Sekce intenzivní péče v infektologii

H. Bartoš, 1. 7. 2024


Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Dne 7. 6. 2024 proběhlo páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii. Novinkou je, že na posledním jednání výboru SIL ČLS JEP, byl naší skupině udělen status samostatné sekce. Sekce má v současnosti kolem 30 členů a schází se dvakrát ročně. Setkání tentokrát proběhlo v Praze na Vyšehradě, hlavními tématy byla paliativní péče na ICU, právní aspekty end-of-life decisions, a také role klinické farmacie na ICU. Záznamy z velmi povedených přednášek ve formě videí by měly být v blízké době k dispozici. Sekce je otevřená všem, kdo pracují na infekčních jednotkách intenzivní péče nebo konzultují pacienty na jiných odděleních typu ARO/JIP. Případní zájemci se mohou hlásit na hynek.bartos@bulovka.cz

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Páté zasedání Pracovní skupiny intenzivní péče v infektologii

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP