Zpět na úvodní stránku

Stanovisko k Národnímu akčnímu plánu ČR pro případ události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům

23. 4. 2013

      Na XV. setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení byl projednán Národní akční plán ČR pro případ události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005), schválený Usnesením Vlády ČR 9. 1. 2013.

     Po prezentaci textu Národního akčního plánu, příloh a následné diskusi bylo konstatováno:

  1. Prakticky všechny infekční nemoci, včetně vysoce nebezpečných nákaz (VNN), mohou mít delší inkubační dobu než je v současnosti dostupnost návratu z jakéhokoliv místa zpět do České republiky (24–48 hodin). Z toho vyplývá, že nemocný i s vysoce nebezpečnou nákazou může vyhledat poskytovatele zdravotní ambulantní nebo lůžkové péče kdekoliv v republice.
  2. Vybavení infekčních klinik a oddělení uvedených v příloze 3, platné k dubnu 2011, není dostatečné ani k přechodné izolaci nemocného s VNN, k diagnostice a terapii.
  3. Vybavení lokálních laboratoří k nutnému hematologickému a biochemickému vyšetření nemá dostatečnou bariérovou ochranu pro personál.
  4. V současné době Centrum VNN infekční kliniky (CVNN IK) Nemocnice Na Bulovce, 10 lůžek (8 lůžek ve dvou boxech, 2 lůžka intenzivní péče), také nedisponuje vybavením k běžné laboratorní diagnostice u lůžka, vybavením pro invazivní výkony apod.
  5. Není vypracována metodika a postupy pro jednotlivá oddělení, některá oddělení nemají ani určené zodpovědné kontaktní osoby orgánů ochrany veřejného zdraví v mimopracovní době.

      Přednostové a primáři infekčních klinik a oddělení dne 19. 4. 2013 pověřují výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k dalšímu jednání s hlavním hygienikem, náměstkem ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví.

     Doporučují návštěvu zástupců Společnosti infekčního lékařství alespoň v nejbližším centru pro vysoce nebezpečné nákazy v Lipsku na I. interní klinice St. Elisabeth – Krankenhaus Leipzig, Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig.

Černý Důl, Hotel Aurum, 19. 4. 2013

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 4. 2013