Zpět na úvodní stránku

Epidemie onemocnění způsobených enterohemoragickými Escherichia coli v Německu

H. Rozsypal, 28. 5. 2011

      Dne 22. května 2011 byla z Německa odeslána zpráva systémem časného varování European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) o výrazném nárůstu počtu pacientů s hemolyticko-uremickým syndromem (HUS) a krvavým průjmem způsobeným bakterií Escherichia coli produkující shiga-toxin (STEC) čili enterohemoragickým kmenem Escherichia coli (EHEC). Aktualizace předložené zdravotnickými autoritami Německa dne 27. května uvádí 276 případů HUS (od 25. dubna). Zatímco případy HUS jsou obvykle pozorovány u dětí do 5 let věku, v tomto ohnisku jsou v 87 % zaznamenány případy dospělých s jasnou převahou žen (68 %). Jsou hlášeny i případy školních dětí. Byla hlášena dvě úmrtí na HUS. Stále jsou hlášeny nové případy.

      Laboratorní výsledky ze vzorků odebraných od pacientů odhalily STEC sérotypu O104: H4 (Stx2-pozitivní, eae-negativní). Bylo prokázáno, že eae-negativní kmeny STEC obecně ohrožují více dospělé než děti. Bakterie izolované od pacientů z Hesenska a Bremerhavenu se ukázaly být rezistentní vůči cefalosporinům třetí generace (ESBL), co-trimoxazolu a tetracyklinům (mimoto jsou u těchto onemocnění antibiotika kontraindikována). Postižení jsou vesměs ze severního Německa, kde žijí nebo tam cestovali. Většina případů je z Hamburku, Dolního Saska a Šlesvicko-Holštýnska. Některé případy hlášené z Hessenska spojuje činnost určité cateringové společnosti.

      Zdroj nákazy dosud nebyl jednoznačně potvrzen a intenzivní vyšetřování stále pokračují. Německé zdravotní úřady mají podezření na syrovou zeleninu. Předběžné výsledky studie prováděné v Kochově institutu a zdravotnickými orgány v Hamburku prokázaly významnou souvislost mezi nemocí a konzumací syrových rajčat, čerstvých okurek a salátu. Vzhledem k tomu, že probíhající epidemie zahrnuje i případy s těžkým průběhem onemocnění, Kochův institut a Spolkový ústavu pro hodnocení rizik (BfR) doporučuje lidem v Německu (zejména v severní části země), aby se do odvolání zdrželi konzumace syrových rajčat, čerstvých okurek a listového salátu. Samozřejmě zůstávají v platnosti základní hygienická pravidla.

      Dne 26. května, Hamburský orgán pro zdraví a ochranu spotřebitele (Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz) identifikoval STEC ze dvou vzorků okurek pocházejících ze Španělska. Německé a španělské úřady jsou v kontaktu a podílí se na dalším vyšetřování situace. Prostřednictvím Sítě pro potravinami a vodou přenosné nemoci a zoonózy (Food- and Waterborne Diseases and Zoonoses network) fóra EPIS, jehož členem je i Česká republika, se vyloučilo, že by se ve většině členských zemích neobvykle zvýšil počet infekcí vyvolaných STEC (EHEC). Několik případů HUS bylo oznámeno ze Švédska, Spojeného království, Dánska a Nizozemska. Někteří nemocní jsou německými státními příslušníky. V žádném členském státě EU kromě Německa zatím nebyl zaznamenán případ lokálně získané infekce STEC (EHEC).

Zdroje: Další informace na webové stránce Státního zdravotního ústavu: Aktuálně k epidemii EHEC/VTEC/STEC v Německu (krvavé průjmy):
 • Definice případů pro případy HUS v souvislosti s epidemií na jaře 2011 v Německu (27. 5. 2011).
  [Celý článek]
 • Marejková M, Dědičová D. Doporučený postup rychlého průkazu kmenu VTEC/STEC, sérotyp O104:H4 (27. 5. 2011).
  [Celý článek]
 • Fabiánová K. Dopis Ministerstva zdravotnictví: Informace MZ ČR k hromadnému výskytu krvavých průjmů (27. 5. 2011).
  [Celý článek]
 • Částková J, Príkazská M. Epidemiologická situace onemocnění způsobených shiga toxin produkujícími E. coli v Německu - situace k 26.5.2001 (27. 5. 2011).
  [Celý článek]


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 5. 2011