Zpět na úvodní stránku

Poznámky k definici chřipky a úhradě antivirotik

J. Kulichová, 18. 11. 2009

Námitka proti kritériu CRP<30 mg/l

Důvody
     1. Chřipka může být již s bakteriální komplikací, i když tyto jsou dle literatury konkrétně u A(H1N1) celkem řídké (viz Rello J. et al. Intensive care adult patients with severe respiratory failure caused by Influenza A (H1N1) in Spain, http://ccforum.com/content/13/5/R148).

     2. Z osobní zkušenosti s pacienty na 4Z a JIP/IMP uvádím, že z laboratorních známek dominuje relativní leukopenie, CRP cca okolo 100 mg/l, zvláště při postižení plicní tkáně dle RTG ve smyslu intersticiální pneumonie, která bývá s hemorhagickou expektorací, prokalcitonin bývá nízký, hemokultury a výtěry negativní (možná je elevace CRP reakcí na vaskulitidu?), může být vyšší CK (myositida).

     3. V kritériích CDC, WHO ani v Souboru informací v souvislosti s pandemickou připraveností pro lůžková zdravotnická zařízení CRP není uváděn jako diagnostické kritérium, ale je součástí dalšího třídícího stromu ohledně přijetí/nepřijetí do ZZ (http://pandemie.mzcr.cz/). Jako kritérium je naopak uváděno eventuelně zvracení a průjem.


Poznámky k úhradě protichřipkových antivirotik pojišťovnou

Ohledně úhrady pojišťovnou platí:

     1. „Pravidla úhrady z veřejného zdravotního pojištění speciálně pro léčbu pandemické (prasečí) chřipky nejsou zatím stanovena.“
(http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/).

     2. Dle vyhlášky MZ ČR o úhradách léčiv a potravin (Číselníky - léky, tzv. žlutá kniha) platí P = indikační omezení (tj. omezení preskripce léku na recept ne odborností lékaře ale diagnózou), viz citace:

Zanamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů: 1. děti starší 12 let s cystickou fibrózou, 2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě, 3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci, 4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi. Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Zanamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

Oseltamivir je indikován v léčbě influenzy A a B u pacientů, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů: 1. děti starší 1 roku s cystickou fibrózou, 2. děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě, 3. dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci, 4. pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi. Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kůru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě. Oseltamivir u výše uvedených skupin předepisuje ošetřující lékař pouze v době chřipkové epidemie vyhlášené krajskou hygienickou stanicí.

Použití (viz výše) má obezličky ohledně zatím nevyhlášení epidemie na území ČR, ale na druhé straně i nemožnosti očkování – zatím není vakcína.

     3. Platí Zákon č. 48/1997Sb. o veřejném zdravotním pojištění dle platného znění, který říká v § 16:
(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče.
(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotní péče podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

     4. Závěry vyplývající z konkrétní telefonické diskuze mne a Dr. Rathousové s Dr. Davidovou (ústředí VZP) a Dr. Mikovou a Dr. Reinsteinovou (OZP):
Zatím se dohaduje VZP s MZ, nejčastější léčebné použití je během hospitalizace a to spadá do lékového paušálu lůžkodne. Tamiflu zatím není uvolněno do lékáren. Ohledně receptu: Léčebné použití je hrazeno po povolení revizním lékařem (vyplnit formulář 21 - žádost o úhradu ...).

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 11. 2009