Zpět na úvodní stránku

Změna délky platnosti očkování proti žluté zimnici

23. 8. 2016

      Žlutá zimnice je jediná nemoc uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (International Health Regulations, IHR 2005), proti které může být vyžadováno očkování cestovatelů jako podmínka pro vstup do země za určitých podmínek a vstup do země nemusí být umožněn bez certifikátu o provedeném očkování.

      Náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. rozeslal ředitelům krajských hygienických stanic a řediteli Hygienické stanice hl. m. Prahy dopis upozorňující na skutečnost, že dnem 11. 7. 2016 vstoupila v platnost novela přílohy 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005), kterou se mění doporučení a požadavky týkající se očkování proti žluté zimnici a jeho certifikace. Nabytím platnosti uvedené přílohy byly završeny odborné diskuse iniciované v roce 2013 závěry Strategické poradní skupiny expertů pro vakcinaci Světové zdravotnické organizace, podle kterých postačuje aplikace jedné dávky vakcíny proti žluté zimnici k navození celoživotní imunity vůči dané nákaze.

      V současnosti platná 3. edice Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) je dostupná na webové adrese http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/ a obsahuje již novelizovanou podobu výše specifickované přílohy 7, ve které je v odstavci 2, písmeno (a), odrážka (iii) nově stanoveno, že ochrana po vakcinaci proti žluté zimnici trvá u očkované osoby celoživotně (místo 10 let stanovených v předcházejících edicích Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005).

  International Health Regulations 2005

     Druhá změna uvedené novely přílohy 7 je v odstavci 2, písmeno (a), odrážka (iv), kde je uvedeno, že osvědčení o očkování proti žluté zimnici platí u očkované oosoby od 10. dne po datu očkování po celou dobu života (místo 10 let stanovených v předcházejících edicích Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005).

      Od 11. 7. 2016 nesmí být od mezinárodních cestovatelů vyžadována revakcinace nebo podání posilovací dávky jako podmínka pro vstup do země, bez ohledu na datum, kdy bylo osvědčení o očkování proti žluté zimnici vydáno.

      Opravený text článku 7 s otázkami a odpověďmi je rovněž na stránce WHO: http://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf?ua=1.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 23. 8. 2016