Zpět na úvodní stránku

Lujo virus - nově objevený původce hemoragické horečky

29. 5. 2009, H. Rozsypal

      Dnes 29. 5. 2009 byl publikován v časopisu PLoS Pathogens [1] článek přinášející genetickou charakteristiku nového arenaviru, který vyvolává těžkou hemoragickou horečku.

      V říjnu 2008 se v Jihoafrické republice objevilo 5 případů blíže neurčené hemoragické horečky importované ze Zambie. Došlo k nákaze zdravotnického personálu, celkem 4 osoby z pěti nakažených zemřely (80 %) a zdravotní sestra, která užívala ribavirin, přežila. Ze séra a tkání zemřelých byl sekvenován (pyrosequencing) a identifikován nový arenavirus. Pracovně byl označen jako Lujo virus (LUJV) - název vznikl jako akronym z měst výskytu a identifikace: Lusaky a Johannesburgu.

      Pro připomenutí rod Arenavirus zahrnuje zatím 22 druhů, které se řadí ke dvěma komplexům - novosvětskému neboli Tacaribe komplexu (New World or Tacaribe complex) a starosvětskému neboli komplexu lassa-lymfocytární choriomeningitida (Old World or Lassa-Lymphocytic choriomeningitis complex). Arenaviridae spolu s čeleděmi Orthomyxoviridae a Bunyaviridae patří k RNA virům se segmentovanou jednovláknovou RNA s negativní polaritou (segmented single-strand negative sense RNA viruses). K arenavirům patří mimo jiné ubikvitní virus lymfocytární choriomeningitidy (LCMV), africký Lassa virus a dále viry Junin, Machupo, Guanarito, Sabia, Latino. Rezervoárovými zvířaty jsou vesměs hlodavci, člověk se nakazí inhalací aerosolu, požitím kontaminované potravy a ale i inokulací infikované tělní tekutiny.

      Nová infekce se zřejmě přenáší přímým kontaktem s tělními tekutinami. Alarmující jsou profesionální nákazy zdravotníků. Popis klinického obrazu přinese článek přijatý k publikaci do časopisu Emerging Infectious Diseases [2]

      Na novém onemocnění je ohromující rychlost identifikace nových infekčních agens, které dopomohlo i k doporučení léčby.

Literatura

  1. Briese T, Paweska JT, McMullan LK, Hutchison SK, Street C, et al. (2009) Genetic detection and characterization of Lujo Virus, a new hemorrhagic fever–associated arenavirus from Southern Africa. PLoS Pathog 4(5): e1000455. doi:10.1371/journal.ppat.1000455
    [Úplný text]
  2. Paweska JT et al. Emerg Infect Dis - submitted

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 29. 5. 2009