Zpět na úvodní stránku

Národní muzeum připomíná podíl českých a slovenských lékařů na vymýcení pravých neštovic

Tisková zpráva, 20. 4. 2010

      Národní muzeum a Světová zdravotnická organizace pořádá k třicátému výročí vymýcení neštovic výstavu s názvem Smrt pravých neštovic. Bude se konat od 21. dubna do 17. října v hlavní budově.

      V květnu 2010 tomu bude 30 let, co Valné shromáždění členských států Světové zdravotnické organizace (WHO) deklarovalo dosažení celosvětového vymýcení pravých neštovic (varioly). Šlo o průkopnický čin, první případ totálního vítězství nad nakažlivou chorobou v dějinách medicíny. Na tomto úspěchu se významně podíleli i čeští a slovenští lékaři. Jejich účast na potírání neštovic byla vysoce oceňována jak Světovou zdravotnickou organizací, tak představiteli postižených států. U nás však zůstalo jejich úsilí nedoceněno. Proto se Kancelář Světové zdravotnické organizace v Praze ve spolupráci s Národním muzeem rozhodla uspořádat k tomuto významnému výročí vzpomínkovou výstavu. „Vymýcení pravých neštovic je skutečně výjimečný počin. Jsme rádi, že se jako Národní muzeum na jeho ocenění můžeme také podílet a veřejnosti tak připomenout, že se o něj zasloužili také čeští a slovenští lékaři a vědci. Národní muzeum se o problematiku lékařství a zdraví dlouhodobě zajímá, v našich antropologických sbírkách je celá řada exponátů, které dokumentují vývoj lidstva i rozličných chorob,“ říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

      Na výstavě participovali také čeští a slovenští zdravotníci – veteráni, kteří se aktivit vedoucích k vymýcení neštovic přímo účastnili, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav, Česká lékařská společnost J. E. P., Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Slovenská epidemiologická a vakcinologická společnost, Národní lékařská knihovna - Zdravotnické muzeum.

      Výstava představuje historii této velmi závažné nakažlivé choroby. Vývoj procesu na výstavě dokumentují především unikátní fotografie z Indie, Bangladéše, Somálska a jiných zemí, v nichž působili i naši odborníci. Návštěvnici budou mít možnost vidět také historické i moderní lékařské nástroje, které se používaly při očkování, a dokumenty o poslání a činnosti Světové zdravotnické organizace.

      Výstava připomíná, že neštovice byly bezpochyby tou nejobávanější nákazou ze všech známých infekčních chorob, přinášející zohavení, slepotu a smrt. Počet lidských obětí tohoto onemocnění, navzdory tomu, že od konce 18. století byla známa účinná vakcína, převýšil počty všech padlých v historicky dokumentovaných válečných konfliktech. Ještě v polovině minulého století umíraly na neštovice miliony lidí v téměř šedesáti zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Vymýcení neštovic bylo dávným snem lidstva a pro jeho uskutečnění byla nutná široká mezinárodní spolupráce a těsná koordinace úsilí všech zainteresovaných zemí. V obou těchto stěžejních úkolech hrála zcela jedinečnou a nezastupitelnou roli Světová zdravotnická organizace.

      K výstavě jsou připraveny i doprovodné akce, zejména pro studující mládež, v podobě přednášek a promítání historických filmových dokumentů o Světové zdravotnické organizaci a jejím programu vymýcení pravých neštovic.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 20. 4. 2010