Zpět na úvodní stránku

Zpráva o průběhu Kazuistického semináře o antibiotické léčbě

J. Beneš, 7. 12. 2012

      Seminář se konal v sobotu 24. 11. 2012 v Syllabově posluchárně v budově děkanátu 3. LF UK, Praha 10. Tématicky navazoval na Antibiotický kurz, který proběhl během tří víkendů v roce 2011. Cílem akce bylo zvýšit znalosti o antibiotické léčbě a hlavně zvýšit zájem o tuto problematiku.

Kazuistický seminář o antibiotické léčbě, 24. 11. 2012

Na semináři se sešlo 49 lékařů různých odborností (34 infektologů, 6 mikrobiologů, 5 internistů a dále pediatr, anesteziolog, chirurg a farmakolog). Program tvořilo 16 sdělení, která na příkladu skutečných pacientů a jejich kazuistik upozorňovala na různé aspekty antibiotické léčby

  • výběr antibiotik v různých klinických situacích
  • optimální dávkování antibiotik
  • upozornění na nežádoucí účinky antibiotik
  • využívání laboratorních vyšetření, interpretace nálezů.

Odbornou garanci poskytla Společnost infekčního lékařství, posluchárnu nám zapůjčila 3. LF UK, za občerstvení v průběhu celého dne děkujeme firmě Pfizer s.r.o.

      Účastníci semináře si mohou jednotlivé prezentace připomenout zde. Přístupové heslo obdrží e-mailem. Prezentaci ve formátu PDF zobrazíte rozkliknutím náhledu a zadáním hesla.

ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz ATB kurz
ATB kurz

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 12. 2012