SIL ČLS JEP
Charakteristika SIL a členství v SIL Logo SIL Výbor SIL Zápisy ze schůzí výboru SIL Akreditační komise Sekce tropického a cestovního lékařství Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Postgraduální vzdělávání
Organizace postgraduálního vzdělávání Studijní materiály
Pracoviště oboru
Infekční kliniky a oddělení Infekční ambulance Ambulance očkování a cestovní medicíny Centra pro péči o HIV pozitivní Pracoviště péče o virové hepatitidy Volná místa
Odborná témata a dokumenty
Doporučené postupy a jiné odborné dokumenty Rejstřík odborných témat Covid-19
(abecedně/ chronologicky)
Stránka primářů Stránka kodérů
Aktuality a akce
Archiv zpráv Uplynulé akce Vybrané zahraniční akce Historie infektologie Fotogalerie
Odkazy

Kalendář akcí

Září 2024

● 19.-21. 9. 2024
X. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2024 a XXVII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech, Clarion Congress Hotel, Ostrava
Odborný garant: SIL, SLM, SEM, SNEH, SSI
Pořadatel: KIL FNO a LF OU
Prezident kongresu: Doc. Rožnovský
Organizační agentura: SANOPHARM CZ s.r.o.
Pozvánka
Podrobnosti na stránce kongresu:
www.kmine-infekce-2024.cz

KMINE 2024, Clarion Congress Hotel, Ostrava

Říjen 2024

● 1. 10. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Invazivní streptokokové infekce
Pořádá: SIL, SLM
Koordinátoři: Dr. Štefan, doc. Džupová

● 22. 10. 2024
Mělnický infektologický den, Konferenční centrum Akademie věd ČR, zámek Liblice
Téma: Vybrané kapitoly z infektologie
Odborný garant: SIL
Pořádá: Infekční oddělení Mělnická zdravotní a.s.
Organizátorka: Prim. Zítová

Mělnický infektologický den

Listopad 2024

● 2. 11. 2024; 9:30-16:30
Antibiotický den, děkanát 3. LF UK v Praze, Ruská 87
Odborný garant: SIL
Organizátoři: Dr. Bartoš, dr. Štefan
Podrobnosti a registrace na stránce organizátora

Meticilin

● 5. 11. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Kazuistiky
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátorky: Dr. Bergerová, dr. Bébrová

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

● 11.-13. 9. 2024
31. Pečenkovy epidemiologické dny (s mezinárodní účastí), PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Plzeň
Pořádá: SEM
Hlavní organizátor: Prof. Pazdiora
Podrobnosti na http://pecenkovydny.cz

31. Pečenkovy epidemiologické dny

● 28.-29. 11. 2024
10. český kongres o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, Congress centre Primavera, Plzeň
Pořádá: FN Plzeň ve spolupráci se SIL, SZÚ, ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Hlavní organizátor: Doc. Sedláček

Prosinec 2024

● 3. 12. 2024; 13,30
Seminář v Lékařském domě, Praha
Téma: Legionelózy
Pořádá: SLM, SIL
Koordinátoři: Dr. Drašar, dr. Martínková

Lékařský dům, Legerova ulice, Praha

Uplynulé akce


Náš partner

Logo GSK ViiV

Rychlé odkazy

Tabulky, skórovací systémy, kalkulačky Laboratorní diagnostika, pomocná vyšetření Léčba infekčních nemocí
Doporučené postupy Očkování Opatření, legislativa

 


Aktuality

Výběrové řízení na funkci primářky/primáře Infekčního oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice

14. 7. 2024

Ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce primářky/primáře Infekčního oddělení. Písemné přihlášky přijímá do 31. 8. 2024 sekretariát náměstkyně pro personální práci. Podrobnosti jsou zde (pdf).

Fakultní Thomayerova nemocnice

...více

Sekce intenzivní péče v infektologii

H. Bartoš, 1. 7. 2024

Dne 7. 6. 2024 proběhlo páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii. Novinkou je, že na posledním jednání výboru SIL ČLS JEP, byl naší skupině udělen status samostatné sekce.

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

...více

Zpráva o průběhu atestací z infekčního lékařství jaro 2024

D. Pícha, 21. 5. 2024

Ve dnech 15. a 16. 5. 2024 proběhly atestační zkoušky z infekčního lékařství. Organizátorem byla tentokrát 2. LF UK a zkoušky se konaly na Infekční klinice FN Bulovka, Praha 8. Celkem bylo 10 uchazečů a všichni zkoušku zdárně vykonali. S radostí můžeme za zkušení komisi říci, že úroveň znalostí všech zkoušených byla opravdu výborná, a to i ve srovnání s předcházejícími obdobími.

Atestace z oboru infekční lékařství 15. května 2024 v Praze

Atestace z oboru infekční lékařství 16. května 2024 v Praze

...více

Hezky nám to běhá pro dobrou věc

O. Džupová, 21. 5. 2024

V sobotu 18. května se konal v Litoměřicích benefiční Běh pro hospic na podporu tamního Hospice svatého Štěpána. Letošního 10. ročníku běhu se zúčastnilo více než 600 závodníků v různých kategoriích na různých tratích. Poprvé se běhu zúčastnil i lékařský tým běžkyň a běžců z Kliniky infekčního lékařství FN Bulovka Praha ve složení Katarína Halmová, Tereza Rudová, Eva Šafránková, Anita Zborková a Hynek Bartoš.

Benefiční Běh pro hospic

...více


...zde

Ve dnech 15. a 16. 5. 2024 proběhly atestační zkoušky z infekčního lékařství. Organizátorem byla tentokrát 2. LF UK a zkoušky se konaly na Infekční klinice FN Bulovka, Praha 8. Celkem bylo 10 uchazečů a všichni zkoušku zdárně vykonali. S radostí můžeme za zkušení komisi říci, že úroveň znalostí všech zkoušených byla opravdu výborná, a to i ve srovnání s předcházejícími obdobími.

Zemřela MUDr. Miroslava Malečková

M. Šťastník, 18. 4. 2024
 

MUDr. Miroslava Malečková

S lítostí oznamujeme, že dne 15. dubna 2024 zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 76 let

MUDr. Miroslava Malečková,

bývalá dlouholetá primářka Infekčního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Oboru i nemocnici zasvětila celý svůj profesní život a významně se podílela na výchově svých následovníků na Vysočině. V letech 1983-2009 vedla infekční oddělení nemocnice. Celou naši společnou profesní cestu jsme si ji vážili pro její svědomitost, pracovitost a racionální přístup k diagnostice a léčbě pacientů. Svůj život dokázala naplnit ale i péčí o rodinu a oblíbeným cestováním.

Věnujte prosím paní primářce Miroslavě Malečkové spolu s kolegy z infekčního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě tichou vzpomínku.

 


... zde

Kredbova cena za rok 2023

M. Štefan, 16. 4. 2024

SIL vyhlašuje soutěž o nejlepší odbornou publikaci v těchto kategoriích:

Do soutěže mohou být přihlášeny práce vydané v roce 2023. Přihláška musí být podána do 30. 4. 2024. Přihlášku s přiloženým fulltextem článku prosím posílejte na marek.stefan@homolka.cz. Výtisk knihy zašlete na adresu sekretariátu SIL:

Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5

Výběrové řízení na pozici zástupce přednosty ve FN Plzeň

D. Sedláček, 16. 4. 2024

Výběrové řízení na pozici zástupce přednosty pro LP Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

Požadovaná kvalifikace:

 • VŠ vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru infekční lékařství
 • platná licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru infekční lékařství
 • minimálně 10 let souvislé praxe v oboru po ukončení LF
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. v platném znění
 • organizační a manažerské schopnosti
 • zkušenosti s vedením zdravotnického týmu
 • aktivní znalost anglického jazyka

...více

FN Plzeň

In memoriam: Ztráta milovaného kolegy a kamaráda

S. Plíšek, R. Chlíbek, 9. 4. 2024
 

MUDr. Ivan Bakoš

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád

MUDr. Ivan Bakoš.

Ivan Bakoš se upsal infektologii a později také vakcinologii na Slovensku. Působil na Klinice infektologie a geografické medicíny v Bratislavě, kde pracoval dlouhá léta jako lékař JIP a v minulosti se také věnoval práci vědeckého sekretáře Slovenské společnosti infektologů. Založil a vedl posledních 15 let svého života Institut očkování a cestovní medicíny v Bratislavě. Cestovní medicína a cestování patřily mezi jeho jedny z mnoha koníčků. Jako lékař třikrát absolvoval cestu kolem světa. Byl pravidelným aktivním účastníkem Hradeckých vakcinologických dnů a Česko-slovenských infektologických kongresů, propagátorem očkování a vědeckého přístupu v medicíně. Ale hlavně to byl velký kamarád, který rozdával úsměv a humor.

Ivane, budeš nám chybět. Čest Tvojí památce.


...zde


...zde

Nová kniha o dětských infekcích

27. 3. 2024

Ambrožová H. (ed.): Dětské infekce. 1. vyd., Grada, 2024. 304 stran (vázaná kniha). Podrobnosti na stránce nakladatelství grada: Ambrožová H. et al: Dětské infekce

Monografie zahrnuje infekce všech systémů u dětí. Jedná se jak o infekce časté, dobře známé, tak i o vzácnější či importované. Důraz je kladen na diferenciální diagnostiku i včasnou diagnostiku některých život ohrožujících infekčních onemocnění v terénu. Kniha je rozčleněna do kapitol zabývajících se infekcemi jednotlivých systémů u dětí, jejich výskytem, etiologií, epidemiologií, patogenezí, klinikou, diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčbou a prevencí. Jedná se o infekce CNS, infekce oka, lymfatických uzlin, infekce horních i dolních dýchacích cest, kardiální infekce, kožní a exantémové infekce, infekce jater, střevní infekce, infekční nemoci kostí a kloubů, kongenitální infekce, parazitární infekce, importované infekce, HIV u dětí, antirabickou profylaxi, problematiku cestování do ciziny s dětmi a očkování.

...více

Ambrožová H. (ed.): Dětské infekce

Aktualizace Doporučeného postupu péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny

L. Petroušová, 27. 3. 2024

Kosina P, Petroušová L, Chlíbek R, Beneš J. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií) (vydáno 19. 3. 2024)

Nový aktualizovaný doporučený postup Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP nahrazuje předchozí verzi z roku 2019.

...zde (pdf)

Kosina P, Petroušová L, Chlíbek R, Beneš J. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)

Doporučené postupy k současné epidemiologické situaci difterie a pertuse

13. 3. 2024

 • Bezdíčková L, Štefan M, Marešová M, Chlíbek R. Doporučení k diagnostice a léčbě pertuse v ordinaci praktického lékaře. Datum vydání: 8. 3. 2024 (13. 3. 2024)
  [dokument PDF]
 • Doporučení Státního zdravotního ústavu pro diagnostiku dávivého kašle, pertuse a parapertuse, v ordinaci. Červen 2022 (13. 3. 2024)
  [dokument PDF]
 • Doporučený postup při výskytu případu onemocnění záškrtem (difterií) v. 01 (leden 2023) (13. 3. 2024)
  [dokument PDF]

Francisco Goya: El Lazarillo de Tormes

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2.LF UK a FN Motol přijme nové lékaře

M. Trojánek, 13. 2. 2024

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2.LF UK a FN Motol rozšiřuje svůj provoz a přijme nové lékaře. Připojte se k nám a staňte se součástí našeho týmu. Chceme být „taková jiná klinika“.

...více

Zemřela MUDr. Zlatava Jirsenská

T. Habanec, 13. 2. 2024
 

MUDr. Zlatava Jirsenská

S lítostí oznamujeme, že 4. února 2024 ve věku 68 let po dlouhé těžké nemoci zemřela

MUDr. Zlatava Jirsenská,

lékařka Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno. Dlouhodobě byla vedoucí lékařkou ambulantního provozu kliniky. Velmi zásadním způsobem se podílela na vzniku a následném provozování specializovaného vakcinačního centra pro děti. Velkým přínosem byla i její přednášková a publikační činnost, byla autorkou mnoha doporučených postupů stran vakcinace v dětském věku. Podílela se odbornými doporučeními i na stravovacím provozu FN Brno. Byla též hlavní řešitelkou mnoha klinických studií a grantů. V poslední době se jí podařilo vychovat několik svých nástupců, přesto nám bude velmi chybět.

Čest její památce.

Za celý kolektiv KDIN prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D.

 

Infekční oddělení Jihlava: Hledáme lékaře/lékařky

R. Kumštarová, 14. 1. 2024

Infekční oddělení Jihlava: Hledáme lékaře/lékařky

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Předseda:
MUDr. Pavel Dlouhý

Místopředsedové:
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
MUDr. Aleš Chrdle

Vědecký sekretář:
MUDr. Marek Štefan, MBA

Členové výboru SIL:
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
MUDr. Petr Kümpel
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Členové revizní komise SIL:
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.
Doc. MUDr. Václav Dostál

Kontakty na výbor SIL:
Jitka Koppová Vondrová
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel. (+420) 257 272 273
E-mail: Jitka.Koppova@homolka.cz

prim. MUDr. Pavel Dlouhý
Infekční oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
E-mail: pavel.dlouhy@kzcr.eu

Členství:
Registrace (na stránce ČLS JEP)
Přihlášení člena (např. kvůli hlášení změny údajů)
 
Sekce a pracovní skupiny:
Sekce tropického a cestovního lékařství
Pracovní skupina pro infekce spojené se zdravotní péčí
Pracovní skupina pro intenzivní péči v infektologii
Pracovní skupina pro konziliární činnost v infektologii

Logo SIL


Garant odborného obsahu a webmaster: H. Rozsypal
© SIL ČLS JEP, 2008-2024

 

Prohlášení o skutečnosti, že jako čtenář a uživatel webové stránky jste odborným pracovníkem ve zdravotnictví, bude v souladu s paragrafem 2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy vyžadováno v příspěvcích obsahujících srovnávací reklamu na léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky.