Zpět na úvodní stránku

Ze zprávy hlavního hygienika o výskytu nákazy virem H1N1

29. 4. 2009, M. Vít

      Vzhledem k rozšíření potvrzených případů infekce virem prasečí chřipky H1N1 z Mexika a USA do několika evropských států stanovilo ECDC koncept definice případu a opatření k zabránění šíření nákazy. Smrtelné případy nejsou prozatím hlášeny z žádné další země mimo Mexiko. Evropská komise neučinila žádná restriktivní opatření pro cestování do Mexika, nicméně vydala doporučení omezit všechny cesty do této oblasti, které nejsou nezbytně nutné, zejména vzhledem k nepřehlednosti situace v Mexiku. Oficiální informace pro cestovatele lze nalézt na www.mzcr.cz. Aktuální informace o situaci naleznete na stránkách www.who.int či http://ecdc.europa.eu/. WHO informovala o posunu do 4. fáze pandemické připravenosti dle WHO. Dne 28. 4. 2009 proběhne zasedání Ústřední epidemiologické komise, dne 30. 4. 2009 se koná zasedání Rady Ministrů v Lucemburku. O závěrech přijatých na těchto jednáních budete informováni.

     Doporučení MZ ČR v případě podezření na infekci H1N1: Doporučení (ve formátu .doc)

     Podepsán

MUDr. Michael Vít, Ph.D.,     
hlavní hygienik ČR     

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 4. 2009