Centrum pro vrozené nákazy a infekce v graviditě

D. Smíšková, 23. 10. 2023


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o činnosti Centra pro vrozené nákazy a infekce v graviditě, které působí již třetí rok na Klinice infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka.

Diagnostikovat kongenitální infekci, určit riziko a závažnost kongenitálního postižení, navrhnout adekvátní opatření a případně terapii pro těhotnou ženu nebo novorozence, je někdy obtížné i pro zkušeného infektologa.

Nabízíme naše zkušenosti a diagnostické možnosti v těchto oblastech:

  1. dispenzarizace a v indikovaných případech léčba dětských pacientů s diagnostikovanou kongenitální/perinatální infekcí
  2. komplexní ambulantní péče o gravidní pacientky s transplacentárně přenosnou infekcí
  3. konziliární činnost v problematice vrozených nákaz a infekcí v graviditě

S neonatologickými, pediatrickými i infektologickými pracovišti konzultujeme jejich podezření na vrozenou infekci a doporučujeme adekvátní vyšetření. V případě potvrzené diagnózy se podílíme na vedení léčby, děti v domácí péči ambulantně sledujeme.

Zajišťujeme dispenzarizaci dětských pacientů v prvních letech života, v tuto chvíli pro oblast Prahy a Středočeského kraje, dle kapacitních možností i z jiných částí republiky.

Ambulantně vyšetřujeme a sledujeme gravidní pacientky s podezřením na transplacentárně přenosnou nákazu (tzv. TORCH infekce), včetně doporučení k průběhu porodu a následného vyšetření novorozence.

Nabízíme návaznou péči i v oblasti očkování - jak gravidních, tak dětí s vrozenou infekcí, a to v Centru očkování rizikových osob FNB. Konzultační činnost nabízíme v rámci celé ČR. Nezajišťujeme prenatální screening, ale pomáháme s interpretací jeho výsledků a konzultujeme další postup. Centrum je konziliárně k dispozici všem lékařům v oblasti diagnostiky i terapie vrozených nákaz a infekcí v graviditě.

Úzce spolupracujeme s mezinárodní organizací CCMVNet, která se intenzivně zabývá výzkumem kongenitálních CMV infekcí a zvyšováním informovanosti odborné i laické veřejnosti.

Pro zajištění optimální péče o naše pacienty spolupracujeme s těmito pracovišti:

V případě potřeby je možné nás kontaktovat: e-mail: vrozeneinfekce@bulovka.cz, v urgentních případech tel. 266082705

Lékaři:

Těšíme se na spolupráci, velmi uvítáme i kooperaci s kolegy z jiných nemocnic, kteří se touto problematikou také zabývají nebo by o ni měli zájem.

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP