Úvodní stránka

Insinuator medicamentorum

H. Rozsypal, L. Rozsypal, 14. 2. 2015, 25. 9. 2018

Návod k použitíStávající medikaceChronická onemocnění a chorobné stavy
Nabídka léků

   Vybrané léky   

Nastavení kurzoru: popisek s generickým názvem a současné zelené podtištění vybraného léku a výchozí lékové skupiny,
kliknutí levým tlačítkem myši: zobrazení lékové skupiny v kontextu,
kliknutí pravým tlačítkem myši: vymazání léku z výběru.


Poznámky

      Ač se vynaložilo značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu současných znalostí, autoři programu ani Společnost infekčního lékařství ČLS JEP nenesou odpovědnost za údaje uvedené v programu a doporučují řídit se dávkováním a kontraindikacemi uváděnými v příbalových letácích, resp. souhrnech údajů o (léčivém) přípravku (summary of product characteristics, SPC). V textu jsou používány obchodní názvy a absence ochranných známek (™ nebo ®) neznamená, že se o chráněné názvy nejedná.

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránkaSIL © 14. 2. 2015, aktualizace 25. 9. 2018