Úvodní stránka

Mezioborový doporučený postup: Specifická léčba dospělých pacientů s infekcí COVID-19

27. 3. 2020

    Předložený dokument vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor SIL, ČSARIM, STL, KS COVID a SÚKL k problematice specifické farmakoterapie pacientů COVID-19 s postižením dýchacího systému. V současnosti neexistuje žádná kauzální léčba s účinností prokázanou podle zásad medicíny založené na důkazech. Níže uvedená doporučení nemají uvedenu sílu/naléhavost doporučení a přesvědčivost důkazů, jsou doporučeními expertů pro tzv. off label podání a jsou platná pro pacienty, kteří se neúčastní randomizovaných kontrolovaných studií, které testují léčebné postupy pro onemocnění způsobená infekcí COVID-19.

 

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 27. 3. 2020