Zpět na úvodní stránku

Výskyt onemocnění antraxem u intravenózních toxikomanů ve Skotsku

8. 1. 2010

      Koncem roku 2009 bylo ve Skotsku zachyceno několik případů antraxu mezi injekčními uživateli drog. Ze šesti potvrzených případů tři osoby zemřely. Jednalo se o
     - těžkou infekci měkkých tkání včetně nekrotizující fasciitidy
     - sepsi (bez známek infekce měkkých tkání)
     - meningitidu.

      Aktualita zahrnuje dva texty poslané vrchní ředitelce pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby MZd ČR MUDr. Vieře Šedivé, které byly předány vedoucímu Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR MUDr. Viktoru Mravčíkovi a hygienické službě. MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D., vedoucí protiepidemického odboru KHS Královéhradeckého kraje se s uvedenou informací obrací na kolegy infektology s žádostí o spolupráci v rámci aktivní surveillance.

  • Zpráva HPA pro EWRS o předběžných výsledcích šetření případů onemocnění antraxem u intravenózních toxikomanů ve Skotsku z 31. 12. 2009

Cases of anthrax in injecting drug users (IDU) continue to be identified in Scotland. Six cases have now been confirmed, three of these were fatal. The original case definition included the following:
- IDU with severe soft tissue infection, including necrotising fasciitis
- IDU with signs of severe sepsis even without evidence of soft tissue infection
- IDU with meningitis.
It has since become apparent that the clinical spectrum of anthrax infection in these patients is broad, and may include patients without systemic signs of sepsis. No cases have yet been identified in other parts of the United Kingdom, although a number of patients have been investigated. Information has been cascaded to health professionals and guidance provided for the investigation of suspected cases.

  • Draftová podoba (ve formátu .pdf) posouzení odhadu rizika plynoucího z dané situace navržené cestou ECDC a EMCDDA z 21. 12. 2009

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 1. 2010