Zpět na úvodní stránku

Novinky v epidemiologii, patogenezi a léčbě infekce vyvolané Escherichia coli O104:H4

M. Holub, 25. 6. 2011

      Červnové číslo časopisu Nature uvedlo v článku pod názvem „Microbe outbrake panics Europe“ velmi zajímavé údaje o probíhající epidemii vyvolané enterohemoragickým kmenem Escherichia coli 0104:H4 [1]. Autor článku vedle analýzy možných důvodů zdržení hlášení epidemie uvádí i některé nové a velmi zajímavé údaje týkající se patogeneze a léčby této závažné infekce.

      V německých nemocnicích byly dle Institutu Roberta Kocha (německá federální organizace odpovědná za surveillance chorob se sídlem v Berlíně) první případy zaznamenány 1. května letošního roku. Nicméně přestože zjištění epidemie v průměru trvá 14 dní, tato epidemie byla hlášena European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) se sídlem ve Stockholmu až 22. května (tj. až po více než třech týdnech od zjištění prvních případů). Až 25. května byl jako původce epidemie určen sérotyp enterohemoragické E. coli (EHEC), který je zodpovědný za závažný průběh infekce. Jako důvody tohoto zdržení bylo mimo jiné uvedeno, že EHEC nejsou běžné v dospělé populaci a rovněž i nezvyklé chování kmenu E. coli 0:104:H4, který produkuje protein umožňující jeho adherenci ke stravě i k lidským střevním buňkám. V současné době se předpokládá, že právě zvýšená adherence E. coli O104:H4 je příčinou mnohem závažnějších příznaků infekce oproti předchozím epidemiím. Ukazuje se, že třetina pacientů má střevní infekci komplikovanou rozvojem hemolyticko-uremického syndromu (HUS), který může vést k renálnímu selhání, neurologickým komplikacím a ke smrti. V této souvislosti je velmi zajímavá zpráva, že již více než 200 německých pacientů s HUS bylo během epidemie E. coli O104:H4 léčeno monoklonální protilátkou eculizumab, jejíž efekt spočívá v inhibici C5 složky komplementu. Není bez zajímavosti, že první práce o použití této humanizované monoklonální protilátky při léčbě HUS je teprve z ledna roku 2009, kdy šlo případ 18měsíčního kojence, který byl úspěšně léčen eculizumabem [2]. Další práce z května letošního roku uvádí příznivé klinické zkušenosti s léčbou HUS pomocí eculizumabu u třech dětí [3].

Literatura:

  1. Tuner M. Microbe outbrake panics Europe. Nature 2011;474:137.
  2. Gruppo RA, Rother RP. Eculizumab for congenital atypical hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med 2009;360(5):544-6 [Úplný text].
  3. Lapeyraque AL, Malina M, Fremeaux-Bacchi V, et al. Complement Blockade in Severe Shiga-Toxin-Associated HUS. N Engl J Med May 25, 2011; doi: 10.1056/NEJMc1100859 [Úplný text].

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 25. 6. 2011