Zpět na úvodní stránku

Nový evropský doporučený postup pro diagnostiku a léčbu komunitní hnisavé meningitidy

O. Džupová, 23. 5. 2016

      Potřeba vytvoření nového doporučeného postupu (DP) pro evropské země vyplynula jednak ze změn v epidemiologii meningitid, z potřeby zhodnotit a případně zavést do praxe výsledky studií adjuvantní léčby a z důvodu chybění národních doporučených postupů v řadě zemí. Vedení Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID) tímto úkolem pověřilo pracovní skupinu pro infekce mozku (ESGIB). Nový DP připravili zástupci různých odborností z různých zemí Evropy.

      V poměrně rozsáhlém textu jsou popsány a kriticky zhodnoceny výsledky studií a jasně formulovány závěry a z nich vycházející jednoduchá doporučení pro všechny kroky diagnostiky a léčby. Diagnostika a léčba pacientů s komunitní hnisavou meningitidou na infektologických pracovištích v ČR ve velké míře odpovídá novým evropským doporučením.

      Doporučení, v nichž se více nebo méně naše praxe liší od nového DP:

  • není doporučeno vyšetření očního pozadí před lumbální punkcí, jsou stanovena kritéria pro indikaci urgentního CT před LP: ložiskový neurologický nález (vyjma obrny hlavových nervů), recentní křeče (týden), těžká porucha vědomí (GCS <10), významný imunodeficit (HIV+, transplantovaní)
  • doporučená dávka ceftriaxonu max. 4 g/den
  • není doporučeno podávání manitolu, nebyl prokázán efekt
  • pokud nebyl podán dexametazon současně s první dávkou ATB, lze jej podat do 4 hodin
  • není doporučena rutinně kontrolní LP a vyšetření likvoru, toto provést pouze při nezlepšení stavu pacienta
  • je doporučeno provést vyšetření sluchu u všech pacientů
  • doporučená antibiotická profylaxe kontaktů s invazivním meningokokovým onemocněním - rifampicin, ceftriaxon, ciprofloxacin (v ČR V-PNC podle doporučení NRL)
  • je doporučeno očkovat všechny pacienty po pneumokokové meningitidě proti pneumokokům.
      Národní DP pro Českou republiku bude vytvořen v dohledné době a bude vycházet z evropských doporučení.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 5. 2016