Zpět na úvodní stránku

Laboratorní vyšetření antraxu

Zkrácené pokyny MZd ČR o zasílání biologického materiálu k detekci Bacillus anthracis
a poznámky k jeho laboratorní diagnostice

Zasláno 4. 3. 10 MUDr. Vierou Šedivou, vrchní ředitelkou úseku pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby předsedkyni výboru SIL

Vyšetřuje pracoviště:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Oddělení bakteriologie a mykologie
Laboratoř bakteriologie Ostrava

Adresa:
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7
Ostrava
702 00

Podrobnosti a kontakty:
na stránce www.zuova.cz


Specifikace požadavků na odběr biologického materiálu

Vyšetření klinického materiálu při podezření na antrax.
Pokud možno před zahájením léčby antibiotiky.

Forma Materiál
kožní v časné fázi stěry z puchýře či pustuly na tamponu,
v pozdních stadiích nadzvednout pinzetou okraj strupu a tampon zasunout do otvoru
gastrointestinální výtěr z krku, nosu, úst, konečníku (vytéká-li hemoragická tekutina), stolice (při méně těžkém průběhu izolace nemusí být úspěšná), biopticky odebraný peritoneální výpotek a vzorek zduřelých lymfatických uzlin;
při vážném průběhu krev na hemokultivaci (původce je v krvi obvykle přítomen pouze omezenou dobu v terminálním stadiu onemocnění, izolace po zahájení antibiotikoterapie může být neúspěšná, s terapií nečekat na laboratorní výsledek);
post mortem krev venepunkcí
plicní vzorky z dolních cest dýchacích (sputum, tracheální aspirát), pleurální punktát, lymfatické uzliny, na tamponu výtěry z krku a nosu (slizniční reziduum při vdechnutí infekčního aerosolu);
krev na hemokultivaci (původce je v krvi obvykle přítomen pouze omezenou dobu v terminální stadiu onemocnění, izolace po zahájení antibiotikoterapie může být neúspěšná, s terapií nečekat na laboratorní výsledek);
post mortem krev venepunkcí


Odběrové a transportní soupravy
Stěry - transportní souprava s aktivním uhlím (Amiesovo médium).
Tekuté vzorky - sterilní kontejnery z umělé hmoty s dobře těsnícími šroubovacími uzávěry.
Hemokultury - hemokultivační lahvička SA (před zahájením antibiotikoterapie), FA (po zahájení antibiotikoterapie) pro hemokultivační systém BacT/ALERT 3D (BMX).

Vzorky je nutno posílat v tzv. trojobalu (např. DGP Pathopak) jako infekční materiál třídy 6.2. dle ADR - UN 2814 (podezření na infekční látku kat. A).


Používané laboratorní metody

      Očkování vzorků, odečítání a diagnostická práce s izoláty je prováděna v rukavicovém boxu III. třídy (ESCO Airstream (R) CLASS III Biosafety Cabinet), preparáty po fixaci před barvením a mikroskopií inaktivovány ve formalínu.

      Stěry a tekutý materiál - kultivace 24 hod. při 37 °C na krevním agaru s beraní krví doplněném v případě očekávané kombinace doprovodnou flórou selektivním agarem PLET. Pomnožení v bujónu. Nátěr pro přímý preparát dle Grama a na průkaz pouzder. Hemokultivace v systému BacT/ALERT 3D, po signálu pozitivity nátěr pro preparát dle Grama a kultivace 24 hod. při 37 °C na krevním agaru s beraní krví. Při negativní primokultivaci se vyočkovává bujón na krevní agar event. PLET agar.

      Suspektní kolonie charakteristické morfologie bez hemolýzy (24 hod.) barveny dle Grama, testovány na pohyb a citlivost k penicilinu. Průkaz pouzder možno po krátké kultivaci v defibrinované beraní krvi.

      Charakteristické G+ tyčky nehemolytické, nepohyblivé, citlivé k penicilinu (mohou být i rezistentní), event. s pozitivním průkazem pouzder budou zaslány pro PCR konfirmaci virulence na SVÚ Praha, Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6 - Lysolaje (Laboratoř bakteriologie, MVDr. Tomáš Černý).

      V druhém pololetí 2010 bude konfirmace virulence kmene (PCR průkaz plazmidů pX01 a pX02) již probíhat na ZÚ Ostrava, zatím v přípravě. V přípravě je rovněž identifikace izolátu B. anthracis plynovou chromatografií methylesterů celulárních mastných kyselin (Sherlock MIS, MIDI bioterrorism library and method, ver. BTR 20).

Doba, dokdy jsou dostupné výsledky laboratorních vyšetření

Doba od doručení vzorku do laboratoře bakteriologie Ostrava:
Přímá mikroskopie tekutého vzorku dle Grama a pro průkaz pouzder - 0,5 hod.
Kultivace stěru a tekutého vzorku s pomnožením - negativní výsledek za 2 dny.
Suspektní identifikace kmene (mikroskopie, pohyb, citlivost k penicilinu) - 1 den.
Suspektně pozitivní primokultura s identifikací kmene - 2 dny.
Suspektně pozitivní pomnožení v bujónu - 3 dny.
Hemokultura - negativní výsledek za 7 dní.
Hemokultura - suspektně pozitivní - od pozitivního signálu v hemokultivačním systému mikroskopie 0,5 hod., kultivace s identifikací kmene 2 dny.

Hlášení výsledku

Hlášení negativního výsledku: Kultivace na Bacillus anthracis negativní.

Hlášení suspektně pozitivního výsledku: Bacillus sp., kmen odeslán na vyloučení Bacillus anthracis do bakteriologické laboratoře SVÚ Praha.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 3. 2010