In memoriam: Ztráta milovaného kolegy a kamaráda

S. Plíšek, R. Chlíbek, 9. 4. 2024


MUDr. Ivan Bakoš
 

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád

MUDr. Ivan Bakoš.

Ivan Bakoš se upsal infektologii a později také vakcinologii na Slovensku. Působil na Klinice infektologie a geografické medicíny v Bratislavě, kde pracoval dlouhá léta jako lékař JIP a v minulosti se také věnoval práci vědeckého sekretáře Slovenské společnosti infektologů. Založil a vedl posledních 15 let svého života Institut očkování a cestovní medicíny v Bratislavě. Cestovní medicína a cestování patřily mezi jeho jedny z mnoha koníčků. Jako lékař třikrát absolvoval cestu kolem světa. Byl pravidelným aktivním účastníkem Hradeckých vakcinologických dnů a Česko-slovenských infektologických kongresů, propagátorem očkování a vědeckého přístupu v medicíně. Ale hlavně to byl velký kamarád, který rozdával úsměv a humor.

Ivane, budeš nám chybět. Čest Tvojí památce.

Úvodní strana

© SIL ČLS JEP