Zpět na úvodní stránku

Do Evropy pronikly z nemocnic v Indii a Pákistánu NDM-1 bakterie

H. Rozsypal, 18. 8. 2010

      V posledních dnech se objevily zprávy z Velké Británie o lidech nakažených bakterií vysoce odolnou k většině dostupných antibiotik Pacientům je společné cestování a hospitalizace v nemocnicích na Indickém subkontinentu (Indii, Pákistánu). Bakterie jsou producenty enzymu NDM-1. Vyjádření odborníků, že enzym NDM-1 se může stát velkým celosvětovým problémem, citovala britská BBC a media pojmenovala novou hrozbu pacientů v nemocnicích („superbug“).1, 2

      Bakterie jsou nositelem genu blaNDM-1 kódujícího produkci enzymu metalo-beta-laktamázy. Enzym byl identifikován koncem roku 2009 u kmene klebsiely z pacienta v nemocnici v Novém Dillí, z čehož vychází zkratka NDM = New Delhi Metallo-beta-lactamase. Tento enzym patří mezi širokospektré betalaktamázy a dokáže odbourávat i karbapenemy („karbapenemáza“). Je identifikován zejména u bakterií Escherichia coli a Klebsiella pneumoniae. Je vázán na plazmidy, čímž je snadno přenosný na další bakterie. Kmeny obdařené genem blaNDM-1 jsou odolné vůči všem známým beta-laktamovým antibiotikům, řadě dalších antibiotik, nicméně zůstává zachována citlivost k tigecyklinu a colistinu.

      Počet pacientů je zatím nízký, britské zdroje uvádí 50 případů, odborníci však varují před možností šíření těchto bakterií a doporučují globální monitoring výskytu bakterií s tímto genem.

      Ministerstvo zdravotnictví uvádí informaci na pravou míru a ujišťuje veřejnost, že v České republice je prováděna kvalitní surveillance rezistence vůči antibiotikům pod vedením Národní referenční laboratoře (NRL) pro antibiotika Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s antibiotickými středisky ČR. NRL používá i metody molekulární mikrobiologie, je zapojena do mezinárodních studií a hlásí data do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Česká republika je připravena zapojit se do očekávaného mezinárodního monitoringu výskytu bakterií vybavených genem NDM-1.3

Literatura

  1. Kumarasamy KK, Toleman MA, Walsh TR, et al. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study. The Lancet Infectious Diseases, Early Online Publication, 11 August 2010, doi:10.1016/S1473-3099(10)70143-2 [Úplný text]
  2. Roberts M. New 'superbug' found in UK hospitals. 11. 8. 2010. BBC News [Úplný text]
  3. Zpráva MZd ČR zde: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/ndm-bakterie_4154_5.html]

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 18. 8. 2010