Zpět na úvodní stránku

Organizace postgraduálního vzdělávání v infekčním lékařství v roce 2014

J. Beneš, 3. 2. 2014

      Naleznete zde pohromadě materiály shrnující informace z organizace postgraduálního vzdělávání. Budou se hodit zejména Vám, kteří se připravují v letošním roce k atestaci.

Legislativa


Pokyny k atestační zkoušce


Harmonogram předatestační přípravy v jednotlivých letech

Rok Specializační oborová rada (SOR) Organizace kurzu
předseda místo konání atestace
v jarním termínu v podzimním termínu
2012 2. LF UK 2. LF UK LF v Hradci Králové UK 1. LF UK
2013 LF MU LF MU LF v Plzni UK 3. LF UK
2014 LF v Hradci Králové UK LF v Hradci Králové UK 1. LF UK 2. LF UK
2015 3. LF UK 3. LF UK LF MU LF v Plzni UK
2016 1. LF UK 1. LF UK 2. LF UK LF v Hradci Králové UK
2017 LF v Plzni UK LF v Plzni UK 3. LF UK LF MU

Specializační oborová rada (SOR) a atestační komise

Členové atestační komise

 • jaro 2014: doc. Plíšek, prof. Holub, doc. Sedláček
 • podzim 2014: prof. Holub, doc. Plíšek, prof. Beneš

Činnost členů Specializační oborové rady (SOR)

Předseda SOR:

 • svolává schůzi SOR 1x ročně, na podzim, s dostatečným předstihem před koncem období, na které byl zvolen (kalendářní rok);
 • na této schůzce je zvolen předseda SOR na příští kalendářní rok a stanoveno složení atestačních komisí na jarní a podzimní termín následujícího roku (včetně předsedy komise a místa atestace) a je určen organizátor a místo kurzu Novinky v infekčním lékařství. V každé atestační komisi musí být přítomen delegát ČLK a delegát SIL, proto komise musí být sestavována i s ohledem na to, aby její členové mohli doložit, že zastupují tyto organizace;
 • píše z této schůze zápis a posílá ho členům SOR a také na odd. vzdělávání MZ;
 • účastní se atestací v obou termínech;
 • referuje o PGV na Setkání přednostů a primářů inf. oddělení;
 • kontroluje, že informace o PGV jsou volně dostupné na webových stránkách SIL;
 • kontroluje aktuálnost otázek k atestaci, v případě nutnosti navrhne jejich změnu, kterou musí schválit členové SOR. Novou verzi otázek pak odesílá na odd. vzdělávání MZ ČR.
Předseda atestační komise:
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě sděluje členům SOR termín atestace (v průběhu října pro příští rok);
 • po poradě s předsedu SOR a ostatními členy zkušební komise schvaluje témata atestačních prací (téma atestantům vybírá jejich školitel);
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě kontroluje, zda mají atestanti všechny náležitosti, včetně registračního poplatku;
 • prostřednictvím právního odd. nemocnice zajistí pojištění atestantů a visačky se jmény, aby mohli vykonávat praktickou část zkoušky;
 • přijímá atestační práce a rozesílá je členům atestační komise k oponentuře (s předstihem alespoň 4 týdnů před atestací);
 • posílá atestantům souhrnný oponentský posudek, sestavený z připomínek všech členů komise (minimálně 2 týdny před atestací);
 • přijímá opravené atestační práce a znovu je rozesílá členům atestační komise (týden před atestací);
 • řídí průběh atestační zkoušky, vybírá pacienty pro praktickou část zkoušky;
 • zodpovídá za občerstvení atestatnů i zkoušejících (peníze na občerstvení vydává fakulta pořádající atestační zkoušku);
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě zodpovídá za správné vyplnění dokladů o proběhlé zkoušce;
 • píše zápis o proběhlé atestaci pro členy SOR, pro výbor SIL a pro vyvěšení na webové stránky SIL.
Vedoucí kurzu:
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě sděluje členům SOR termín PG kurzu (v průběhu října pro příští rok);
 • zajišťuje přednášející pro jednotlivá daná témata kurzu (dává prostor všem přednostům inf. klinik a rovněž předsedovi SIL v rozsahu 2 hodin přednášek, zbytek přednášek obsazuje podle okolností a možností, obvykle využívá personál vlastní kliniky);
 • do kurzu zařazuje navíc 1 hodinu diskuse/semináře o perspektivách našeho oboru s předsedou a věd. sekretářem SIL;
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě zajišťuje konání kurzu, včetně nabídky ubytovacích možností pro účastníky kurzu;
 • ve spolupráci s odd. PGV na své fakultě zajišťuje pro účastníky kurzu výukové materiály (např. vytištěné přednášky);
 • při ukončení kurzu provádí evaluaci, výsledky předkládá předsedovi SOR a výboru SIL.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 3. 2. 2014