Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Uprchlíci z Ukrajiny

Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf, aktualizace z 30. 3. 2022)


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný)
   aktualizace 6. 10. 2022
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici
   aktualizace 16. 12. 2021
   s molnupiravirem

- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby a postexpoziční
   profylaxe monoklonálními
   protilátkami
- použití imunomodulátorů
   (mezioborové stanovisko)
- použití antivirotik
   (stanovisko SIL)
- získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- nařízení a ukončení izolace/
   karantény
- lhůty pro výjimky z testování
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům aktualizace
   8. 1. 2022 s upozorněním
   na monoklonální protilátky a
   nová antivirotika

covid-19
 
na stránce https://www.infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- kolitidy vyvolané C. difficile Nový!
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP,
   očkování,
   PrEP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- nové hepatitidy
- lymeské borreliózy
- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz

DP
- fekální bakterioterapie

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín
- proti covidu-19 u dětí
- proti covidu-19 - dodatečné
  dávky
- infikovaných HIV

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Odklad konečného termínu příhlášení prací do soutěže o Kredbovu cenu

M. Štefan, 30. 5. 2023

      Prodlužujeme termín příhlášení odborných prací publikovaných v roce 2022 (článek v odborném časopise nebo monografie/učebnice) do tradiční soutěže o Kredbovu cenu. Přihlášky prosím zasílejte do 30. 6. 2023 na adresu vědeckého sekretáře SIL: marek.stefan@homolka.cz. Od příštího roku bude termín pro podání přihlášek vždy do 30. 4. Děkujeme za spolupráci.


Dne 20. května 2023 zemřel ve věku 96 let nestor ostravské a československé infektologie

doc. MUDr. Vladko Poljak, CSc.
Docent Poljak pracoval na infekčním oddělení v Ostravě-Porubě od 70. let minulého století, dlouhodobě byl primářem oddělení a současně krajským odborníkem pro obor infekčních chorob, docenturu získal v roce 1988, kdy obhájil dizertační práci o klíšťové encefalitidě.

...více


Nárůst streptokokových infekcí u dětí včetně závažných manifestací

Z. Blechová, 20. 5. 2023

      V souvislosti s prezentovanými případy invazivních streptokokových infekcí u dospělých bychom chtěli upozornit na atypické závažné průběhy v dětské populaci. Důsledkem téměř tři roky trvajících pandemických restrikcí došlo ke zvýšené vnímavosti dětí k virům a bakteriím. V posledním roce způsobilo atypické mimosezónní epidemie s vyšší než prepandemickou incidencí více patogenů. Současný nárůst infekcí způsobených streptokoky skupiny A se objevil na pozadí zvýšené cirkulace respiračních virů, zejména RSV a chřipky.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 17-18/2023

A. Hozák, 16. 5. 2023

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Atestace z oboru infekční lékařství 2. května 2023 v Plzni

D. Sedláček, 2. 5. 2023

    Dne 2. května 2023 proběhly na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni atestační zkoušky z oboru infekční lékařství.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Fakultní nemocnice Plzeň hledá lékaře/lékařku

D. Sedláček, 2. 5. 2023

Fakultní nemocnice Plzeň

    FN Plzeň hledá lékaře/lékařku na částečný či plný úvazek, pozice je vhodná i pro absolventy, nástup možný ihned.

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 15-16/2023

A. Hozák, 30. 4. 2023

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Blíží se konečný termín přihlášení prací do soutěže o Kredbovu cenu

23. 4. 2023

    Připomínáme členům SIL možnost přihlášení odborných prací publikovaných v roce 2022 (článek v odborném časopise nebo monografie/učebnice) do tradiční soutěže o Kredbovu cenu. Přihlášky prosím zasílejte do 30. 4. 2023 na adresu vědeckého sekretáře SIL: marek.stefan@homolka.cz.
 


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 12-14/2023

A. Hozák, 13. 4. 2023

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 9-11/2023

A. Hozák, 28. 3. 2023

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Kultivační nálezy a případy invazivních streptokokových infekcí v Nemocnici Strakonice, a.s.

E. Šimečková, J. Fleischmannová, R. Chalupa, V. Hána, M. Zbořil, 21. 3. 2023

   Za poslední 3 měsíce vidíme v laboratoři významný nárůst počtu streptokokových kultivačních nálezů - převládají ve výtěrech z krku a středouší.

Invazivní streptokokové infekce

...více


Diskuse k výskytu závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, H. Rozsypal, 7. 3. 2023

Streptokok

...více


Upozornění na výskyt závažných invazivních streptokokových infekcí

J. Beneš, O. Džupová, 28. 2. 2023

Vážení kolegové,
    v letošním roce jsme zaznamenali několik případů neobvykle závažných onemocnění způsobených pyogenními streptokoky (Streptococcus pyogenes).

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 6-8/2023

A. Hozák, 7. 3. 2023

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

K. Herrmannová, M. Štefan, 14. 2. 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

    Konziliární činnost je nepostradatelnou a dynamicky se rozvíjející součástí oboru infekčního lékařství. Zahrnuje v sobě mimo jiné diferenciální diagnostiku infekčních chorob a tzv. antimicrobial stewardship (AMS). V tuto chvíli probíhají aktivity spíše individuálně v jednotlivých českých nemocnicích. Vnímáme potřebu vytvoření pracovní skupiny, která se tomuto tématu bude aktivně věnovat.

...více


Nový Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice

8. 2. 2023

Věstník MZ ČR, částka 1/2023, str. 13-45. (úplný text [ve formátu .pdf])

Věstník

...více


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Semináře v Lékařském domě a mnohé další budou pořádány hybridní formou, tedy prezenčně i přenosem on-line.

Červen 2023

● 1.-2. 6. 2023 (registrace účastníků od 14,00)
OREA Hotel Angelo, Praha
Vzdělávací akce Virology news 2023
Pořádá: SIL, Gilead
Hlavní organizátor: Prim. Dlouhý
Pozvánka a program (pdf)
Přihlašovací formulář
Podrobnosti na https://www.virologynews.cz

● 6. 6. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Molekulární epidemiologie infekčních onemocnění
Pořádá: SEM
Koordinátorky: P. Křížová, J. Kozáková
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář (po přímém přenosu bude seminář dále dostupný pouze pro členy SEM, SIL a SLM v jejich archivech; e-mailové rozeslání certifikátů 3 týdny od konání akce)
Link na on-line přenos bude upřesněn

● 15. 6. 2023; 15,00
Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
Téma: Intenzivní péče v infektologii
Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
Organizátoři: Dr. Sagan, doc. Rožnovský
Program (ve formátu .pdf)

Říjen 2023

● 3. 10. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: HIV/AIDS
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátor: M. Zlámal

● 5.-7. 10. 2023
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023, IX. ročník, Clarion Congress Hotel Olomouc
Pořádá: ČLS JEP
Odborná garance: SIL, SLM, SEM, SNEH
Prezident kongresu: Prof. M. Kolář
Podrobnosti: https://kmine.bpp.cz/cs/

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023, Olomouc

● 17. 10. 2023
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Listopad 2023

● 4. 11. 2023
Antibiotický den
Odborný garant: SIL
Organizátoři: H. Bartoš, M. Štefan

● 7. 11. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Novinky v lékařské mikrobiologii
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátoři: J. Hrabák, J. Amlerová

● 23.-24. 11. 2023
9. sympozium ke Světovému dni boje proti AIDS, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, MZČR, SZÚ
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2023

● 5. 12. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: SEM, ČSSM
Koordinátor: F. Růžička

Uplynulé akce


Vybrané zahraniční akce

2023

Vybrané zahraniční akce

● 15.-18. 4. 2023
29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Kodaň, Dánsko
Webová stránka kongresu


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů
Stránka experimentální


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 30. 5. 2023
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal