Zpět na úvodní stránku

Nová definice sepse

M. Holub, 19. 9. 2016

      Sepse představuje nejdůležitější příčinu úmrtí na infekci. V jejím rozvoji hraje vedle mikrobiálních agens podstatnou roli odpověď hostitele. Nicméně, výzkum v posledních desetiletích prokázal složitou komplexnost dějů, které se odehrávají v těle septického nemocného. Dosud užívaná konzenzuální definice sepse z roku 1992, jejímž autorem byl Roger Bone (tzv. Sepsis-1) a která kladla důraz na její mikrobiální původ a imunitní odpověď hostitele, se ukázala jako přežitá (1). Z tohoto důvodu byla legitimní snaha definici vylepšit, případně vytvořit deficici novou. V roce 2003 tak byla publikována nová definice (tzv. Sepsis-2), která přidala k původní definici důležité klinické, metabolické i zánětlivé ukazatele, nicméně ani toto nebylo dostatečně (2). Proto v roce 2014 dvě velké odborné společnosti – Society of Critical Care a European Society of intensive Care Medicine - pověřily své experty, aby vytvořili definici novou. V roce 2015 došlo ke shodě těchto odborníků a byla vytvořena nová definice sepse nazvaná Sepsis-3 (3). Tato definice reflektuje nové poznatky, které přinesl výzkum sepse v posledních dvou desetiletích. Srovnání obou definic uvádí tabulka.

Tabulka: Definice sepse a septického šoku z roku 1992 a z roku 2016

  1992 2016
Sepse Sepsis-1: Syndrom systémové zánětlivé odpovědi (SIRS) při suspektní nebo potvrzené infekci Sepsis-3: Život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená aberantní odpovědí na infekci
Septický šok Septický šok 1992: Sepsí indukovaná hypotenze perzistující i po adekvátní tekutinové náhradě při vyloučení jejích jiných příčin Septický šok 2016: Sepse s cirkulačními, buněčnými a metabolickými abnormalitami, které jsou natolik závažné, že zvyšují její smrtnost

Literatura

  1. Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al. Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. The ACCP/SCCM Consensus Conference Committee. American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine. Chest. 1992;101(6):1644-55.
  2. Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003;31(4):1250-6.
  3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-10.

Poznámka

     V rozšířené verzi tento text vyjde v časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, v čísle 3 ročníku 22 (2016).

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 19. 9. 2016