Úvodní stránka

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Charakteristika Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

      SIL soustřeďuje lékaře pracující v oboru infekčních nemocí nebo mající zájem o tento obor. Společnost nemá ekonomickou ani právní subjektivitu, je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) jakožto zastřešující organizace.
      Aktuální databáze členů je vedena na sekretariátu společnosti.
      Hlavním orgánem SIL je výbor SIL, který se volí na dobu 4 let. Výbor je tvořen předsedou, vědeckým sekretářem, místopředsedou, pokladníkem a dalšími členy pověřenými speciálními úkoly.

Nahoru

Členství v Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

      Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně na sekretariátu ČLS JEP. Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v jejích organizačních složkách musí vyplnit br> 

přihlášku řádného člena ČLS JEP (on-line na stránce ČLS JEP)
 

      O přijetí zájemce o členství rozhoduje výbor. Nový člen je zaveden do centrální evidence členů ČLS JEP. Členem ČLS JEP i jejích organizačních složek se může stát občan České republiky i cizinec.
      Nahlášení změny údajů (jména, bydliště apod.) je možné po přihlášení člena. V případě zapomenutého hesla je možné se přihlásit a vyžádat zaslání nového hesla e-mailem.
 

Nahoru

Logo Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Logo SIL

Sémantický obsah loga SIL

      Logo SIL symbolicky znázorňuje ohrožení jedince infekcí. Na člověka reprezentovaného středovým pentagramem se sápe čtveřice spárů, jež reprezentují v obecné rovině nebezpečí života (personifikovaná čtyřmi apokalyptickými jezdci) a v praktické rovině znázorňují čtvero biologických agens: bakterie, viry, houby a parazity. Logo se inspiruje Baldwinovou ikonou nebezpečí života (biohazardu), z níž ponechává výhružnou žlutočernou kombinaci barev, ale obrácením hrotů do středu znaku oslabuje její odpudivý účinek na čtenáře.

Černobílé varianty loga

Černobílá pozitivní varianta loga SIL Černobílá neagtivní varianta loga SIL Černobílá kombinovaná varianta loga SIL

     Více v Grafickém manuálu loga SIL

Nahoru

Výbor Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Funkce výboru

Výbor

  • zastupuje členskou základnu při jednání s ministerstvem, jinými odbornými společnostmi nebo dalšími organizacemi
  • působí jako celek nebo prostřednictvím určených zástupců jako nejvyšší odborná autorita v oboru infekčního lékařství
  • koordinuje vývoj celého oboru.

Členové výboru SIL

MUDr. Pavel Dlouhý MUDr. Pavel Dlouhý
předseda SIL

primář infekčního oddělení
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Infekční oddělení
Na Kabátě 285, 401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 112 600
e-mail: pavel.dlouhy@mnul.cz
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc. Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
místopředseda SIL

přednosta kliniky
Klinika infekčních chorob LF MU
Jihlavská 20, 625 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 232 201
e-mail: husa.petr@fnbrno.cz

MUDr. Aleš Chrdle MUDr. Aleš Chrdle
místopředseda SIL

primář infekčního oddělení
Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 41, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 874 641, fax: 386 461 941
e-mail: chrdle@email.cz

MUDr. Marek Štefan, MBA MUDr. Marek Štefan, MBA
vědecký sekretář SIL

Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 257 272 270
e-mail: marek.stefan@homolka.cz
Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

emeritní přednosta kliniky
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 708, tel/fax: 266 082 707
e-mail: benes.infekce@seznam.cz

Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 705, tel/fax: 266 082 707
e-mail: olga.dzupova@lf3.cuni.cz
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.

emeritní přednostka kliniky
Klinika dětských infekčních nemocí LF MU
Černopolní 22a, 625 00 Brno-Bohunice
tel.: 532 234 229
e-mail: krbkova.lenka@fnbrno.cz
MUDr. Petr Kümpel MUDr. Petr Kümpel

primář infekčního oddělení
Státní slezská nemocnice
Olomoucká 86, 746 79 Opava
tel.: 553 766 111 (340), fax: 553 216 386
e-mail: petr.kumpel@snopava.cz
MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

primářka infekční kliniky
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava a LF OU
tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 374 295
e-mail: lenka.petrousova@gmail.com
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

emeritní přednosta kliniky
Klinika infekčních nemocí FN
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 220, fax: 495 514 880
e-mail: pliseks@lfhk.cuni.cz
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 472, fax: 283 840 504
e-mail: rozsypalh@volny.cz
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

přednosta kliniky
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava a LF OU
tř. 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
tel.: 597 374 251
e-mail: ludek.roznovsky@fno.cz
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
předseda Sekce tropického a cestovního lékařství

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 2 6608 2701, 224 968 523
e-mail: fstej@lf1.cuni.cz
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

přednosta kliniky
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 2 2443 6900/6901
e-mail: milan.trojanek@lfmotol.cuni.cz

Členové revizní komise SIL

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
předsedkyně revizní komise

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 705, fax: 283 840 504
e-mail: dita.smiskova@bulovka.cz

MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka
Budínova 2, 180 81 Praha 8
tel.: 266 082 712, fax: 283 840 504
e-mail: blechova.z@seznam.cz

Doc. MUDr. Václav Dostál Doc. MUDr. Václav Dostál

emeritní přednosta kliniky
Nemocnice LDN 2A Jaroměř
551 01 Jaroměř
tel.: 491 847 301
e-mail: vaclavdostaldoc@seznam.cz

Nahoru

Schůze výboru Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Zápisy ze schůzí výboru

  • Zápis z videokonferencí výboru (ve formátu .doc zabezpečené heslem):

Nahoru

Akreditační komise

Předseda MUDr. Petr Kümpel
Místopředseda Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
Členové Doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
Doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 2. 1. 2024