Zpět na úvodní stránku

Kašel šestitýdenního kojence

Poučení ze závěrů znalecké komise MZd ČR o úrovni zdravotní péče poskytnuté konkrétnímu pacientovi

      Dovolujeme si seznámit kolegy s výsledky šetření znalecké komise MZd ČR, jejímž předmětem byla stížnost rodičů z roku 2008 na ošetření dítěte ve velké nemocnici.

      1. U ambulantně ošetřeného 6týdenního kojence lékař v zápisu konstatuje „kašel s dávením, při kterém se dítě nemůže nadechnout“. Matka navíc upozornila, že sama má podobný kašel více než 5 týdnů. Vyslovená diagnóza gastroezofageálního refluxu nebyla podložena ani anamnézou ani vyšetřením. Mělo být pomýšleno i na pertusi a skutečnost, že nebyla realizována hospitalizace, byla hodnocena jako pochybení.

      2. Navíc ošetřující lékař (dle centrálního registru ČLK) neměl specializovanou způsobilost v oboru pediatrie, a tudíž nebyl oprávněn pracovat v ambulanci urgentního příjmu dětí a LSPP dané nemocnice bez odborného dohledu. Z dokumentace nevyplynulo, že by byl odborný dohled přítomen, popř. konzultován.

      3. Ani při dalším vyšetření na téže ambulanci, kdy bylo vysloveno podezření na laryngitidu a podán co-amoxycilin, nebyl diagnostický závěr doložen. Pokud bylo o této diagnóze uvažováno, mělo být dítě vyšetřeno na ORL ambulanci a hospitalizováno.

      4. Při dalším vyšetření na téže ambulanci byla na rentgenu hrudníku popsána perihilózně zmnožená kresba a vpravo splývající bazální emfyzém. Tento nález podporoval závažný stav dítěte. Ordinace orálně podávaných léků u zvracejícího dítěte při opakovaných záchvatech kašle se jevila jako nevhodná. Toto dítě mělo být přijato do nemocnice, popř. v situaci naplněné kapacity mělo být zajištěno přijetí v jiném zdravotnickém zařízení.

      Ústřední znalecká komise dospěla k jednoznačnému závěru, že při poskytování zdravotní péče nebyl dodržen správný postup, a to ve všech výše popsaných bodech. Správná diagnóza pertuse a adekvátní léčba byly stanoveny se zpožděním nejméně 4 dnů. Dítě dospělo k umělé plicní ventilaci. Případnou újmu na zdraví nelze jednoznačně doložit. Průběh pertuse je v časném kojeneckém období závažný a vyžaduje intenzivní péči. Nesprávný postup tedy nelze dát do souvislosti s újmou na zdraví.

      Věříme, že uvedená kazuistika přispěje ke zlepšení orientace v diagnostice respiračních infekcí kojenců.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 3. 2010