SIL ČLS JEP
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Infekční ambulance Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

Kalendář akcí

Listopad 2023

● 23.-24. 11. 2023
9. český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, Congress centre Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ, ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (pdf)

9. český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí

● 25. 11. 2023
VIII. ročník Klostridiového dne, Hotel Duo, Praha
Pořádá: 3. LF UK a FTN Praha ve spolupráci s Forsapi kongres s.r.o.
Hlavní organizátor: Doc. Kohout
Podrobnosti (na stránce kongresu)
Pozvánka (pdf)
Program (pdf)

VIII. ročník Klostridiového dne

Prosinec 2023

● 5. 12. 2023; 9,30-12,50
Dopolední seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Kazuistiky v lékařské mikrobiologii
Pořádá: SLM
Koordinátorky: Dr. Bébrová, Dr. Bergerová
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář

● 5. 12. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: SEM, ČSSM
Koordinátor: Prof. Růžička
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

2024

Leden 2024

● 17. až 19. 1. 2024
Třeboň ´24, 30. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Organizátoři: Prim. Chrdle, dr. Šůs
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Témata: Co je nového v našich oborech: HIV, virové hepatitidy, očkování a další aktuality - Mykobakterie, zase nebo pořád? - Zubní zdraví a jeho komplikace, aneb když ztuhne úsměv (orodentální infekce a jejich blízké i vzdálené komplikace) - Malá škola: Quo vadis, antimikrobiální léčbo, v roce 2024? (Celkový pohled na ATB politiku, dostupnost léků a náhradní řešení, farmakoekonomika, správcovství)
Podrobnosti (na stránce tmos.cz)

Třeboň

Září 2024

● 19.-21. 9. 2024
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2024, Ostrava
Odborný garant: SIL, SLM, SEM, SNEH

Uplynulé akce

Rychlé odkazy

Tabulky, skórovací systémy, kalkulačky Laboratorní diagnostika, pomocná vyšetření Léčba infekčních nemocí
Doporučené postupy Očkování Opatření, legislativa

 


Aktuality

Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

J. Beneš, 15. 11. 2023

Radujme se, veselme se!

V současné době plné katastrofických zpráv přichází i jedna zpráva milá a dobrá: Dne 15. listopadu 2023 úspěšně složili atestační zkoušku z infekčního lékařství tito kolegové (abecedně):

Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

...více

Třeboň ´24, 30. ročník mezioborového semináře

A. Chrdle, 28. 10. 2023

30. ročník mezioborového semináře Třeboň ´24 se bude konat 17.-19. 1. 2024 a témata budou následující:

 • středa 17. 1. 2024
  Co je nového v našich oborech: HIV, virové hepatitidy, očkování a další aktuality
  Mykobakterie, zase nebo pořád?
 • čtvrtek 18. 1. 2024
  Zubní zdraví a jeho komplikace, aneb když ztuhne úsměv (orodentální infekce a jejich blízké i vzdálené komplikace)
 • pátek 19. 1. 2024
  Malá škola: Quo vadis, antimikrobiální léčbo, v roce 2024?
  (Celkový pohled na ATB politiku, dostupnost léků a náhradní řešení, farmakoekonomika, správcovství)

Třeboň

...více

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

D. Smíšková, 23. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o činnosti Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě, které působí již třetí rok na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.

Diagnostikovat kongenitální infekci, určit riziko a závažnost kongenitálního postižení, navrhnout adekvátní opatření a případně terapii pro těhotnou ženu nebo novorozence, je někdy obtížné i pro zkušeného infektologa.

Nabízíme naše zkušenosti a diagnostické možnosti v těchto oblastech:

 1. dispenzarizace a v indikovaných případech léčba dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální/perinatální infekcí
 2. komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí
 3. konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě

...více

Ohlédnutí za KMINE 2023

M. Štefan, 22. 10. 2023

Ve dnech 5. 10. - 7. 10. 2023 proběhl v Olomouci s velkým úspěchem IX. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2023. Od pražského ECCMIDu v roce 2004 se zřejmě jednalo o největší akci v oboru v Česku – k jednání bylo registrováno 507 účastníků. Paralelní sekce byly rozděleny do 23 přednáškových bloků, přihlášeno bylo 138 prezentací, odborný program trval 1080 minut, vystaveno bylo 40 posterů. Doprovodné výstavy se zúčastnilo 29 firem a proběhlo 5 firemních sympozií. Odborná a informační úroveň programu byla účastníky hodnocena jako velmi vysoká. Děkujeme všem pořádajícím odborným společnostem za perfektní spolupráci.

Horní náměstí v Olomouci

...více

Webcast IPVZ: Základy antibiotické terapie

M. Štefan, 25. 9. 2023

V online kurzu 2. 10.-31. 10. 2023 bude probrána problematika antibiotické terapie z praktického, klinicky použitelného pohledu. Posluchač se dozví základní informace o rozdělení antibiotik a o jejich racionálním využití v běžné klinické praxi. V první přednášce budou probrány skupiny antibiotik používané v ambulantní péči. Druhá přednáška se bude zabývat použitím antibiotik v nemocnicích. Ve třetí přednášce budou zmíněny praktické informace ohledně použití antibiotik, včetně využití AWaRe klasifikace a postupu náhrady antibiotik při jejich výpadku.

Webcast IPVZ

...podrobnosti (na stránce IPVZ)

Better methods for clinical studies in Infectious Diseases and Clinical Microbiology

5. 9. 2023

ESCMID Postgraduate Education Course o metodologii klinických studií v oblasti infekčních nemocí a mikrobiologie se tentokrát koná v Praze ve dnech 24.-26. října 2023. Vedle zahraničních odborníků přednáší Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D. z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK.

ESCMID Prague 2023

...pozvánka a program

Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v prevenci progrese covidu-19 (20. 4. 2023)

P. Dlouhý, S. Býma, P. Šonka, M. Koziar Vašáková, R. Češka, J. Gregorová, 31. 8. 2023

Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů ČR (SPL)
Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ČLS JEP
Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP
Česká odborná společnost klinické farmacie (ČOSKF) ČLS JEP

Antivirotika působící proti SARS-CoV-2 jsou účinným nástrojem k omezení následků pandemie covidu-19. Mají různou strukturu a mechanismus účinku. V klinických studiích prokázaly účinnost také proti progresi covidu-19 do závažné formy vyžadující hospitalizaci u osob ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění, pokud jsou podány v časné fázi nákazy. Antivirotika nejsou náhradou vakcinace proti covidu-19, která je stále nejvýhodnějším způsobem k získání specifické imunity. Očkování včetně posilujících dávek je třeba i nadále doporučovat zejména seniorům a osobám s oslabenou imunitou či komorbiditami. Výše uvedené odborné společnosti se shodly na upravených doporučeních, které reagují na současný stav proočkovanosti a promořenosti populace a charakter onemocnění vyvolaného aktuální variantou omikron.

...zde

Nová podoba webové stránky infektologie.cz

H. Rozsypal, 30. 8. 2023

Vážené čtenářky a vážení čtenáři webové stránky, milí přátelé,

během minulého týdne jste si mohli všimnout změny outfitu naší webové stránky. Převléknutí do tzv. responzivního formátu umožňuje pohodlné čtení obsahu nezávisle na zažízení používaném uživatelem. Stránka je primárně připravována pro stolní počítač a notebook, při otevření v mobilu se její obsah musí přeskupit do bloků seřazených nad sebe.
      V posledních dvou letech řada zdravotnických organizací (ČLK, SZÚ) zmodernizovala design svých webových stránek.

Malé náměstí v Praze

...více

Výběrové řízení na místo přednosty/přednostky Kliniky infekčních nemocí FN Hradec Králové

21. 8. 2023

Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové vypisují výběrové řízení na místo přednosty/přednostky Kliniky infekčních nemocí. Více informací včetně široké škály benefitů naleznete zde:
https://www.fnhk.cz/kariera?id=1728.

Fakultní nemocnice Hradec Králové


Epidemiologické aktuality

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 41-45/2023

A. Hozák, 20. 11. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 38-40/2023

A. Hozák, 20. 10. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 35-37/2023

A. Hozák, 25. 9. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 33-34/2023

A. Hozák, 30. 8. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 30-32/2023

A. Hozák, 22. 8. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 26-29/2023

A. Hozák, 5. 8. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Členové výboru SIL:
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Členové revizní komise SIL:
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Doc. MUDr. Václav Dostál

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)
 
Sekce a pracovní skupiny:
Sekce tropického a cestovního lékařství
Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracovní skupina pro intenzivní péči v infektologii
Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

Logo SIL


Garant odborného obsahu a webmaster: H. Rozsypal
© SIL ČLS JEP, 2008-2023

 

Prohlášení o skutečnosti, že jako čtenář a uživatel webové stránky jste odborným pracovníkem ve zdravotnictví, bude v souladu s paragrafem 2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy vyžadováno v příspěvcích obsahujících srovnávací reklamu na léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.