Úvodní stránka

Sekce tropického a cestovního lékařství

Charakteristika Sekce tropického a cestovního lékařství

      Sekce tropického a cestovního lékařství (STCL) je součástí Společnosti infekčního lékařství, která soustřeďuje zdravotnické pracovníky se zájmem o tuto problematiku. Sekce má přibližně 170 členů, kteří se rekrutují zejména z infekčních pracovišť, z vakcinačních center a epidemiologických oddělení při hygienických stanicích, z parazitologických i obecně mikrobiologických laboratoří, z oddělení pracovního lékařství i z jiných pracovišť. STCL má vlastní radu, která řídí její činnost.

Nahoru

Rada Sekce tropického a cestovního lékařství

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
předseda Sekce tropického a cestovního lékařství

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 2 6608 2701
e-mail: fstej@lf1.cuni.cz
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
místopředseda Sekce tropického a cestovního lékařství

Ústav mikrobiologie LF UK a FN Plzeň
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
tel.: 377 103 267 (sekretariát)
e-mail: fajfrlik@fnplzen.cz
MUDr. Aleš Chrdle MUDr. Aleš Chrdle

Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 41, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 874 641, fax: 386 461 941
e-mail: chrdle@email.cz
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK Praha
Studničkova 7, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 525
e-mail: eva.nohynkova@lf1.cuni.cz
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 2 6608 3197
e-mail: milan.trojanek@lfmotol.cuni.cz

Nahoru

Schůze rady Sekce tropického a cestovního lékařství SIL ČLS JEP

  • Zápisy ze schůzí rady Sekce (ve formátu .doc, resp. .docx):

Nahoru

Akce tropické a cestovní medicíny

Domácí akce: Zahraniční akce:

Nahoru

Ambulance očkování a cestovní medicíny

Zvolte kraj

Zvolte město

Nahoru

Praktické informace

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 18. 4. 2018