Zpět na úvodní stránku

Výkon práce nemocným lékařem – nově popsaná diagnóza?

H. Rozsypal, 28. 8. 2012

      Lingvistická kontaminace (doslova znečištění) označuje jev, kdy splynutím dvou slov (ale i morfémů) podobného významu vzniká nové slovo. V češtině tímto způsobem vznikají slova jen zřídka, např. krumm (německy křivý) + kopáč = krumpáč. Bohužel je na světě další z angličtiny primitivně odvozené slovo - vedle work(o)holismu a absenteeismu se (asi v roce 2005) na stránkách odborných časopisů urodilo slovo presente(e)ism(us) – výkon práce nad požadavky zaměstnavatele a v novém významu práce vykonávaná nemocným člověkem. Na etymologii slova nic nemění skutečnost, že jde o jev významný a v mnoha směrech se dotýkající obecně zdravotnictví, posudkového lékařství i konkrétně infektologie a epidemiologie. Může být zajímavý z hlediska nozokomiálních infekcí a psychologické problematiky lékaře v roli pacienta.

      Zatímco absenteeismus posudkové lékařství studuje odnepaměti, presenteeismu lékařů začala být věnována pozornost až v posledních několika letech. Stav ohrožuje všechny zúčastněné od zdravotnického pracovníka po pacienty. Američtí rezidenti v jednom dotazníku uvedli výkon práce v nemoci nejméně jednou ročně, a to bez zvláštních rozdílů mezi muži a ženami, specializacemi nebo nemocnicemi. Velkou roli v prevalenci presenteeismu hrají hlediska morální (loajalita ke kolegům), ekonomická (ušlý zisk); již menší váha se přikládá snížení výkonnosti a v případě zdravotnického personálu ohrožení pacientů ze snížení pozornosti (chybovost v péči o pacienty) nebo vystavení je nákaze (nozokomiální infekce).

      Zakládáme si na vzorné pracovní docházce, ale je nutné si uvědomit, jak snadné je stát se z hrdiny veřejným nepřítelem!

Literatura

  • Dew K, Keefe V, Small K. 'Choosing' to work when sick: workplace presenteeism. Soc Sci Med. 2005;60(10):2273-82. On-line zde.
  • Widera E, Chang A, Chen HL. Presenteeism: a public health hazard. J Gen Intern Med. 2010;25(11):1244-1247.
  • Baldwin DC Jr, Daugherty SROV. Sleep deprivation and fatigue in residency training: results of a national survey of first- and second-year residents. Sleep. 2004;27(2):217-223.
  • Jena AB, Baldwin DC, Daugherty SR, Meltzer DO, Arora VM. Presenteeism among resident physicians. JAMA. 2010;304(11):1166-1168. On-line zde.
  • Forsythe M, Calnan M, Wall B. Doctors as patients: postal survey examining consultants and general practitioners adherence of guidelines. BMJ. 1999;319(7210):605-608.
  • Rosvold EO, Bjertness E. Physicians who do not také sick leave: hazardous heroes? Scand J Public Health. 2001;29(1):71-75.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 28. 8. 2012