Úvodní stránka

Stanovisko výboru SIL k preexpoziční profylaxi infekce HIV

8. 4. 2018

     Na schůzi výboru SIL 13. 3. 18 bylo projednáno stanovisko odborné společnosti k pracovnímu postupu preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce HIV připravenému skupinou kolem prim. Dlouhého. Pracovní postup byl schválen na schůzce pracovní skupiny lékařů HIV center ČR dne 10. 11. 2017.

      Problematika preexpoziční profylaxe se od začátku zavádění stala kontroverzním tématem. Zdrženlivost až odpor k zavedení PrEP vychází z představy o nepřímé podpoře promiskuity jako společensky nežádoucího jevu. Tím, jak přibývá zemí, kde je PrEP dostupná, a v některých zemích i hrazená ze zdravotního pojištění, sílí i tlak k otevření přístupu k PrEP u nás. WHO doporučuje implementovat PrEP do systémů zdravotní péče jednotlivých zemí a ve většině evropských zemí bylo poskytování PrEP prosazeno. Vzhledem k tomu, i přes nepřehlédnutelné odborné a etické argumenty proti zavedení, členové výboru SIL respektují její potřebu u osob, které se nedokáží účinně ochránit před infekcí HIV změnou životního stylu nebo používáním bariérové ochrany při sexuálním styku.

      Předložený dokument výbor Společnosti bere na vědomí jako doplněk preventivních opatření a prostředek k tlumení rizik (harm reduction), tedy jako východisko, kde tradiční způsoby prevence selhávají. Bere v úvahu epidemiologické argumenty, tj. význam pro ochranu jednotlivců před infekcí i příznivý dopad na incidenci a prevalenci infekce HIV. Pracovní postup je přijat jako nástroj koordinující poskytování PrEP v HIV centrech v ČR, stanovuje požadovaná vyšetření a kontroly. Je vypracován pečlivě v souladu s posledními poznatky v oblasti prevence infekce HIV a poskytuje vyčerpávající a konkrétní informace o PrEP. SIL odborně zaštítí lékaře předepisující PrEP v souladu s pracovním postupem.

      Náklady na léky a zdravotní péči odborný dokument neřeší, přesto kladné stanovisko výboru SIL k PrEP předpokládá hrazení léků klientem. Úhrada ze zdravotního pojištění je při limitech v jiných oblastech zdravotní péče nemyslitelná. I v případě financování z jiných zdrojů nebo prosazení dotace považujeme významnou spoluúčast klienta za nutnost. V opačném případě u některých žadatelů může svádět k non-adherenci a ilegálnímu obchodování. PrEP nesmí být zájemcem vymáhána a při jejím neposkytnutí nelze (při účinné ochraně prezervativem) přenášet zodpovědnost za nákazu na druhé.

      Se stanoviskem výboru SIL byli seznámeni vedoucí pracovišť infekčního lékařství na Setkání přednostů a primářů infekčních klinik a oddělení v Černém Dole 6. 4. 2018.

  Za SIL ČLS JEP
Doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.


Odkaz

  • Dlouhý P. Pracovní postup pro poskytování preexpoziční profylaxe (PrEP) infekce lidským virem imunodeficience (HIV). Datum vydání: duben 2018. (úplný text)

Zpět
Archiv zpráv
Úvodní stránka

SIL © 8. 4. 2018