Zemřela MUDr. Zlatava Jirsenská

T. Habanec, 13. 2. 2024


MUDr. Zlatava Jirsenská
 

S lítostí oznamujeme, že 4. února 2024 ve věku 68 let po dlouhé těžké nemoci zemřela

MUDr. Zlatava Jirsenská,

lékařka Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno. Dlouhodobě byla vedoucí lékařkou ambulantního provozu kliniky. Velmi zásadním způsobem se podílela na vzniku a následném provozování specializovaného vakcinačního centra pro děti. Velkým přínosem byla i její přednášková a publikační činnost, byla autorkou mnoha doporučených postupů stran vakcinace v dětském věku. Podílela se odbornými doporučeními i na stravovacím provozu FN Brno. Byla též hlavní řešitelkou mnoha klinických studií a grantů. V poslední době se jí podařilo vychovat několik svých nástupců, přesto nám bude velmi chybět.

Čest její památce.

Za celý kolektiv KDIN prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D.

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP