Zpět na úvodní stránku

Nový operační sál na Infekční klinice Na Bulovce

H. Roháčová, 21. 3. 2011

      Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Fakultní nemocnice Na Bulovce v uplynulých měsících prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Konkrétně její středová část, kde mimo jiné vznikl speciální operační sál. Náklady na stavební práce a technologické vybavení dosáhly v celkovém objemu částky zhruba 60 milionů korun. Větší část financí nemocnice získala ze strategických investic státu a také z tzv. Norských fondů. Norské fondy na tento projekt přispěly zhruba 15 miliony korun.

      Touto rekonstrukcí se výrazně zvýší kvalita poskytované péče a také bezpečnost zdravotníků i pacientů. Operační sály poslouží k operačním výkonům pacientů s nakažlivými onemocněními. Budou zde ošetřovány HIV pozitivní osoby, pacienti s otevřenou tuberkulózou, budou se zde vést porody žen s HIV infekcí a dalšími infekčními nemocemi. V krajním případě se může uskutečnit výkon u pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami.

      V prvním podlaží je sterilizace – příjem nástrojů a jejich mytí, setování a manipulace, sklad sterilního materiálu a výdej. Zde jsou první stanice dvou malých nákladních výtahů, kdy jeden slouží pro svoz použitého náčiní a druhý pro dovoz čistého do operačních pater. Dále je zde šatna zaměstnanců včetně koupelny a denní místnost.

   

      Ve druhém podlaží je zákrokový sál se zázemím – filtrem – přípravnou a přípravnou sterilního materiálu. Sousední místnosti zahrnují šatnu lékařů včetně koupelny, mytí lékařů před vstupem na sál a místnost pro zápis.

   

      Ve třetím podlaží je komplexně vybavený operační sál se zázemím. Ten slouží různým typům operací.

   

      Ve čtvrtém podlaží se nachází strojovna vzduchotechniky, chlazení, úpravna vody, záložní zdroje napětí, elektrokotel a vytápění s příslušenstvím.

   

      Kondenzační jednotky chlazení jsou osazeny na střeše lůžkové části kliniky. Vlastní vzduchotechnika se speciálními HEPA filtry zachycuje infekční původce a ven propustí pouze čistý vzduch. Všechny místnosti uvnitř operačních traktů jsou přetlakově odděleny (řízená dodávka čistého vzduchu a odsávání), čímž se zamezuje tomu, aby se infekce šířila do okolí. Odpadní vody jsou odváděny z paty objektu infekční kanalizací do čističky odpadních vod k dočištění na běžnou úroveň.

      V současné chvíli běží zkušební provoz a čeká se na výsledek kolaudačního řízení. Na rekonstrukci středové části Infekční kliniky FN Na Bulovce by měly navázat rozsáhlejší práce v její západní části. Zamýšlených variant je více. Mimo jiné přístavba pavilonu pro 3. stupeň biologického rizika (BSL3) nebo rekonstrukce západní části s umístěním jednotky BSL3. Zatím v nemocnici působí pracoviště BSL3 v provizorních podmínkách. Jeho cílem je izolace a léčba nemocných s vysoce nebezpečnými nákazami nebo podezřením na ně.

   

      Odkaz: http://www.fnb.cz/cs/o-nemocnici/norske-fondy

Fotografie: H. Rozsypal

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 21. 3. 2011