Výběrové řízení na pozici zástupce přednosty ve FN Plzeň

D. Sedláček, 16. 4. 2024


FN Plzeň

Výběrové řízení na pozici zástupce přednosty pro LP Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň

 

Kategorie lékař, jednosměnný provoz, délka směn 8 hodin, úvazek 1.0.

 

Požadovaná kvalifikace:

Písemné přihlášky doložené strukturovaným životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, zpracovanou stručnou koncepcí rozvoje a řízení kliniky, úředně ověřenými doklady o dosaženém vzdělání, osvědčením dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a platným výpisem z trestního rejstříku doručte do 15 dnů po uveřejnění na adresu: Fakultní nemocnice Plzeň – Oddělení personálního řízení a organizace, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň, e-mail: kariera@fnplzen.cz, tel. 377 402 921. Vyřizuje: Mgr. Michaela Vargová.

 

Detaily na stránce: https://www.fnplzen.cz/kariera/lekar/lekar-62

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP