Zpět na úvodní stránku

Chystá se zásadní změna v léčbě chronické hepatitidy C – zavedení bocepreviru a telapreviru do rutinní praxe

P. Husa, 22. 3. 2011

      Zatímco v uplynulých 10 letech se novinky týkaly především léčby chronické hepatitidy B a u chronické hepatitidy C se jednalo především o snahu o maximální využití terapeutického potenciálu pegylovaného interferonu (PEG-IFN) alfa a ribavirinu, slibuje rok 2011 zásadní změnu v léčbě chronické infekce HCV. Příčinou této změny je komerční dostupnost nových antivirových léků pro terapii chronické infekce HCV – telapreviru a bocepreviru – v kombinaci s PEG-IFN a ribavirinem.

   


Strukturní analogie telapreviru a bocepreviru

Schválení těchto léků lze očekávat ve Spojených státech a Evropské unii pravděpodobně v červnu 2011. Jak dlouho budou v České republice trvat jednání o úhradě těchto nových léků, lze zatím jen těžko odhadnout. Podobně složitá jednání budou i o indikačních kritériích pro trojkombinační léčbu. Jde zejména o to, zda bude tato léčba nejprve určena jen pacientům, u kterých klasická léčba PEG-IFN a ribavirinem nevedla k trvalé eliminaci infekce HCV, nebo bude dostupná i pro dosud neléčené (naivní) pacienty. U pacientů z obou uvedených skupin je sice trojkombinační léčba významně účinnější než kombinace PEG-IFN a ribavirinu, ale zásadní roli v rozhodovacím procesu bude hrát nárůst ekonomické náročnosti nové léčby oproti stávající.

      Boceprevir je inhibitor NS3 proteázy a telaprevir inhibitor NS3/4A proteázy. Oba léky byly testovány ve studiích fáze III v kombinaci s PEG-IFN a ribavirinem u naivních i dříve neúspěšně léčených pacientů infikovaných genotypem 1 HCV. U bocepreviru se jednalo o studii SPRINT-2 s pacienty naivními a studii RESPOND-2 s non-respondery a relabujícími po standardní léčbě PEG-IFN a ribavirinem. Telaprevir byl prověřován u naivních pacientů jednak ve studii ADVANCE, a dále ve studii ILLUMINATE, kde se jednalo o léčbu modifikovanou podle jejího efektu (response-guided therapy). Ve všech citovaných studiích bylo dosažení SVR ve větvích s trojkombinační léčbou statisticky významně častější než v kontrolní větvi, ve které byli nemocní léčeni standardně PEG-IFN a ribavirinem. Srovnání obou nových preparátů je patrné z tabulky 1. Bližší informace o designu a výsledcích výše uvedených studií lze nalézt na www.clinicaloptions.com/Boston2010.

Srovnání základních charakteristik telapreviru a bocepreviru

Parametr telaprevir boceprevir
Úvodní terapie (lead-in) PEG-IFN a RBV ne ano, 4 týdny
Typ PEG-IFN 2a 2b
Dávkování 3× denně, s tučným jídlem 3× denně
Délka trojkombinační léčby 8-12 týdnů, potom 12-40 týdnů PEG-IFN +RBV 4 týdny úvodní terapie PEG-IFN+RBV, potom 24-44 týdnů
Důvod pro zkrácení léčby dosažení eRVR dosažení RVR (4 týdny po přidání bocepreviru; 8 týdnů celkové terapie)
Možnost zkrácení terapie, % 58 (24 týdnů) 44 (28 týdnů)
SVR při trojkombinaci, % 69-75 63-66
Relaps po skončení léčby, % 9 9
Hlavní nežádoucí účinky vyrážka, anémie, pruritus, nauzea anémie, kovová pachuť v ústech

      Legenda:

  • PEG-IFN = pegylovaný interferon alfa
  • RBV = ribavirin
  • RVR = rapid virologic response = nedetekovatelná HCV RNA v séru v týdnu 4
  • eRVR = extended rapid virologic response = nedetekovatelná HCV RNA v séru v týdnech 4 a 12
  • SVR = setrvalá virologická odpověď

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 22. 3. 2011