Zpět na úvodní stránku

Zjednodušená metodika postupu lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN)

H. Rozsypal, 7. 9. 2014

      Základní postup lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN) byl formulován v informativním letáku vypracovaném podle Směrnice Jihočeského kraje pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům [2005] v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb (Pohotovostní plán dle vyhlášky č. 328/2001 Sb.) - podle verze k 1. 11. 2013.

Základní postup lékaře při podezření na vysoce nebezpečnou nákazu (VNN)

 1. Stanovit u pacienta podezření na VNN
 2. Použít odpovídající OOP u zdravotnického personálu
  – viz tabulka 1 (pacientovi nasadit polomasku bez ventilku, případně dvě chirurgické roušky)
 3. Dokončit vyšetření pacienta včetně zjištění cestovní anamnézy v posledních 21 dnech
  – údaje zaznamenat do tabulky 2 [rozklikni/ skryj]

 1. V případě akutního stavu pacienta požádat ZZS
  (tel. 155) o řešení akutního stavu pacienta a jeho následný převoz – převoz ohlásit na KHS dle bodu 7 níže
 2. Pacienta ve stabilizovaném stavu a osoby v kontaktu s pacientem izolovat
  odděleně v rámci ZZ a zamezit vstupu dalších osob do prostor ZZ
 3. Volat tel. 155 (ZZS) nebo 112, příp. 150 (HZS)
  a vyžádat si kontakt na epidemiologa KHS v pohotovosti
 4. Nahlásit epidemiologovi KHS údaje
  o pacientovi dle tabulky 2 a dále postupovat dle pokynů epidemiologa KHS
 5. Nařídit prozatímní protiepidemická opatření v ZZ
 6. Zajistit další nezbytné ošetření a vyšetření pacienta,
  zjistit a zaznamenat údaje o kontaktech do tabulky 2
 7. V případě odběrů vzorků biologického materiálu postupovat dle stanovených zásad
  (viz Směrnice JčK, příloha 4)
  [pozn.: odběry provádí až zdravotnické zařízení s potřebnou specializací]
 8. Po příjezdu zasahujících složek IZS a výjezdové skupiny KHS postupovat podle vydaných pokynů

      Úplné informace o postupu při řešení situace v případě vyslovení podezření na VNN jsou pro potřeby „osob poskytujících péči“ uvedeny v tzv. „Metodickém doporučení – postup při výskytu vysoce nebezpečné nemoci nebo podezření na ni“ a také v příslušné Směrnici JčK pro VNN, které jsou dostupné na webových stránkách KHS Jihočeského kraje – www.khscb.cz

Zkratky:

 • IZS integrovaný záchranný systém
 • OOP osobní ochranné prostředky
 • VNN vysoce nebezpečná nákaza (pozn.: v některých dokumentech nevhodně uváděno jako "vysoce nebezpečná nemoc" [což je i rakovina])
 • ZZ zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb
 • ZZS zdravotnická záchranná služba

Související odkazy:

 1. Usnesení vlády ČR ze dne 25. října 2011 č. 785 o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) (ve formátu .pdf)
 2. Směrnice Jihočeského kraje pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům [2005] v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb (dokument ve formátu .pdf na stránce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS): www.khscb.cz)
 3. Postup při výskytu vysoce nebezpečné nákazy nebo podezření na ni (Metodické doporučení pro osoby poskytující péči dle § 15 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vypracované pracovní skupinou Jihočeského kraje pro řešení vysoce nebezpečných nákaz) (dokument ve formátu .pdf na stránce Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích [KHS]: www.khscb.cz)
 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 7. 9. 2014