Zpráva o průběhu atestací z infekčního lékařství jaro 2024

D. Pícha, 21. 5. 2024


Atestace z oboru infekční lékařství 16. května 2024 v Praze

Atestace z oboru infekční lékařství 15. května 2024 v Praze

Ve dnech 15. a 16. 5. 2024 proběhly atestační zkoušky z infekčního lékařství. Organizátorem byla tentokrát 2. LF UK a zkoušky se konaly na Infekční klinice FN Bulovka, Praha 8. Celkem bylo 10 uchazečů a všichni zkoušku zdárně vykonali. S radostí můžeme za zkušení komisi říci, že úroveň znalostí všech zkoušených byla opravdu výborná, a to i ve srovnání s předcházejícími obdobími.

Po oba dny byla zkušení komise ve složení:

15. 5. složili zkoušku následující lékaři (v pořadí jak byli zkoušeni):

16. 5.:

V každém dnu jeden lékař složil zkoušku s pochvalou.

Zkoušky proběhly v příjemné atmosféře a všichni máme radost z toho, že se řady infekcionistů rozšířily o tolik mladých a zapálených kolegů. Gratulujeme, vítáme je v našich řadách a těšíme se na další a ještě intenzivnější spolupráci.

Ať se vše daří v profesním i osobním životě.

Za zkoušející předseda komise

doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.

Atestace z oboru infekční lékařství 15. května 2024 v Praze

Atestace z oboru infekční lékařství 16. května 2024 v Praze

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP