Zpět na úvodní stránku

Hlášení infekčních nemocí v souladu s legislativou EU

MUDr. Michael Vít, Ph.D., 5. 1. 2011

Ministerstvo zdravotnictví ČR implementovalo Rozhodnutí komise ze dne 28. 4. 2008, kterým se mění rozhodnutí 2002/253/ES, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES do národní legislativy - vyhl. 473/2008 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, v platném znění, která stanoví jednotlivá kritéria surveillance u 28 infekčních onemocnění.

Vzhledem k tomu, že i v současné době nejsou v některých případech respektována při diagnostice infekčních onemocnění laboratorní kritéria ani odpovídající definice případů pro hlášení infekčních onemocnění, žádám Vás o respektování citovaných právních norem, protože jejich dodržování je předpokladem pro vykazování infekčních onemocnění do Evropského informačního systému (TESSy) Evropského střediska pro kontrolu nemocí (ECDC).

Pro informaci je k dispozici prezentace (ve formátu .pdf) poskytující přehled o legislativě EU týkající se problematiky hlášení infekčních nemocí a přehled infekčních nemocí, kterých se hlášení týká.
 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 5. 1. 2011