Úvodní stránka

Očkovací centra

Město: Hradec Králové

Centrum očkování a cestovní medicíny, Poliklinika 2
Bří. Štefanů 895
Hradec Králové
www.vakcinace.cz/

Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí
Sokolská 581
Hradec Králové
www.fnhk.cz/inf/ockovani

Středisko cestovní medicíny, Klinika nemocí z povolání
Nezvalova 265
Hradec Králové
www.fnhk.cz/kliniky/knp/KNP_soubory/Page402.htm

Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
Habrmanova 19
Hradec Králové
www.zupu.cz/index.php?pid=101

Očkování - Česká preventivní s.r.o. HK Věkoše, Poliklinika 4
K Sokolovně 309
Hradec Králové
www.ceskapreventivni.cz/kontakt.aspx

Středisko očkování a cestovního lékařství
Mánesova 646
Hradec Králové
www.domuvezdravi.cz/hradec-kralove.html

Zpět

SIL © 3. 2. 2018