Zpět na úvodní stránku

Odběry biologického materiálu – surveillance chřipky včetně pandemic (H1N1) 2009

21. 8. 2009, M. Vít

      Vzhledem k nastupující pandemii způsobené virem pandemic (H1N1) 2009 a současně i požadavkem Evropského centra pro kontrolu nemocí na zajištění surveillance chřipky v členských státech EU žádám o zajištění odběrů biologického materiálu u pacientů s ARI/ILI. Doposud byla většina případů této infekce zaznamenána u osob s pozitivní cestovní anamnézou, nicméně k přenosům v rámci ČR již zcela jistě dochází a je velmi důležité sledovat jak cirkulaci tohoto viru a jeho vlastnosti, tak i výskyt dalších chřipkových virů i nechřipkových respiračních virů v rámci virologické surveillance. Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých sezón, kdy byla podle následujících kritérií prováděna tzv. pilotní studie, budeme i v nadcházející sezóně postupovat podle zavedeného schématu:

      Každý kraj zajistí týdně odběr jednoho vzorku v ordinaci PL pro dospělé a jednoho vzorku v ordinaci pediatra

  • akutní infekce horních dýchacích cest (J00, J02, J04, J05, J06)
  • chřipka (J10.1, J10.8, J11.1, J 11.8).

      Pro dosažení dobrého výsledku je prioritní kvalita odběru. Je nezbytné dodržovat přiloženou metodiku a odebírat pouze akutní případy. Důrazně žádám o co nejpřesnější indikaci k vyšetření a maximálně kvalitní odběr.

      U pacientů s komplikovaným průběhem infekce (zpravidla hospitalizovaní) je nutné odběr dopředu konzultovat s NRL a dohodnout jeho podrobnosti, neboť u těchto pacientů není nazofaryngeální výtěr vždy optimálním materiálem a často je nutné dohodnout jinou formu odběru. Tyto odběry by samozřejmě byly mimo rámec sentinelových vzorků.

      Dále žádám o zajištění sekčních materiálů (viz příloha) od osob, u nichž patologicko-anatomický nález spolu s předchozí anamnézou opravňují podezření na úmrtí na chřipku.

      Materiál musí být od odběru až po doručení do NRL uchováván v chladu (lednice, chladicí taška). Jakékoliv odběry nad stanovené množství (lokální výskyty v kolektivech atd.) konzultujte PŘEDEM s NRL pro chřipku, neboť laboratoř je velmi zatížena dalším vyšetřováním, konfirmatorními testy atd. Z téhož důvodu žádám o pečlivé vyplňování relevantních údajů v odběrové kartě (viz příloha).

      Při odběrech postupujte podle přiložené metodiky vypracované v SZÚ. Odběrové soupravy jsou k dispozici v NRL pro chřipku v SZÚ. Náklady na toto vyšetření budou hrazeny z prostředků SZÚ.

      Zasílání materiálu v plném rozsahu zajistí odesílající orgán ochrany veřejného zdraví.

      Studii je třeba zahájit v týdnu od 31. 8. 2009 (36. KT) s tím, že termín jejího ukončení bude sdělen MZ ČR a bude se řídit aktuální epid. situací.

MUDr. M. Vít, Ph.D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně.      Příloha: Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 21. 8. 2009