Úvodní stránka

Odborné dokumenty

Koncepce oboru a vzdělávací program

Nahoru

Zákony

Nahoru

Vládní nařízení

Nahoru

Vyhlášky

Nahoru

Metodické pokyny, metodická opatření

 • Metodické opatření Prevence virových hepatitid ve Věstníku MZd ČR, ročník 2003, částka 12 (ve formátu .doc)
 • Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice. Věstník MZ ČR, částka 10/2016, str. 2-33. (úplný text [ve formátu .pdf])
 • Informace pro člověka infikovaného HIV a pro rodiče nebo zákonného zástupce dítěte infikovaného HIV v Metodickém návodu ve Věstníku MZ ČR, částka 10/2016 (úplný text [ve formátu .pdf])
 • Informace pro člověka infikovaného lidským virem imunodeficience(HIV) - aktualizace 3. 6. 2019 (úplný text [ve formátu .pdf])
 • NOVÉ! Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice. Věstník MZ ČR, částka 1/2023, str. 13-45. (úplný text [ve formátu .pdf])

Nahoru

Doporučené postupy

Doporučené postupy sdílené s jinými odbornostmi

 • Doporučení pro antibiotickou terapii v ambulantní praxi v projektu Prevence antibiotické rezistence:
  Infekce dýchacích cest
  Infekce močových cest
  Infekce kůže a měkkých tkání
  Informace k doporučením
  na stránce https://www.antibiotickarezistence.cz/
 • Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí ledvin a močových cest v primární péči
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Infekční endokarditida. Doporučené postupy diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučení pro nemocné disponující k vzniku IE - 14
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých (DP ČPFS z 2019)
  na stránce http://www.pneumologie.cz/guidelines/
 • Doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu infekční endokarditidy, 2015
  na stránce http://www.kardio-cz.cz/
  stáhnout PDF
 • Diagnostika a léčba sepse v souvislosti s těhotenstvím
  na stránce https://www.gynultrazvuk.cz/
  stáhnout PDF
 • Standard efektivní klinické péče v přednemocniční neodkladné péči (PNP): Invazivní meningokoková onemocnění
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Postup péče o novorozence HBsAg pozitivních a anti-HCV pozitivních matek
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Měchurová A, Unzeitig V, Vlk R. Doporučený postup při diagnostice a léčbě kolonizace streptokoky skupiny B v těhotenství a za porodu. Klin mikrobiol inf lék 2006;12(2):76-77
  [Úplný text v KMIL]
 • Doporučený postup pro kontrolu výskytu kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k oxacilinu (MRSA) a s jinou nebezpečnou antibiotickou rezistencí ve zdravotnických zařízeních
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Komentovaný souhrn připomínek ke směrnici MRSA
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Doporučený postup při odběru klinického materiálu pro diagnostiku respiračních virů
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Kolek V, Kolář M, Kašák V, Beneš J, Dindoš J. Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých. Vydán: květen 2011
  [Úplný text (ve formátu .pdf, bez redakčních úprav)]
 • Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice (8. 12. 2015)
  [Úplný text]
 • Doporučený postup České vakcinologické společnosti pro prevenci a očkování proti klíšťové encefalitidě (8. 2. 2016)
  [Úplný text]
 • Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním (3. 2. 2018)
  [Úplný text]
 • Mezioborový doporučený postup: Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19 (27. 3. 2020)
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Doporučený postup pro zobrazování pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 ve FN Hradec Králové (21. 4. 2020)
  [Úplný text]
 • Doporučení pro očkování proti rotavirovým infekcím v České republice (10. 12. 2019)
  [Úplný text]
 • Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP k očkování proti chřipce (21. 9. 2020)
  [dokument PDF]
 • Algoritmy popisující management akutních respiračních onemocněni s použitím antigenních testů k detekci původce covidu-19 zde (3. 11. 2020)
 • Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covidem-19 (6. 11. 2020)
  [dokument PDF]
 • Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami ze dne 30.12. 2020
  [dokument PDF]
 • Doporučení pro očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami (25. 1. 2021)
  [Úplný text]
 • Chlíbek R, Stříž I, Dlouhý P, Pazdiora P. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS), České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP (SEM) k přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Vydáno 23. srpna 2021
  [dokument PDF]
 • Doporučení k očkování dětí ve věku 12-15 let a adolescentů proti nemoci covid-19. Stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Vydáno 16. července 2021.
  [dokument PDF]
 • Mezioborové stanovisko k použití monoklonálních protilátek v léčbě a postexpoziční profylaxi covidu-19. Vydáno 30. srpna 2021
  [dokument PDF, výtah] NOVÝ!
 • Konsensy použití antibiotik vypracované Subkomisí pro antibiotickou politiku (SKAP) ČLS JEP, z.s.
  na stránce https://www.cls.cz/antibioticka-politika:
  Konsensus cefalosporiny 2016 Citace: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Cefalosporiny. Praktický lékař 2016; 96 (1):32-50. - stáhnout DOC
  Konsensus aminoglykosidy 2016  Citace: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Aminoglykosidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):155-165. - stáhnout DOC
  Konsensus makrolidy 2016  Citace: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP). Makrolidy. Praktický lékař 2016; 96 (4):166-178. - stáhnout DOC
  Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017 - stáhnout PDF
  Konsensus používání antibiotik III Chinolony 2019 - stáhnout PDF

Doporučené postupy SIL

 • Beneš J, Kümpel P, Matouch O. Profylaxe lyssy: Konsensus představitelů infekčních pracovišť v ČR a NRL pro vzteklinu
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Machala L, Kodym P, Rozsypal H, Staňková M, Sedláček D. Doporučený postup diagnostiky a terapie toxoplazmózy u osob s HIV infekcí. Klin mikrobiol inf lék 2007;13(6):248-252
  [Úplný text v KMIL]
 • Galský J, Hobstová J. Chlamydiové infekce - diagnostika a léčba. Vydán: únor 2012
  [Úplný text]
 • Beneš J, Husa P, Nyč O, Polívková S. Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile. Verze 17. 6. 2014
  [Úplný text]
 • Musil D, Balejová M, Horníková M, Chrdle A, Mallátová N, Nyč O, Chmelík V, Gallo J, Jahoda D, Stehlík J. Infekce endoprotéz: doporučení antibiotické léčby. Datum vydání: březen 2017
  [Úplný text]
 • Džupová O, Helcl M, Kračmarová R, Krbková L, Pařízková R, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby purulentní meningitidy. Datum vydání: květen 2017
  [Úplný text]
 • Geleneky M, Prášil P, Kodym P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu toxoplasmózy. Datum vydání: listopad 2017
  [Úplný text]
 • Husa P, Šperl J, Urbánek P, Fraňková S, Plíšek S, Kümpel P, Rožnovský L. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B. Datum vydání doporučení: září 2017.
  [Úplný text]
 • Dlouhý P. Pracovní postup pro poskytování preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce lidským virem imunodeficience (HIV). Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Polívková S, Vojtilová L, Husa P, Beneš J. Doporučený postup fekální bakterioterapie pro léčbu rekurentní klostridiové kolitidy. Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Rozsypal H, Blechová Z, Krbková L, Labská K. Doporučený postup profylaxe a léčby varicely u těhotných a novorozenců. Datum zveřejnění: 8. 4. 2018, datum nabytí platnosti: 13. 7. 2018.
  [Úplný text]
 • Stejskal F, Nohýnková E, Kosina P, Kulichová J. Diagnostika, léčba a profylaxe malárie v České republice. Datum vydání: duben 2018.
  [Úplný text]
 • Krbková L, Kybicová K, Pícha D, Roháčová H, Smíšková D. Doporučený postup diagnostiky a léčby lymeské borreliózy. Datum zveřejnění: 30. 9. 2018.
  [Úplný text]
 • Kosina P, Blechová Z, Koten J, Rozsypal H, Chlíbek R, Beneš J, Petroušová L, Rožnovský L. Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/ asplenií). Datum aktualizace: 24. 3. 2019.
  [Úplný text]
 • Urbánek P, Fraňková S, Husa P, Šperl J, Plíšek S, Rožnovský L, Kümpel P. Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C (HCV). Datum vydání: leden 2019.
  [Úplný text (ve formátu .pdf bez redakčních úprav)]
 • Snopková S, Rozsypal H, Aster V, Sedláček D, Dlouhý P, Kapla J, Jilich D, Veselý D, Jerhotová Z, Olbrechtová L, Zjevíková A, Zlámal M. Doporučený postup péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV. Datum vydání: 25. 6. 2019.
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Holub M, Arientová S, Rozsypal H, Labská K, Mašata J, Kacerovský M, Zach J. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu genitálního herpesu u žen. Datum vydání: 8. 12. 2019.
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Sedláček D, Petroušová L, Labská K. Doporučený postup prevence a léčby onemocnění vyvolaných virem varicely a zosteru (VZV) u osob s imunodeficity. Datum vydání: 10. 2. 2020.
  [Úplný text]
 • Kümpel P, Holub M, Roháčová H, Plíšek S. Doporučený postup SIL ČLS JEP léčby pacientů s onemocněním covid-19. Datum vydání: 4. 12. 2020
  [Úvod, dokument PDF, dokument docx]
 • Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice. Verze z 8. 4. 2021 (13. 4. 2021)
  [Úplný text, dokument PDF]
 • Dlouhý P, Štefan M, Chrdle A, Bartoš H. Manuál pro lékaře covidových oddělení. Datum vydání: 22. 9. 2021
  [dokument PDF] Aktualizovaný!
 • Husa P, Dlouhý P, Chrdle A. Následná péče o pacienty po covidu-19 (odborné stanovisko). Datum vydání: 22. 9. 2021
  [dokument PDF] Aktualizovaný!
 • Chrdle A, Dlouhý P, Štefan M. Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice. Datum vydání: 16. 12. 2021
  [dokument PDF] Aktualizovaný s molnupiravirem!
 • Arias AR, Chrdle A, Dlouhý P. Rady pacientům: domácí léčba covidu-19. Datum vydání: 7. 1. 2022
  [dokument PDF] Aktualizovaný s upozorněním na monoklonální protilátky a nová antivirotika!
 • Jilich D, Kosina P, Fleischhans L, Bartková D, Machala L. Očkování dospělých osob s HIV infekcí. Příloha č. 1 Doporučeného postupu péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV (vydaného 25. 6. 2019) Vydáno 19. září 2021.
  [úplný text (ve formátu .pdf)] NOVÝ!
 • Dlouhý P, Zlámal M, Bartovská Z, Zákoucká H, Veselý D. Preexpoziční profylaxe HIV (PrEP). Příloha č. 2 Doporučeného postupu péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV (vydaného 25. 6. 2019) Vydáno 19. září 2021.
  [úplný text (ve formátu .pdf)] Aktualizovaný!
 • Štefan M, Chrdle A, Husa P, Beneš J, Dlouhý P. Covid-19: diagnostika a léčba. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP (verze 30/05/2022) Datum vydání: 30. 5. 2022
  [dokument PDF] Aktualizovaný!

Nahoru

Návrhy doporučených postupů a diskuze k nim

 • Standard léčebného postupu: Plynatá sněť
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Beneš J, Unzeitigová M. Příspěvek k doporučeným postupům pro péči o MRSA-pozitivní pacienty.
  Klin mikrobiol inf lék 2006;12(4):169-172
  [Úplný text v KMIL]
 • Chmelík V. Diagnostika a léčba chřipky. Stanovisko Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. Verze 1
  [Úplný text]

Nahoru

Příklady vnitřních doporučených postupů a praktických pokynů pracovišť

 • Beneš J. Řešení problematiky chřipky na Infekční klinice FN Na Bulovce (Závěry z porady vedení Infekční kliniky FN Na Bulovce konané 11. 11. 2009)
  [Úplný text]

Nahoru

Jiné dokumenty legislativní povahy

 • Definice případů nového viru chřipky A(H1N1) pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Doporučení MZ ČR v případě podezření na infekci H1N1 (provizorium z 29. 4. 2009)
  [Úplný text ve formátu .doc]
 • Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018-2022, MZd, Praha, říjen 2017
  [úplný text]
       Dokumenty z Úředního věstníku Evropské unie
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/96/ES o přenosných nemocech, které musí být postupně podchyceny sítí Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2000/253/ES, pokud jde o definice případů pro hlášení chřipky A(H1N1) do sítě Společenství
  [Úplný text ve formátu .pdf]
 • Rozhodnutí komise ze dne 10. 7. 2009, kterým se mění rozhodnutí 2002/57/ES o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES
  [Úplný text ve formátu .pdf]

Nahoru

Ostatní dokumenty

Nahoru
Zpět
Úvodní stránka

SIL © 2022