Společnost infekčního lékařství
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Vybrané praktické informace Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

O nás

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství v SIL ČLS JEP:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Hlášení změny údajů (ve formátu .doc)

Kliknutím se zobrazí Grafický manuál loga SIL

... více o SIL


Odborná témata

Rejstřík odborných témat

...zde


Uprchlíci z Ukrajiny

Poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Mezioborové stanovisko poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny
(pdf, aktualizace z 30. 3. 2022)


Covid-19

Postupy a návody:
- diagnostiky a léčby covidu-19
   (podrobný)
   aktualizace 6. 10. 2022
- diagnostiky a léčby covidu-19
   na standardním covidovém
   oddělení
- diagnostiky a léčby covidu-19
   mimo nemocnici
   aktualizace 16. 12. 2021
   s molnupiravirem

- managementu v ordinaci
   praktického lékaře
- následné péče po covidu-19
- péče o pacienty s covidem-19
   (zjednodušený)
- léčby a postexpoziční
   profylaxe monoklonálními
   protilátkami
- použití imunomodulátorů
   (mezioborové stanovisko)
- použití antivirotik
   (stanovisko SIL)
- získání remdesiviru
- léčby rekonvalescentní
   plazmou
- léčby ivermektinem
- testování SARS-CoV-2
   (podle pokynů MZd ČR)
- zobrazování u covidu-19
- kódování
- vyšetření protilátek proti
   SARS-CoV-2 rychlotestem
- nařízení a ukončení izolace/
   karantény
- lhůty pro výjimky z testování
- posouzení významnosti
   kontaktu
- používání OOPP
- oblékání a svlékání OOP
- rady pacientům aktualizace
   8. 1. 2022 s upozorněním
   na monoklonální protilátky a
   nová antivirotika

covid-19
 
na stránce https://www.infekce.cz/

...vše o covidu-19 zde


Další vybrané praktické informace

Chronické nemoci a chorobné stavy, polymorbidita

Insinuator medicamentorum

Insinuator medicamentorum

...zde

Postup
- infekce virem Zika
- podezření na VNN
- diagnostiky a léčby chřipky
- infekce WNF
- lab.dg. viru WNF

Návod na
- spuštění webcastu IPVZ
- vykazování FBT

Další praktické informace

...zde


Antiinfektiva

Podávání antibiotik

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu

Kalkulačka k výpočtu dávkování gentamicinu a vankomycinu


Pohotovostní zásoba antiinfektiv a esenciální antiinfektiva

Získávání léků z pohotovostní zásoby
Pohotovostní zásoba antiinfektiv (v TIS)
Pohotovostní zásoba vzácných imunoglobulinů a vakcín v lékárně Nemocnice Na Bulovce (aktualizace 13. 7. 2017)
Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR (aktualizovaný v květnu 2016)


Doporučené postupy

DP diagnostiky a/nebo léčby a/nebo profylaxe
- kolitidy vyvolané C. difficile Nový!
- varicely u IDS
- genitálního herpesu
- infekce HIV
   (komentář k DP,
   očkování,
   PrEP)
- chronické infekce HCV
- hyposplenismu či asplenie

Průkaz

Upozornění: O výtisky legitimace je možné zažádat na sekretariát Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a NNB [kontakt]


- nové hepatitidy
- lymeské borreliózy
- komentář k DP LB
- malárie
- varicely u těhotných
  a novorozenců
- infekce HBV
- toxoplasmózy
- hnisavé meningitidy
- infekcí endoprotéz

DP
- fekální bakterioterapie

Další doporučené postupy

...zde


Očkování

Očkování
- pravidelná v roce 2018
- proti meningokokovým infekcím
- proti klíšťové encefalitidě
- proti pertusi u těhotných žen
- při hyposplenismu či asplenii
  (2019)
- praktický postup u rizikových
  pacientů (2018)
- proti rotavirovým infekcím
- proti chřipce
- proti covidu-19 mRNA
  vakcínami
- proti covidu-19 - přehled
  vakcín
- proti covidu-19 u dětí
- proti covidu-19 - dodatečné
  dávky
- infikovaných HIV

Legislativa v očkování
- pro rok 2018

Podmínky úhrady očkování
- podle § 30 novelizovaného zák.
  48/1997 Sb.

Epidemiologické aktuality ze světa: týden 46-47/2022

A. Hozák, 1. 12. 2022

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Předatestační kurz Základy infekčního lékařství v roce 2023

L. Rožnovský, 28. 11. 2022

   Předatestační kurz Základy infekčního lékařství se bude konat v zasedací místnosti Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava v termínu 20. 2.–24. 2. 2023.
   Přihlášku na kurz naleznete na webovém odkazu Lékařské fakulty Ostravské univerzity:
https://lf.osu.cz/26890/kurzy-specializacniho-vzdelavani-lf/


Atestace z oboru Infekční lékařství v listopadu 2022 v Hradci Králové

S. Plíšek, 24. 11. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
   s radostí si vám dovolujeme oznámit, že dne 23. 11. 2022 na Klinice infekčních nemocí LF UK a FN v Hradci Králové úspěšně složili atestační zkoušku v oboru Infekční lékařství:

● MUDr. Anna Burantová, ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice v Praze,
● MUDr. Barbora Černá, Nemocnice Strakonice a.s.,
● MUDr. Petra Hamšíková, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.,
● MUDr. Martina Kundschofská, Fakultní nemocnice Olomouc,
● MUDr. Matěj Zdražil, Nemocnice Pardubice.

Atestace z oboru Infekční lékařství v listopadu 2022 v Hradci Králové

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 43-45/2022

A. Hozák, 15. 11. 2022

    Stručný přehled nejdůležitějších epidemiologických aktualit ze světa. Pokud chcete originální zprávu, klikněte na příslušnou webovou adresu a dle data dohledejte zprávu.

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


Přihláška


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 40-42/2022

A. Hozák, 2. 11. 2022

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


29. ročník Mezioborového semináře Třeboň

Témata: Superaktuality a kazuistické odpoledne, Pohlavně přenosné nemoci sensu lato, Malá škola: Infekce, mikrobiologie a epidemiologie ve válce
Místo: Lázně Aurora, Třeboň
Čas: 18.-20. ledna 2023
Organizátoři: prim. Chrdle, dr. Šůs, dr. Chmelík
Podrobnosti (na stránce organizátora)

Mezioborový seminář
Třeboň '23

...více


Antibiotický den 5. 11. 2022

Velká posluchárna Státního zdravotního ústavu
Organizátoři: dr. Štefan, dr. Bartoš
Program (na stránce organizátora)
Přihlašovací formulář (konečný termín registrace 28. 10. 2022!)


S lítostí oznamujeme, že dne 25. října 2022 zemřel ve věku 91 let

MUDr. Miloslav Jahn,
bývalý dlouholetý primář infekčního oddělení nemocnice Havířov a později primář infekčního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
    MUDr. Jahn vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a po promoci...

...více


VIII. KMINE, 22.-24. 9. 2022: podklady prezentací

J. Beneš, 17. 10. 2022

    VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE), Top Hotel Praha, 22.-24. 9. 2022:
   Podklady prezentací (pro účastníky kongresu) se zobrazí ve formátu PDF po kliknutí na příslušný název bloku a zadání přihlašovacích údajů, které obdrželi registrovaní účastníci e-mailem.

...více


Stránka www.infekce.cz se nedožila dospělosti

H. Rozsypal, 11. 10. 2022

      Po 14 letech jsme byli nuceni rozloučit se s doménou infekce.cz. Její dosavadní dlouholetý majitel prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. se definitivně rozhodl pro její osobní využití, proto jsem webovou stránku www.infekce.cz přesunul na začátku září na novou adresu https://infektologie.cz/ v nezměněné podobě. Od začátku října jste si nepochybně všimli automatického přesměrování do nového umístění a po tomto přechodném období je doména infekce.cz již zcela v režii původního majitele. Stránka https://infektologie.cz/ bude nadále k dispozici pro umísťování aktualit přinejmenším do doby, než bude výborem společnosti rozhodnuto o nové podobě oficiální stránky SIL. Ať už bude verdikt o novém designu jakýkoliv, garantuji i do budoucna dostupnost dosavadního obsahu na této adrese.


Aktualizovaná verze velkého doporučeného postupu diagnostiky a léčby covidu-19

M. Štefan, 6. 10. 2022

   Autorský kolektiv podrobného doporučeného postupu diagnostiky a léčby covidu-19 aktualizoval text květnové verze zejména v pasážích, které se týkají již dostupného nirmatrelviru/ritonaviru (Paxlovidu).
● Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (verze 06/10/2022) (pdf)

...více


Epidemiologické aktuality ze světa: týden 34-39/2022

A. Hozák, 6. 10. 2022

Epidemiologické aktuality ze světa

...více


     S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 1. října 2022 zemřel po dlouhé nemoci pan

MUDr. Petr Horký,

bývalý primář Kliniky dětských infekčních nemocí Fakultní nemocnice Brno.
   Poslední rozloučení se bude konat v úterý 11. října 2022 ve 14.00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.


Aktualizovaný doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou Clostridioides difficile

J. Beneš, 20. 9. 2022

    Aktualizovaný český doporučený postup pro léčbu nemocných s kolitidou vyvolanou Clostridioides difficile se v některých aspektech odlišuje od doporučeného postupu vydaného v roce 2021 Evropskou pracovní skupinou pro C. difficile (ESCMID Study Group for Clostridioides difficile). Hlavní zásady českého doporučení lze shrnout do následujících bodů:

Úplný text (pdf)

Pseudomembranózní kolitida

(Pseudomembranózní kolitida v koloskopickém obraze, vyšetřil MUDr. J. Drábek)

...více


Starší zprávy

...zde
 

Webcasty

● Webcasty IPVZ

Webcasty IPVZ ...zde

● Webcasty ČLK

Vzdělávací portál ČLK

...zde


Kalendář akcí
v ČR a SR

Kalendář akcí

Semináře v Lékařském domě a mnohé další budou pořádány hybridní formou, tedy prezenčně i přenosem on-line.

Prosinec 2022

● 1. 12. 2022; 9,30-15,00
XXVI. jednodenní konference (konzultační den), velká posluchárna SZÚ, Praha
Téma: "Problémy toxoplasmózy"
Pořádá: Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu SZÚ
Koordinátoři: Dr. Kozáková, dr. Kodym
Přihláška (na webu SZÚ, uzávěrka přihlášek: 28. 11. 2022)
Program (aktuaizovaný 29. 11. '22, ve formátu .pdf)

● 6. 12. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: ČSSM, SEM
Koordinátor: Prof. Růžička
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář (konečný termín registrace 28. 10. 2022)
  Vysílání on-line

● 10. 12. 2022
VII. ročník Klostridiového dne, hotel Nové Adalbertinum, Hradec Králové,
Pořádá: Ústav lékařské mikrobiologie FNM, Forsapi kongres s.r.o
Odborní garanti: SIL, SLM, ČIS
Hlavní organizátoři: Prim. Nyč, Mgr. Krůtová, Doc. Kohout, Dr. Vejmelka, Dr. Polívková, Prof. Beneš
Pozvánka (ve formátu .png)
Přihlašovací formulář (na stránce organizátora)

● 13. 12. 2022; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Kazuistiky
Pořádá: SLM
Koordinátorky: Dr. Bébrová, dr. Bergerová
Program (ve formátu .pdf)
Přihlašovací formulář

● 13. 12. 2022; 15,00
Seminář Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, knihovna kliniky
Téma: Zajímavé kazuistiky
Pořádá: KIL FN Ostrava, ČLK
Organizátoři: Dr. Širůček, doc. Rožnovský
Program (ve formátu .pdf)

Leden 2023

● 18.-20. 1. 2023
Třeboň ´23, 29. ročník mezioborového semináře, lázně Aurora, Třeboň
Témata: Superaktuality a kazuistické odpoledne, Pohlavně přenosné nemoci sensu lato, Malá škola: Infekce, mikrobiologie a epidemiologie ve válce
Organizátoři: prim. Chrdle, dr. Šůs, dr. Chmelík
Odborný garant: SIL, SEM, SLM
Podrobnosti a přihláška na tmos.cz

Mezioborový seminář Třeboň 2023

Únor 2023

● 7. 2. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Klasické infekční choroby a jejich praktické řešení
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátoři: H. Rozsypal, M. Štefan

● 20. 2.–24. 2. 2023
Předatestační kurz Základy infekčního lékařství, zasedací místnost Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava
Pořádá: SIL, KIL FNO a LF OU
Hlavní organizátor: Doc. L. Rožnovský
Přihláška (na stránce LF OU)

Březen 2023

● 7. 3. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: DDD, HAI
Pořádá: SEM, SNEH
Koordinátoři: P. Totušek, V. Melicherčíková

Duben 2023

● 4. 4. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Antimikrobiální rezistence a vývoj nových antibiotik
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátor: M. Kolář

Květen 2023

● 2. 5. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Očkování
Pořádá: SEM
Koordinátoři: K. Fabiánová, R. Chlíbek

Červen 2023

● 6. 6. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Molekulární epidemiologie infekčních onemocnění
Pořádá: SEM
Koordinátorky: P. Křížová, J. Kozáková

Září 2023

● 21-23. 9. 2023
Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2022

Říjen 2023

● 3. 10. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: HIV/AIDS
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátor: M. Zlámal

Listopad 2023

● 7. 11. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Novinky v lékařské mikrobiologii
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátoři: J. Hrabák, J. Amlerová

Prosinec 2023

● 5. 12. 2023; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Aktuality v mikrobiologii
Pořádá: SEM, ČSSM
Koordinátor: F. Růžička

Uplynulé akce


Historie infektologie

Pro historii péče o infekčně nemocné - klikněte zde

...přehled článků o historii


Časopis

Klinická mikrobiologie a infekční lékařství


KMIL

...stránka KMIL
(na stránkách společnosti Trios)


Zabezpečené stránky

Stránka primářů
Stránka kodérů


Archivace stránky

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

WebArchiv - archiv českého webu   Creative Commons License

SIL © 1. 12. 2022
Webmaster a garant odborného obsahu: H. Rozsypal