Zpět na úvodní stránku

Léčba lymeské borreliózy podle Mladé fronty Dnes

1. 7. 2016

      Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP považuje za užitečné upozornit své členy a další lékaře, kteří se zabývají problematikou lymeské borreliózy, na článek diskreditující zdravotní péči o pacienty s lymeskou borreliózou a neoprávněně kritizující platná doporučení. Média, která spíše považujeme za seriózní, nevyváženým způsobem informují laickou veřejnost o údajně nedostatečné léčbě lymeské borreliózy a nezakrytě straní extrémním a chatrně podloženým názorům.

Mladá fronta Dnes  

      V zájmu objektivity nabízíme úplnou verzi zprávy, která se objevila v čtvrtečním vydání MF Dnes XXVII/153 z 30. 6. 2016 na str. 1 a 4. Seznamte se i s reakcí SIL ČLS JEP, která byla formulována v dopise odeslaném redakci MF Dnes, sekretariátu ČLS JEP a prostřednictvím něho bude rozeslán výborům odborných společností, kterých se problematika borreliózy také týká.


Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes

Mladá fronta Dnes


Vážená redakce,

     jménem výboru Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně reagujeme na článek „Doktoři: Borelióza se léčí v Česku nedostatečně“ uveřejněný v MF Dnes 30. 6. 2016, jehož autorkou je redaktorka Iva Bezděková.
     V Evropě a USA existuje řada doporučení pro diagnostiku a léčbu lymeské boreliózy vytvořených a podporovaných lékařskými odbornými společnostmi. Tato doporučení vycházejí z vědecky ověřených a ověřitelných poznatků a obsahují léčebný postup a indikace mikrobiologického vyšetření k průkazu či vyloučení boreliové infekce. Všechna tato doporučení se shodují v tom, že nejčastější časný projev boreliové infekce je erythema migrans (EM). Žádné z těchto doporučení nevyžaduje sérologické testování při klinicky jasném EM. Shodně doporučovaná délka antibiotické léčby časného stádia je 10 až 14 dní, pozdějších stádií maximálně 28 (výjimečně 30) dní. Měsíční léčba je vyhrazena pro lymeskou artritidu (zánět kloubů), chronickou akrodermatitidu (zánět kůže) a výjimečně pro nervové projevy prokázané boreliové infekce.
     Na druhou stranu v Evropě i USA existuje několik organizací sdružujících pacienty a lékaře, které se zabývají problematikou lymeské boreliózy. ILADS (International Lyme and Associated Diseases Society, www.lymediseaseassociation.org) je americká organizace, Borreliose Gesellschaft (www.borreliose-gesellschaft.de) je podobná organizace v Německu. Tyto organizace nejsou v žádné zemi uznány odbornými společnostmi a autoritami, avšak vydávají svá vlastní doporučení pro léčbu boreliózy, která jsou pak nekriticky přejímána jak pacienty, tak některými poskytovateli zdravotní péče, mimo jiné také v Česku. Léčebná doporučení těchto organizací jsou značně odlišná od doporučení lékařských odborných společností, některá přímo v kontrastu s publikovanými pracemi světových odborníků na borreliozu. České občanské sdružení Borelioza.CZ, jehož reprezentant ing. Dymáček je ve Vašem článku vyfotografován, bylo údajně založeno „na podporu lidí nemocných lymskou boreliózou a pro informování pacientské i odborné veřejnosti o této nemoci, její prevenci, diagnostice a léčbě, ...především od odborníků specializovaných na lymskou boreliózu“ (http://sdruzeni.borelioza.cz/). V rozporu s tím však toto sdružení akceptuje pouze názory osob sdružených ve výše uvedených organizacích a tuzemských lékařů, kteří souhlasí se zahraničními zásadně odlišnými a vědecky obtížně ověřitelnými postupy a podle nich u nás pacienty léčí. V žádných doporučeních z těchto zdrojů nejsou uvedeny informace o možných negativních vlivech dlouhodobé antibiotické léčby.
     Správně stanovit diagnózu boreliózy není jednoduché. Většina pacientů s dlouhodobými, různorodými a proměnlivými potížemi ve skutečnosti boreliózou netrpí, přestože některými laboratorními testy se tato infekce může jevit jako „prokázaná“. Protilátky zjištěné v jejich krvi mohou být jen informací o tom, že se jejich organizmus s baktérií v minulosti setkal. Kdyby si titíž lidé nechali stanovit protilátky například proti chřipce nebo spalničkám, měli by je také pozitivní, i když chřipku ani spalničky nemají a protilátky jsou v těle pouze v důsledku prodělaného onemocnění nebo očkování. Přítomnost protilátek sama o sobě neznamená přítomnost aktivní infekce. Posouzení těchto nálezů je poměrně obtížné a patří do rukou odborníků. Lékaře, kteří nejsou s problematikou boreliózy dostatečně obeznámeni, mohou pozitivní nebo nejednoznačné sérologické nálezy přivést k vyslovení nesprávné diagnózy a k opakovanému „přeléčování“ nemoci, kterou pacient nemá. Skutečnou příčinou pacientových potíží může být řada nemocí interních nebo neurologických, které bohužel nejsou diagnostikovány, protože se veškerá pozornost soustředí na boreliovou infekci.
     Váš článek je krajně nevyvážený, upřednostňuje pouze jeden pohled na borreliozu a takto není ani v nejmenším pro čtenáře MF Dnes prospěšný. Z pohledu specialistů na infekční nemoci, kteří denně léčí pacienty s prokázanou boreliózou, se váš článek jeví spíše jako poplašná zpráva se všemi jejími důsledky. Jménem výboru Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně a v zájmu všech čtenářů MF Dnes žádáme redakci o omluvu čtenářům za mylné a jednostranné informace a o zveřejnění tohoto dopisu v plném znění v deníku MF Dnes v co nejkratším termínu.

Výbor Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně     

      30. 6. 2016


      Nemůžeme bránit pacientům, aby se nechávali léčit alternativním způsobem. Nicméně na základě poznatků, které máme, považujeme náš postoj za vědecky ověřený, publikované práce za poctivé a ověřitelné, a proto podle nich formulujeme svůj způsob péče. Některé z názorů a tvrzení oponentů považujeme za natolik zavádějící a nepodložené, že odmítáme léčit naše pacienty způsobem, který prokazatelně v některých případech vede k zásadním komplikacím zdravotního stavu, včetně úmrtí. Pacientům nic neskrýváme a dáváme jim informace, podle kterých se sami rozhodují. Jejich rozhodnutí respektujeme. Stejně tak očekáváme, že pacienti budou chápat, že my je budeme léčit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, na základě poznatků, které považujeme za důvěryhodné a spolehlivé. Současně se podílíme na výzkumu tohoto nepříjemného a rozšířeného onemocnění tak, abychom mohli více lidem lépe pomoci.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 1. 7. 2016