlášky č. 464/2008 o stanovení výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění je systém DRG součástí plateb lůžkovému zdravotnickému zařízení.

Změny v DRG v roce 2009

Výběr diagnózy

Hlavní diagnóza

Vedlejší diagnózy

Definice případu hospitalizace

Sestavení výstupní věty grouperu z K dávek

Kódy kritických výkonů

DRG Markery

Výpočet relativní váhy případu

Výpočet relativní váhy případu krátké hospitalizace

Výpočet relativní váhy případu dlouhé hospitalizace

Změny v DRG-rozšíření úhrady alfa DRG verze 2009
v infekčních pacientských skupinách

04351
04352
04352
06371
06372
06373
09321
09322
09323
11321
11322
11323
18311
18312
18313
18331
18332
18333
Infekce dýchacích cest bez CC
Infekce dýchacích cest s CC
Infekce dýchacích cest s MCC
Gastroenteritida bez CC
Gastroenteritida s CC
Gastroenteritida s MCC
Flegmóna bez CC
Flegmóna s CC
Flegmóna s MCC
Infekce močových cest bez CC
Infekce močových cest s CC
Infekce močových cest s MCC
Pooperační infekce bez CC
Pooperační infekce s CC
Pooperační infekce s MCC
Virová onemocnění bez CC
Virová onemocnění s CC
Virová onemocnění s MCC
1,2209
1,3948
2,2808
0,2844
0,4061
0,5439
0,5078
0,6999
0,8551
0,4412
0,6097
0,8280
0,8470
0,9407
1,0322
0,4357
0,5360
0,6011


Změny v MKN 10

Vyjmenované podvojné diagnózy přímo u základní diagnózy

       Vyjmenované podvojné diagnózy (tj. „hvězdičková“ diagnóza) přímo u základní diagnózy („křížková“ diagnóza)

      Listeriová meningitida

Trojmístné diagnózy se mění na čtyřmístné

      Průjem

       Horečka

Opravy nepřesností a sjednocení názvosloví

       Např.:

Nově přidané diagnózy zvyšující CMI

       (CMI = Case-mix index)

Nová kapitola XXII – U kódy pro speciální účely

Provizovní určení pro nové diagnózy nejisté etiologie (U 00 - U 49)

Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U 80 - U 89)

Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U 80 - U 89)


Vzorové kódování dle Finneganové

Praktický přístup ke kódování

CC a MCC

       (CC = complications and co-morbidity, MCC = major complications and co-morbidity)

Příklady možnosti zvýšit CMI u vybraných základních diagnóz vedlejšími diagnózami

Kombinace diagnóz

Výhodnější zakódování

R-diagnózy

Problematika překládaných pacientů

Vykazování na JIP a vliv jednotlivých kódu na výši CMI

04361
04362
04363
05341
05342
05343
18301
18302
18303
06371
06372
06373
Prostá pneumonie


Endokarditida


Sepse


Průjem

0,7136
0,9445
1,3027
1,7267
2,7569
5,4522
1,1064
1,4198
2,7238
0,2844
0,4061
0,5439
vs 0,86
1,083
1,548
3,771
4,737
6,99
2,389
3,000
4,428
0,358
0,414
0,631

Co vše se do DRG počítá?


Příklad vyúčtování klasické v.s. DRG


Nejčastější diagnózy dle DRG skupin dle četnosti výskytu

Graf č. 1

Tytéž nejčastější diagnózy se zobrazenou výší CMI

Graf č. 2

Vývoj CMI v průběhu roku 2008

Graf č. 3

Rozdíl mezi výkonovým a DRG hodnocením

Graf č. 4

Procentuální ztráta výkonové vykazování vs. DRG za rok 2008

Graf č. 5


Proč se u DRG nevyplatí podvádět?

Co se vyplatí?

Jak dál?

Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 9. 4. 2009