SIL ČLS JEP
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Infekční ambulance Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

Kalendář akcí

Březen 2024

● 5. 3. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Infekce imunosuprimovaných pacientů
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátor: Prof. Holub
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář
  Vysílání on-line

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

Duben 2024

● 2. 4. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Doporučené postupy v klinické mikrobiologii
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátorky: Dr. Paterová, prim. Adámková

Květen 2024

● 7. 5. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Parazitologie
Pořádá: SLM
Koordinátoři: Dr. Stejskal, dr. Fajfrlík

● 15.-17. 5. 2024
51. májové hepatologické dny, NH Collection Olomouc Congress, Olomouc
Pořádá: ČHS
Program (pdf)
Podrobnosti (na stránce Congress Prague)

51. májové hepatologické dny, Olomouc

● 23.-25. 5. 2024
26. pracovní setkání "Antibiotická politika 2024", Horský hotel Soláň

● 29.-31. 5. 2024
Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení, Husova bouda, Krkonoše
Pořádá: SIL
Organizátor: Doc. Plíšek

Husova bouda, Pec pod Sněžkou, Krkonoše

Červen 2024

● 4. 6. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Zoonózy
Pořádá: SEM
Koordinátorka: Dr. Špačková

Září 2024

● 19.-21. 9. 2024
XXVII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech a X. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2024, Clarion Congress Hotel, Ostrava
Odborný garant: SIL, SLM, SEM, SNEH, SSI
Pořadatel: KIL FNO a LF OU
Prezident kongresu: Doc. Rožnovský
Organizační agentura: SANOPHARM CZ s.r.o.
Pozvánka

KMINE 2024, Clarion Congress Hotel, Ostrava

Říjen 2024

● 1. 10. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Invazivní streptokokové infekce
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátoři: Dr. Štefan, doc. Džupová

● 22. 10. 2024
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Mělnický infektologický den

Listopad 2024

● 5. 11. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Kazuistiky
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátorky: Dr. Bergerová, dr. Bébrová

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

● __.-__. 11. 2024
Antibiotický den
Odborný garant: SIL
Organizátoři: Dr. Bartoš, dr. Štefan

● __.-__. 11. 2024
10. český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, Congress centre Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ, ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2024

● 3. 12. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Legionelózy
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátoři: Dr. Drašar, dr. Martínková

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

Uplynulé akce

Rychlé odkazy

Tabulky, skórovací systémy, kalkulačky Laboratorní diagnostika, pomocná vyšetření Léčba infekčních nemocí
Doporučené postupy Očkování Opatření, legislativa

 


Aktuality

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2.LF UK a FN Motol přijme nové lékaře

M. Trojánek, 13. 2. 2024

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2.LF UK a FN Motol rozšiřuje svůj provoz a přijme nové lékaře. Připojte se k nám a staňte se součástí našeho týmu. Chceme být „taková jiná klinika“.

...více

Zemřela MUDr. Zlatava Jirsenská

T. Habanec, 13. 2. 2024
 

MUDr. Zlatava Jirsenská

S lítostí oznamujeme, že 4. února 2024 ve věku 68 let po dlouhé těžké nemoci zemřela

MUDr. Zlatava Jirsenská,

lékařka Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno. Dlouhodobě byla vedoucí lékařkou ambulantního provozu kliniky. Velmi zásadním způsobem se podílela na vzniku a následném provozování specializovaného vakcinačního centra pro děti. Velkým přínosem byla i její přednášková a publikační činnost, byla autorkou mnoha doporučených postupů stran vakcinace v dětském věku. Podílela se odbornými doporučeními i na stravovacím provozu FN Brno. Byla též hlavní řešitelkou mnoha klinických studií a grantů. V poslední době se jí podařilo vychovat několik svých nástupců, přesto nám bude velmi chybět.

Čest její památce.

Za celý kolektiv KDIN prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D.

 

Infekční oddělení Jihlava: Hledáme lékaře/lékařky

R. Kumštarová, 14. 1. 2024

Infekční oddělení Jihlava: Hledáme lékaře/lékařky

Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

J. Beneš, 15. 11. 2023

Radujme se, veselme se!

V současné době plné katastrofických zpráv přichází i jedna zpráva milá a dobrá: Dne 15. listopadu 2023 úspěšně složili atestační zkoušku z infekčního lékařství tito kolegové (abecedně):

Atestace z oboru infekční lékařství 15. listopadu 2023 v Praze

...více

Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

D. Smíšková, 23. 10. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o činnosti Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě, které působí již třetí rok na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.

Diagnostikovat kongenitální infekci, určit riziko a závažnost kongenitálního postižení, navrhnout adekvátní opatření a případně terapii pro těhotnou ženu nebo novorozence, je někdy obtížné i pro zkušeného infektologa.

Nabízíme naše zkušenosti a diagnostické možnosti v těchto oblastech:

  1. dispenzarizace a v indikovaných případech léčba dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální/perinatální infekcí
  2. komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí
  3. konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě

...více

Ohlédnutí za KMINE 2023

M. Štefan, 22. 10. 2023

Ve dnech 5. 10. - 7. 10. 2023 proběhl v Olomouci s velkým úspěchem IX. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2023. Od pražského ECCMIDu v roce 2004 se zřejmě jednalo o největší akci v oboru v Česku – k jednání bylo registrováno 507 účastníků. Paralelní sekce byly rozděleny do 23 přednáškových bloků, přihlášeno bylo 138 prezentací, odborný program trval 1080 minut, vystaveno bylo 40 posterů. Doprovodné výstavy se zúčastnilo 29 firem a proběhlo 5 firemních sympozií. Odborná a informační úroveň programu byla účastníky hodnocena jako velmi vysoká. Děkujeme všem pořádajícím odborným společnostem za perfektní spolupráci.

Horní náměstí v Olomouci

...více


Epidemiologické aktuality

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 46-49/2023

A. Hozák, 20. 11. 2023

Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data pramen dohledejte.

Aktuality jsou též publikovány na webu:

Epidemiologické aktuality ze světa

... více

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Členové výboru SIL:
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Členové revizní komise SIL:
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Doc. MUDr. Václav Dostál

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Přihlášení člena (např. kvůli hlášení změny údajů)
 
Sekce a pracovní skupiny:
Sekce tropického a cestovního lékařství
Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracovní skupina pro intenzivní péči v infektologii
Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

Logo SIL


Garant odborného obsahu a webmaster: H. Rozsypal
© SIL ČLS JEP, 2008-2024

 

Prohlášení o skutečnosti, že jako čtenář a uživatel webové stránky jste odborným pracovníkem ve zdravotnictví, bude v souladu s paragrafem 2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy vyžadováno v příspěvcích obsahujících srovnávací reklamu na léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.