Zpět na úvodní stránku

Informace o atestaci z infekčního lékařství v roce 2013

J. Beneš, 3. 12. 2012

     Schůzka specializační oborové rady (SOR) pro obor infekční lékařství se konala 25. 10. 2012.

Přítomní

  • Doc. Marešová (2. LF UK Praha), doc. Staňková (předsedkyně SIL), prof. Holub (1. LF UK Praha), prof. Husa (LF MU Brno), doc. Plíšek (LF UK Hradec Králové), doc. Sedláček (LF UK Plzeň), prof. Beneš (3. LF UK Praha).

Rozpis funkcí a akcí v roce 2012

  • V roce 2012 předsedkyní SOR byla doc. Marešová, zástupce doc. Plíšek
  • Kurz organizovala 1. LF UK
  • Atestace organizovala 2. LF UK (jaro) a LF HK (podzim).

Rozpis funkcí a akcí pro rok 2013

  • V roce 2013 bude předsedou prof. Husa (LF MU), zástupce doc. Sedláček (LF Plzeň)
  • Kurz bude organizovat 3. LF UK v termínu 18.- 22. 3. 2013.
  • Jarní atestace se budou konat 10.- 11. 4. 2013 na LF MU, atestační komisi budou tvořit prof. Husa (předseda), doc. Plíšek a doc. Sedláček.
  • Podzimní atestace se budou konat 13.- 14. 11. 2013 na LF Plzeň, atestační komisi budou tvořit doc. Sedláček (předseda), prof. Beneš a prof. Husa.


Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 12. 2012