Zemřela MUDr. Miroslava Malečková

M. Šťastník, 18. 4. 2024


MUDr. Miroslava Malečková
 

S lítostí oznamujeme, že dne 15. dubna 2024 zemřela po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 76 let

MUDr. Miroslava Malečková.

bývalá dlouholetá primářka Infekčního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Oboru i nemocnici zasvětila celý svůj profesní život a významně se podílela na výchově svých následovníků na Vysočině. V letech 1983-2009 vedla infekční oddělení nemocnice. Celou naši společnou profesní cestu jsme si ji vážili pro její svědomitost, pracovitost a racionální přístup k diagnostice a léčbě pacientů. Svůj život dokázala naplnit ale i péčí o rodinu a oblíbeným cestováním.

Věnujte prosím paní primářce Miroslavě Malečkové spolu s kolegy z infekčního oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě tichou vzpomínku.

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP