Zpět na úvodní stránku

Specializační vzdělávání v oboru infekční lékařství: Praktický návod jak atestovat bez problému

Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., 23. 1. 2012

     V letošním roce přešla odpovědnost za specializační vzdělávání v našem oboru na lékařské fakulty (LF) celkem na 6 pracovištích: 1., 2., 3. LF, LF HK a LF Plzeň UK a LF Brno MU. Každá z uvedených fakult jmenuje svého garanta do Specializační oborové rady (SOR). Členové SOR pro obor infekčních nemocí jsou:

  • 1. LF UK, Praha: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
  • 2. LF UK, Praha: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
  • 3. LF UK, Praha: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
  • LF UK, Hradec Králové: doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
  • LF UK, Plzeň: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
  • LF MU, Brno: prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

      Podle dohody děkanů LF bude mezi zástupci lékařských fakult rotovat obsazení funkce (1) předsedy a místopředsedy SOR, (2) pořadatele povinného atestačního kurzu a (3) atestační zkušební komise. Každá z těchto funkcí platí po dobu 1 roku, pak bude přidělena další lékařské fakultě. Na ustanovující schůzi SOR byl zvolen předseda SOR pro rok 2012 (doc. Marešová) a rovněž místopředseda (doc. Plíšek). Dále byl projednán postup zařazení do oboru, určení školitele, příprava kurzu, doba a místo kurzu dle nových podmínek vzdělávání. Vzhledem k finanční náročnosti a nízkému počtu zkoušených v jednom roce (2-8 atestantů/rok) SOR pro rok 2012 navrhla a schválila:

1.  Povinný atestační kurz bude jen na jaře pro oba termíny atestací (jaro, podzim) a pro první cyklus jej připraví 1. LF UK (prof. Holub). Bez kurzu nebude kandidát připuštěn k atestaci.
2.  Atestační zkušební komisi pro rok 2012 tvoří Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. (2. LF), Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (1. LF), Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, PhD. (LF HK). Zkoušet se bude ve dvou termínech, v květnu v Praze na Bulovce, Praha 8, na podzim v Hradci Králové. Na podzim určí SOR termíny zkoušek a komisi pro rok 2013.
3.  Přihlášení do oboru a zahájení specializační vzdělávání lze na každé z uvedených LF a každá z nich má právo připravit předatestační kurz. Bylo však doporučeno vzhledem k počtu atestantů, aby ročně byl pořádán pouze jeden kurz na některé z uvedených fakult. Na programu se budou podílet přednášející i z ostatních pracovišť dle výběru garanta SOR příslušné fakulty s akreditací pro povinný kurz.
4.  Specializovaný výcvik v oboru se prakticky nemění, převážná část probíhá na mateřském pracovišti, pouze 1 měsíc je na 2 pracovištích 3. typu v Nemocnici Na Bulovce Praha a ve FN Brno.
5.  Stáže pro letošní rok jsou vypsány a jsou na webových stránkách IPVZ, jako vždy je možný osobní kontakt (maresovv@email.cz, ladimachala@centrum.cz).
6.  Atestační zkouška má část praktickou a teoretickou. Ke zkoušce předkládá atestant atestační práci, téma zadává předseda zkušební komise obvykle 3 měsíce před termínem atestace. Teoretická zkouška sestává z 3 otázek, první otázka vychází z atestační práce.
7.  Přihláška k atestační zkoušce: Nejlépe je hlásit se k atestaci na té LF, kde bude atestační zkoušku vykonávat, tj. na té LF, která atestační zkoušku pořádá. Bez prodlení je známo, kolik lékařů bude zkoušku vykonávat a zadat téma atestační práce.

      Spolupráce všech LF v přípravě v oboru infekční lékařství byla projednána a schválena také na výboru SIL ČLS JEP.

     V případě jakýkoliv nejasností můžete se obrátit na kteréhokoliv člena SOR, ohledně letošních atestací na tel. 266083198, 606764160, e-mail vilma.maresova@lfmotol.cuni.cz nebo maresovv@email.cz.

     Přeji všem hezký rok 2012 a mnoho úspěchů Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,
předsedkyně SOR pro obor infekčního lékařství,
Infekční klinika 2. LF UK, Nemocnice Na Bulovce Praha

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 1. 2012