Zpět na úvodní stránku

Grafický manuál loga Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Dynamické logo SIL


Logo SIL

Sémantický obsah loga SIL

      Logo symbolicky představuje ohrožení jedince infekcemi. Inspiruje se Baldwinovou ikonou nebezpečí života = biohazardu (viz Příspěvek k hledání loga SIL). Kombinace žluté a černé je volena pro své vyjádření nebezpečí, ale jak je používána u zvýrazňovačů či samolepek, počítá s přemýšlením a zapamatováním. Oproti trojici párů hrotů čnících do tří stran v Baldwinově logu jsou spáry namířeny na pomyslnou oběť - člověka - uprostřed. Tím je oslaben výhružný až odpudivý účinek (na úrovni podvědomí) na diváka (čtenáře).

      Původní značka biohazardu je trojúhelník, aby držel svůj význam bez ohledu na stranovou orientaci. TROJKA je však číslo, které se nazývá celkem. Je spojováno s tvořivou silou, plodností a zrozením (on + ona = ono), dokončením, a je považována za božskou (bůh je představován nejsvětější trojicí). Pro infekci, jako destruktivní sílu, se více hodí čtveřice spárů, protože ČTYŘKA naopak vyjadřuje pochopitelný svět - realitu - čtyři klasické elementy, čtyři světové strany, čtyři roční období. Oproti božské trojce je čtyřka číslem hříšného Lucifera, přestavující i smrt a zmar. Také apokalypsu mají zvěstovat čtyři jezdci: Válka, Hladomor, EPIDEMIE a Smrt. Zevní nebezpečí lidské existence si lze v modernějším pojetí vyložit jako čtvero biologických agens: 1. bakterie, 2. viry, 3. houby a 4. parazity.

      Infekcí ohrožený jedinec uprostřed loga s vysoce stylizovaným designem je lépe než konturou lidské postavy reprezentován PĚTIÚHELNÍKEM se zaoblenými vrcholy. PĚTKA je nejdůležitějším číslem lidské existence - máme pět smyslů, pět prstů, v širším kontextu pět výběžků těla (čtyři končetiny a hlavu). Pentagram vycházející z Vitruviovy, resp. da Vinciho figury s roztaženýma rukama a nohama je symbolem individuality, duchovní touhy, ale v širším smyslu i člověka jako takového.

Velké zobrazení loga
500 x 500 pixelů

Velké logo SIL

Kovové logo

Kovové logo SIL

Černobílé varianty loga

Černobílá pozitivní varianta loga SIL Černobílá neagtivní varianta loga SIL Černobílá kombinovaná varianta loga SIL

Bývalé logo SIL

      Bývalé (upravené) logo SIL

 

Zpět
Společnost infekčního lékařství
Úvodní stránka

SIL © 28. 2. 2010