Zpět na úvodní stránku

Vysoké procento invazivních meningokokových onemocnění s neurčenou séroskupinou v roce 2010 a 2011

P. Křížová, 14. 11. 2011

      Obracím se na vás s prosbou o pomoc při zajištění snížení procenta invazivního meningokokového onemocnění (dále IMO), u něhož nebyla určena séroskupina N. meningitidis. V roce 2010 dosáhlo hodnoty 23,9 % a hlavní příčinou neurčení séroskupiny bylo provádění metody PCR v terénních laboratořích pouze do úrovně detekce N. meningitidis a již nikoli do určení sérokupiny, popř. neprovedení vyšetření metodou PCR. V žádném z těchto případů nebyl materiál poslán do NRL. Předběžná data surveillance ukazují vysoké procento neurčené séroskupiny u IMO i v roce 2011.

 


 

      Situace v předchozím období nebyla ohledně neurčené séroskupiny tak nepříznivá, v letech 2001-2009 se procento IMO s neurčenou séroskupinou pohybovalo od 10,1 % do 16,4 %. Recentně zjišťovaný zvýšený výskyt procenta onemocnění s neurčenou séroskupinou přichází nevhod. Je to v době, kdy je očekáváno evropské rozšíření registrace meningokokové konjugované tetravakcíny A, C, Y, W135 i pro malé děti, a rovněž je očekávána evropská registrace univerzálně účinné vakcíny proti meningokoku B. Situace je o to nepříjemnější, že v dětských věkových skupinách je výskyt neurčené séroskupiny nejvyšší, což ve svém důsledku klade překážky ke stanovení přesné vakcinační strategie a zhodnocení její efektivity.

      Na vzniku uvedené situace se zřejmě podílí i úspěšná a pro pacienty vysoce užitečná implementace doporučení předhospitalizačního zahájení antibiotické terapie u suspektního meningokokového onemocnění, v jejímž důsledku však je kultivační vyšetření často negativní a bezkultivační metoda PCR zůstává mnohdy jako jediná pozitivní.

      NRL provádí metodu PCR jak k detekci N. meningitidis, tak k určení séroskupiny, a jako takovou ji předala každé laboratoři, která o metodu požádala. V současné době zavádí NRL citlivější metodu RT-PCR, kterou rovněž předá terénním laboratořím. Kontakt na NRL pro meningokokové nákazy: nrlmen@szu.cz.

      Cestou odborné společnosti žádám kliniky, kteří se starají o uvedené pacienty, aby požadovali na svých laboratořích, které kultivují meningokoky, dourčování séroskupiny a hlásili výsledky epidemiologům. Rovněž žádám pracovníky laboratoří provádějících PCR o dourčování séroskupiny a hlášení výsledků epidemiologům.

   

 
MUDr. Pavla Křížová, CSc.,
vedoucí NRL pro meningokokové nákazy, SZÚ Praha

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 14. 11. 2011